Top

Divort fara copii

SC.386/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………. a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu paratul ……………… desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 19.02.1987, precum si revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de Păsărică. In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca este căsătorita cu paratul din anul 1987, insa acesta din urma consuma băuturi alcoolice, provoca scandal si adresa reclamantei cuvinte vulgare si insultătoare, exercitând uneori si acte de agresiune fizica asupra sa.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorei ………. la termenul din data de 14.01.2009 (fila 25 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta …………. si paratul ………………. s-au casatorit la data de 19.02.1987, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria mun. Tulcea (seria CE nr. 733609). In timpul casatoriei a rezultat un copil, actualmente major.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de casatorie dintre cele doua parţi sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in ceea ce îl priveşte pe parat, acesta consuma băuturi alcoolice in exces, avea o atitudine violenta fata de reclamanta, agresând-o deseori si ii adresa cuvinte vulgare.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine paratului, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa acestuia, conform art. 38(1) din Codul Familiei.

7. De asemenea, va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de Păsărică.

8. Având in vedere disp. art. 274 Cod de Procedura Civila, va obliga paratul la plata cheltuielilor de judecata efectuate de către reclamanta, reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

Tags: