Top

Divort cu copii

SC.718 din 04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul ……………, solicitând desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 14.07.2000, precum si revenirea paratului la numele avut anterior casatoriei, acela de …………. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat pe toata durata casatoriei, intre ea si parat au avut loc neînţelegeri ce aveau ca motiv consumul de băuturi alcoolice, atitudinea agresiva si insultătoare a paratului. De asemenea, a mai arătat ca paratul munceşte sporadic si nu contribuie la cheltuielile gospodăreşti. Datorita acestuia fapt, relaţiile de căsătorie sunt grav si iremediabil vătămate, iar continuarea casatoriei este imposibila.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare in apărarea sa.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorilor …………. si ……….. la termenul din data de 25.02.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta ………… si paratul ………… sunt casatoriti din data de 14.07.2000, fapt atestat de certificatul de casatorie seria …………. emis de către Primăria mun. Tulcea. Din aceasta casatorie nu au rezultat copii minori.

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca intre parti au intervenit unele neînţelegeri, neînţelegeri care au dus la răcirea relaţii de afecţiune dintre cei doi soţi. Cauza acestora a fost atitudinea paratului, care obişnuia sa consume băuturi alcoolice si sa exercite violente fizice asupra reclamantei. De asemenea, acesta nu obişnuia sa muncească in mod constant, necontribuind din acest motiv la cheltuielile comune ale căsniciei. Pentru aceste motive, instanţa va dispune desfacerea casatoriei din vina exclusiva a paratului.

6. De asemenea, se va dispune revenirea acestuia la numele avut anterior casatoriei, acela de …………..

Etichete: