Top

Intrerupere declinare

S.p. nr. 229/5 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante înregistrata la nr. ……… februarie 2009 petentul ………, aflat la data formularii cererii în Penitenciarul Poarta Alba în executarea unei pedepse a solicitat întreruperea executarii acesteia motivat de faptul ca locuinta sa este degradata din cauza inundatiilor.

La termenul din 5 martie 2009 s-a pus în discutia partilor exceptia de necompetenta teritoriala.

Analizând cauza în ce priveste exceptia invocata instanta retine ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei petentul se afla în Penitenciarul Poarta Alba, judetul Constanta, astfel cum rezulta din referatul existent la fila 16 din dosar, el fiind transferat la acest penitenciar din data de 22 decembrie 2008 si pâna 19 februarie 2009.

Potrivit art. 456 c.pr.pen. instanta competenta sa dispuna asupra întreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta în a carei circumscriptie se afla locul de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare. De asemenea conform art. 418 c.pr.pen. instanta de executare este prima instanta de judecata.

În cazul de fata instanta locului de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare, este Judecatoria Medgidia în a carei raza teritoriala se afla Penitenciarul Poarta Alba, astfel ca cererea petentului este de competenta acestei instante.

Drept urmare instanta, în temeiul art. 42 c.pr.pen. raportat la art. 456 c.pr.pen. va declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Medgidia.

Onorariul aparatorului din oficiu în suma de 100 lei se va vira din fondul MJ catre BA Tulcea pentru av. ………

.

Etichete:

Intrerupere declinare

Dosar nr.

S.p. nr. 127

Prin cererea adresată acestei instanţe înregistrată la nr. ….. petentul ……….., aflat la data formulării cererii în Penitenciarul ……………în executarea unei pedepse a solicitat întreruperea executării acesteia motivat de faptul că părinţii săi sunt bolnavi şi nu pot veni la el în vizită.

La termenul din ……… s-a pus în discuţia părţilor excepţia de necompetenţă teritorială.

Analizând cauza în ce priveşte excepţia invocată instanţa reţine că la data formulării cererii de întrerupere a executării pedepsei petentul se afla în Penitenciarul ………., unde a fost transferat la data de ………….

Potrivit art. 456 c.pr.pen. instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare. De asemenea conform art. 418 c.pr.pen. instanţa de executare este prima instanţă de judecată.

În cazul de faţă instanţa locului de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare, este Judecătoria Brăila în a cărei rază teritorială se află Penitenciarul ……………., astfel că cererea petentului este de competenţa acestei instanţe.

Drept urmare instanţa, în temeiul art. 42 c.pr.pen. raportat la art. 456 c.pr.pen. va declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei ………

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA …. pentru av………

Etichete: