Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 302

Şedinţa publică din 25 martie 2009

J U D E C A T A :

La data de …, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei .., sub nr. .., cererea formulată de petentul .. în prezent deţinut în …, prin care a solicitat întreruperea executării pedepsei, pe motive sociale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că familia are nevoie ajutorul său, membrii familiei neavând nici un venit.

La solicitarea instanţei, s-a ataşat la dosarul cauzei Sentinţa penală nr. …din .. .. a …, cu referatul Biroului executări penale (filele 6-8 din dosar).

În şedinţa publică din …, procurorul a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecătoriei … arătând că petentul se află în executarea unei pedepse ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr. .. a …

Referitor la excepţia invocată instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu disp.art. 456 C.pr.penală, instanţa competentă să se pronunţe asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de detenţie corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Cum în cauza de faţă instanţa de executare este tribunalul având în vedere dispoziţiile legale mai sus arătate, instanţa constată că excepţia invocată este întemeiată, urmând a o admite şi, pe cale de consecinţă, va declina competenţa de soluţionare a cererii formulate de petentul … în favoarea ….

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 100 lei se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A. …, pentru avocat …

Etichete: