Top

Divort fara copii

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta civila nr. 797

Sub numarul …. din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta …, domiciliata în ….. si cu domiciliul procesual ales în ….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul …, domiciliat în … si cu acelasi domiciliu procesual ales ca si reclamanta, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor, din vina lor comuna, si reclamanta sa pastreze numele dobândit prin casatorie.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul în luna ianuarie ….si ca sotii sunt despartiti în fapt de mai multi ani. A mai mentionat reclamanta ca din casatorie nu au rezultat copii si ca în urma mai multor discutii partile au ajuns la concluzia ca între ei nu exista afectiune. De asemenea, reclamanta a precizat ca pârâtul este navigator, motiv pentru care lipseste mult timp din tara, si ca în prezent ambii soti au relatii extraconjugale.

În drept au fost invocate dispozitiile art.37-42 C.fam., si art.607 si urm. C.proc.civ.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de casatorie în original si a solicitat audierea ca martor a numitului … proba ce a fost încuviintata, declaratia martorului fiind consemnata si atasata la fila …. De asemenea, reclamanta a depus la dosar o declaratie data de catre pârât în fata notarului (fila ….

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de …de lei potrivit chitantei atasata la fila .. si cu … lei timbru judiciar.

Pârâtul …, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Partile s-au casatorit pe data de …., asa cum rezulta din certificatul de casatorie atasat, iar din casatoria lor nu au rezultat copii. În prezent sotii nu mai convietuiesc, situatie care dureaza de aproximativ …. ani. Nici înaintea acestui moment relatiile dintre soti nu erau foarte apropiate, deoarece pârâtul era mult timp plecat de la domiciliul comun, fiind marinar. Partile nu au mai reluat convietuirea si, mai mult decât atât, fiecare are în prezent o alta relatie.

Aceasta situatie de fapt rezulta din declaratia martorului audiat în cauza si conduce la concluzia ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, iar continuarea casatoriei nu mai este posibila, atât timp cât aceasta presupune convietuirea sotilor, element care în prezenta cauza lipseste. Pentru aceasta situatie culpa apartine în egala masura ambilor soti.

Relativ la numele pe care reclamanta îl va purta dupa desfacerea casatoriei, sotul pârât si-a exprimat, prin declaratia autentificata prin încheierea nr….. a B.N.P. ….., acordul ca reclamanta sa pastreze numele dobândit prin casatorie, instanta urmând sa ia act de aceasta învoiala.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de catre reclamanta …., în contradictoriu cu pârâtul …., având ca obiect divort si sa dispuna desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub numarul …. la Registrul Starii Civile …, din vina ambilor soti.

Va lua act de învoiala partilor ca reclamanta sa pastreze numele dobândit prin casatorie, acela de ……

Etichete: