Top

Întreruperea executării pedepsei.txt

SP:226/04.03.2009

I N S T A N T A:

ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Petentul condamnat ………. a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei de 2 ani si 3 luni închisoare pe care o executa pentru săvârşirea unei infracţiuni de tăinuire, conform sentinţei nr. 182/26.09.2007 a Tribunalului Tulcea.

2. La termenul din data de 25.02.2009, petentul – condamnat …………., prezent in instanţa, a arătat ca înţelege sa isi retragă cererea de întrerupere a executării pedepsei.

3. Fata de acest aspect, instanţa urmează a lua act de pozitia exprimata de către petent, in baza art. 453 (21) Cod de Procedura Penala si il va obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei.txt

SP.225 din 04.03.2009

I N S T A N T A:

ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. In prezenta cauza, instanţa a fost sesizata cu o cerere de întrerupere pedeapsa privind pe condamnatul …………., condamnat la 4 ani si 6 luni de închisoare in baza sentinţei penale nr. 83/02.05.2007 a Judecătoriei Babadag, fiind emis mandatul de executare al pedepsei nr. 100/349/179/2007.

2. După înregistrarea dosarului pe rolul acestei instanţe, condamnatul ……………, prezent in instanţa, a arătat ca cererea de întrerupere pedeapsa nu a fost formulata de către el, ci de către alte persoane.

3. Prin urmare, instanţa urmează a constata ca cererea de întrerupere pedeapsa ce il priveşte pe condamnatul ……………… nu a fost formulata nici de către acesta, nici de către persoanele prevăzute la art. 453(2) Cod de Procedura Penala si o va respinge ca inadmisibila, cheltuielile judiciare urmând sa rămână in sarcina statului.

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei.txt

SP.224/04.03.2009

I N S T A N T A:

ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Petentul condamnat ………….. a formulat o contestaţie la executare împotriva pedepsei de 4 ani închisoare pe care o executa pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie, conform sentinţei nr. 944/04.05.2007 a Judecătoriei Galaţi, fiind emis mandatul de executare a pedepsei nr. 1270/2007.

2. La termenul din data de 25.02.2009, petentul – condamnat …………… prezent in fata instanţei a arătat ca înţelege sa isi retragă cererea.

3. Fata de acest aspect, instanţa urmează a lua act de pozitia exprimata de catre petent, in baza art. 453 (21) Cod de Procedura Penala si il va obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei.txt

SP.223 din 04.03.2009

I N S T A N T A:

ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. In prezenta cauza, instanţa a fost sesizata cu o cerere de întrerupere pedeapsa privind pe condamnatul ………., condamnat la 8 ani de închisoare in baza sentinţei penale nr. 992/10.05.2005 a Judecătoriei Buzău.

2. După înregistrarea dosarului pe rolul acestei instanţe, condamnatul …………, printr-o cerere depusa la dosarul cauzei prin intermediul administraţiei locului de deţinere a arătat ca cererea de întrerupere pedeapsa nu a fost formulata de către el, ci de către alte persoane.

3. Prin urmare, instanţa urmează a constata ca cererea de întrerupere pedeapsa ce il priveşte pe condamnatul …………. nu a fost formulata nici de către acesta, nici de către persoanele prevăzute la art. 453(2) Cod de Procedura Penala si o va respinge ca inadmisibila, cheltuielile judiciare urmând sa rămână in sarcina statului.

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei.txt

SENTINŢA PENALĂ NR.286/19.03.2009

Prin cererea depusă la Judecătoria Medgidia şi înregistrată sub nr.5700/256/2008, petentul __ a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinţele penale nr.383/2008 şi nr.542/2008 ale Judecătoriei Tulcea şi prin sentinţa penală nr.66/2008 a Judecătoriei Babadag

Prin sentinţa penală nr.119/P/20.01.2009 a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul nr.1041/327/2009.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 12.03.2009 petentul a învederat că renunţă la cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea cererii.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei.txt

SENTINŢA PENALĂ NR.285/19.03.2009

Prin cererea depusă la Judecătoria Tulcea şi înregistrată sub nr.1041/325/2009, petentul __ a solicitat întreruperea executării pedepsei ce o execută, invocând motive familiale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită întreruperea executării pedepsei pentru a ajunge acasă să-şi ajute mama.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 12.03.2009 a arătat că renunţă la cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea cererii de întrerupere a executării pedepsei.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av.__.

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei.txt

SENTINŢA PENALĂ NR.284/19.03.2009

Prin cererea depusă la Judecătoria Tulcea şi înregistrată sub nr.742/325/2009, petentul __ a solicitat întreruperea executării pedepsei ce o execută.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită întreruperea executării pedepsei pe motive sociale, bunicii săi fiind bolnavi şi suferind de handicap de gradul II

În dovedirea cererii petentul a solicitat, şi instanţa a încuviinţat, proba cu ancheta socială la domiciliul bunicilor săi din satul Gorgova.

La solicitarea instanţei s-au înaintat mandatele de executare a pedepsei închisorii în a căror executare se află petentul.

Primăria comunei Maliuc, prin adresa nr.412/10.03.2009, a comunicat că bunicii petentului au vândut locuinţa pe care o deţineau în satul Gorgova şi nu mai locuiesc în acest sat din anul 2003.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 12.03.2009 petentul a învederat instanţei că renunţă cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea cererii de întrerupere a executării pedepsei.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av.__.

Etichete: