Top

Partaj bunuri comune

Dosar nr.1240/179/2008

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 963/24.11.2009

Titlu: partaj bunuri comune

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag , înregistrata sub nr. 1240/179/ 05.11.2008 reclamanta E.F. a chemat în judecata pe pârâtul E.C. pentru ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna :

– desfacerea casatoriei încheiata la data de 22.08.1998 la Primaria orasului Babadag, înregistrata sub nr. 36 din aceeasi data;

– revenirea reclamantei la numele avut anterior de „G. „;

– partajarea în cote de 1/2 pentru fiecare a apartamentului situat în Babadag str. Republicii nr.100 ,bl. 78 , sc.A2, etj.4 ,ap. 10 jud. Tulcea;

– partajarea în cote de 1/2 pentru fiecare a datoriei comune în suma de 25713,58 lei

S-a motivat ca s-a casatorit cu pârâtul la data de 22 august 1998 iar din relatiile întretinute cu acesta nu au rezultat minori .Înca de la început raporturile de casatorie nu au fost dintre cele mai reusite datorita comportamentului pârâtului. Acesta genera fara nici un motiv numeroase certuri, o jignea si manifesta lipsa de afectivitate fata de reclamanta .

A învederat ca o data cu trecerea timpului a sperat ca relatia dintre parti sa se îmbunatateasca, dar din pacate , raporturile de casatorie sau deteriorat si mai mult , fiind nevoita ca în anul 2005 sa intenteze actiune de divort . La rugamintea pârâtului însa a renuntat la cererea formulata ce a format obiectul dosarului nr. 770/2005 al Judecatoriei Babadag , reluând raporturile de casatorie .

Ulterior, în luna octombrie 2007 , ca urmare a datoriilor acumulate a fost nevoita sa plece în strainatate sa presteze munca , având consimtamântul pârâtului în acest sens .

Desi i-a trimis diferite sume de bani, datoriile nu au fost achitat de catre pârât, fapt pe care l-a constat în luna martie când a venit în tara pentru o scurta perioada.

A învederat ca se impune desfacerea casatoriei ,deoarece relatiile cu pârâtul nu mai pot fi continuate, reclamanta fiind de acord cu pronuntarea divortului pe cale amiabila si fara motivarea hotarârii .

A precizat ca în timpul casatoriei a dobândit apartamentul situat în orasul Babadag la adresa mentionata , urmând ca pe parcursul procesului sa se stabileasca o modalitate de partajare, întrucât atât reclamanta cât si pârâtul nu au posibilitati de plata a sultei .

Totodata în timpul convietuirii cu pârâtul a contract un credit de la CEC în valoare de 25713,58 lei incluzând si dobânda stabilita de CEC , bani ce au fost folositi în timpul casatoriei , reclamanta fiind aceea care a achitat pâna în prezent ratele la împrumut, scadenta finala fiind la 25 septembrie 2011.

În drept , au fost invocate dispozitiile art.36 , art.37 , art.38 Codul Familiei si ale art.617 alin.2 si 3 Cod procedura civila .

S-au atasat certificatul de casatorie în original , copie de pe contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2599/08.06.1999 la BNP B.C. din Constanta, graficul de rambursare al creditului întocmit de CEC Sucursala Judeteana Tulcea si sentinta civila nr. 402/19.10.2006 a Judecatoriei Babadag .

La data de 09 decembrie 2008 pârâtul a formulat întâmpinare si cerere reconventionala.

A solicitat desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a reclamantei care prin comportamentul sau a determinat destramarea relatiilor de familie . Aceasta a plecat în strainatate fara consimtamântul sau, facându-se vinovata de parasirea domiciliului comun .

Cu privire la partajul apartamentului dobândit în timpul casatoriei a solicitat sa se constate ca partile au cote diferite de contributie la achizitionarea acestuia si anume reclamanta o cota de 1/4 , iar pârâtul – reconvenient de 3/4 .

A învederat ca locuinta a fost cumparata în anul 1999, iar banii reprezentând contravaloarea acestuia au avut urmatoarea proveninta: 1800 lei bani strânsi la nunta partilor iar 2000 lei remisi de catre tatal sau, fost cadru militar, care a primit aceasta suma odata cu iesirea la pensie si a înteles sa-si ajute fiul.

Mai mult, apartamentul a fost cumparat de la matusa sa , care a acceptat sa-l înstraineze cu un pret situat mult sub pretul pietei din acea perioada.

În vederea dovedirii motivelor de divort, la cererea partilor, au fost audiati si martorii G.I. si I.A. propusi de reclamanta si E.I. si B.M. propusi de catre pârâtul – reconvenient .

Ulterior, cu prilejul dezbaterii în fond a cauzei, cei doi soti au fost de acord cu desfacerea casatoriei din culpa comuna fara motivare .

Potrivit art.617 Cod procedura civila, instanta poate sa pronunte divortul împotriva ambilor soti , chiar atunci când numai unul din ei a facut cerere, daca din dovezile administrate reiese vina amândurora.

În conformitate cu alin.2 al aceluiasi articol hotarârea prin care se pronunta divortul nu se va motiva, daca ambele parti solicita instantei aceasta .

Având în vedere pozitia exprimata de catre parti , instanta va constata ca relatiile dintre soti au fost grav vatamate datorita comportamentului amândurora, iar continuarea casatoriei nu mai este posibila, despartirea în fapt dovedindu-se a fi o situatie ireversibila .

Din aceste considerente, se constata ca în cauza sunt îndeplinite cerintele prevazute de disp.art.38 Codul Familiei,urmând a se desface casatoria din culpa comuna a partilor .

Potrivit art.40 alin.3 Codul Familiei , pe viitor reclamanta va relua numele de familiei avut anterior casatoriei de ” G” .

În vederea solutionarii capatului de cerere privind partajul apartamentului , a fost încuviintata proba prin înscrisuri , s-au audiat martorii C.I. si A.I., propusi de pârâtul- reconvenient si s-a efectuat o expertiza tehnica de catre inginer M.R. , având ca obiectiv evaluarea imobilului suspus împartelii .

Din declaratia data de C.I. , rezulta ca tatal pârâtului , pe nume E.I. , a lucrat în calitate de subofiter la unitatea militara Codru din orasul Babadag .

Dupa ce a fost pensionat acesta i-a remis fiului sau întreaga suma primita prin ordonanta cu titlu de compensatii , astfel ca jumatate din contravaloarea apartamentului bun comun achizitionat de parti a fost suportata de E.I..

La rândul sau martorul A.I. , a declarat ca a fost de fata la domiciliul parintilor pârâtului – reconvenient la o discutie purtata între membrii familiei si cu aceasta ocazie a aflat ca E.I. i-a dat lui E.C. suma de 1500 lei în vederea procurarii imobilului .

Depozitiile celor doi se coroboreaza cu declaratia autentificata sub nr. 189/29.01.2009 la BNP D.S. din orasul Babadag, data de catre notarul M.M. prin care se atesta ca a fost martora în anul 1999 când partile au achizitionat apartamentul si cu acest prilej au fost avansate urmatoarele sume: aproximativ 1800 lei dupa ceremonia casatoriei si 1600 lei achitata de E.I. cu bani proveniti din salariile compensatorii acordate odata cu iesirea anticipata la pensie .

Prin urmare, se va retine ca pârâtul – reconvenient a fost gratificat de catre parinti cu ocazia procurarii imobilului si a avut o contributie mai mare la dobândirea apartamentului bun comun decât reclamanta , justificându-se retinerea unui aport de 75% la procurarea bunului din partea acestuia .

Expertiza M.R. , efectuata în cauza a stabilit ca valoarea apartamentului situat în Babadag str. R ,jud. Tulcea, este în suma de 103266,74 lei .

În cursul procesului partile au declarat ca nu dispun de sume de bani care sa fie achitate celeilalte cu titlu de sulta si nu si-au exprimat dorinta sa le fie atribuit apartamentul, solicitând vânzarea imobilului la licitatie .

Fata de pozitia adoptata de acestia,instanta va da curs dispozitiilor art.673 indice 11 Cod procedura civila si v-a dispune vânzarea la licitatie a apartamentului de catre executorul judecatoresc .

Din înscrisurile depuse la dosar de reclamanta , emis de CEC Bank Tulcea, rezulta ca partile în timpul casatoriei au contractat un credit în valoare de 25713,58 lei.

Examinând documentatia furnizata de catre CEC ,instanta constata ca reclamanta a achitat pâna la data judecarii cauzei un numar de 35 rate lunare la împrumutul contractat în suma de 8841,09 lei.

Ca o consecinta pârâtul – reconvenient va fi obligat catre reclamanta la plata sumei de 4420 ,95 lei reprezentând cota sa de 1/2 din aceasta datorie.

Se va constata ca pârâtul reconvenient E.C. are de achitat în contul aceleiasi datorii, pe viitor, suma de 4259,475 lei reprezentând cota sa din restul de 23 de rate.

În baza art.274 cod procedura civila, pârâtul urmeaza a fi obligat catre reclamanta la plata sumei de 511 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete: