Top

Divort fara copii

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 586

Sub numarul … din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta …., domiciliata în ….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul ….., cu acelasi domiciliu, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor din vina sotului pârât si aceasta sa revina la numele anterior casatoriei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul la data de …., iar din casatorie au rezultat doi copii, care sunt majori. A mai aratat reclamanta ca la început casatoria a mers bine, însa în anul … pârâtul a avut un accident rutier în urma caruia si-a pierdut serviciul. A mai precizat reclamanta ca de atunci pârâtul a lucrat sporadic, a început sa consume bauturi alcoolice exagerat si sa provoace scandaluri în familie, iar la întretinerea familiei a contribuit tot sporadic.

Nu s-au indicat temeiurile de drept.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de casatorie în original, o adeverinta medicala (filele …. Totodata, reclamanta a solicitat si instanta a încuviintat audierea ca martor a numitei …, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la fila ….

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de …de lei, potrivit chitantei atasata la fila .. si cu … lei timbru judiciar.

Pârâtul …., legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei, pentru a propune probe în aparare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Partile s-au casatorit pe data de …., din casatorie rezultând doi copii care sunt majori. Desi sotii locuiesc în acelasi imobil, au încetat convietuirea, de aproximativ un an, locuind în camere separate. Între soti însa relatiile s-au deteriorat de mai mult timp, mai ales din cauza consumului de bauturi alcoolice de catre pârât si faptul ca acesta provoca scandaluri, aceste incidente având loc dupa ce pârâtul si-a pierdut locul de munca în urma unui accident.

Aceasta situatie de fapt rezulta din declaratia martorului audiat în cauza si formeaza convingerea instantei ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, continuarea casatoriei nemaifiind posibila, situatie ce se datoreaza în primul rând culpei sotului pârât.

Relativ la numele pe care reclamanta îl va purta dupa desfacerea casatoriei, deoarece între soti nu a existat o întelegere sub acest aspect, trebuie ca aceasta sa revina la numele anterior casatoriei, potrivit art.40 alin.3 C.fam.

Etichete: