Top

Partaj succesoral

SC.1035/01.04.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ………… a chemat in judecata pe paratii …………. si ………….., solicitând in contradictoriu cu aceştia partajarea averii succesorale ramase de pe urma defunctului …………, decedat la data de 28.11.2002.

2. In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca este soţia defunctului, in timp ce cei doi parati sunt descendenţii lor. După decesul defunctului au rămas ca următoarele bunuri: o suprafaţa de 5000 mp in extravilanul ……………. (sola 14 parcela 84) si o suprafaţa de 2588 mp in intravilanul ………… (sola 8 parcelele 166, 167, 169); pe acest din urma teren se afla o casa cumpărata prin contractul autentificat sub numărul 2213/29.07.1988.

3. Alăturat cererii de chemare in judecata au fost depuse certificatul de deces al lui …………., certificatul nr. Cg nr. 052995 ce dovedeşte căsătoria reclamantei cu defunctul, certificatul de naştere si de căsătorie al paratei …………….., certificatul de naştere al paratului …………., titlul de proprietate nr. ……… si contractul de vânzare – cumpărare nr. …………

4. La termenul de judecata din data de 25.03.2009, partile prezente (parata …………. reprezentata prin mandatar …………..) au prezentat instanţei o tranzacţie încheiata in vederea ieşirii din indiviziune in mod voluntar.

5. Potrivit art. 271(1) Cod de Procedura Civila « partile se pot infatisa oricând in cursul judecaţii […] pentru a cere sa se dea o hotărâre care sa consfinţească învoiala lor. »

6. Având in vedere cele arătate anterior, instanţa va lua act de înţelegerea intervenita intre parti si va pronunţa o hotărâre prin care se va dispune ieşirea din indiviziune potrivit tranzacţiei încheiate.

Etichete: