Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALA NR. 240 din 10 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr…./327/2008 din 26 nov.2009 petentul … Dănuţ a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei pe motive familiale.

In motivare, petentul a arătat că este proprietarul acţiunilor societăţii comerciale din Bucureşti iar concubina sa Ciubotaru Lenuţa Lăcrămioara figurează in acte ca proprietar de drept,în urma unor înţelegeri anterioare cu titlu de deţinător până in momentul in care el ar avea capacitatea de a prelua patrimoniul societăţii şi să transfere societatea pe numele său.

Cum este deţinut in penitenciar, nu poate face acest lucru, având capacitatea de exerciţiu restrânsă şi solicită întreruperea executării pedepsei.

S-a ataşat la dosar copia mandatului de executare a pedepsei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţe retine că prin decizia penală nr…/23.12.2008 a Tribunalului Tulcea s-a modificat s.p. nr…/10.11.2008 a Judecătoriei Tulcea şi s-a admis cererea petentului dispunându-se întreruperea executării pedepsei pe o perioada de 3 luni .

Aşa fiind, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca fiind rămasă fără obiect.

In temeiul art. 192 alin. 2 Cod pr. penală obligă petentul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ….

Etichete: