Top

Tranzacţie. Admisibilitatea cererii de îndreptare eroare materială în cazul unor erori cuprinse în tranzacţia intervenită în părţi.

Prin încheierea de şedinţă nr. 970/838/2008 pronunţată la data de 11.07.2008

Judecătoria Lieşti a respins cererea de îndreptare eroare materială formulată de petenţi, ca

nefondată.

Petenţii au solicitat îndreptarea erorilor materiale strecurate în sentinţa civilă nr.

130/2005 a Judecătoriei Lieşti, în sensul de a se trece corect numerele parcelelor în care se

află terenul partajat, conform titlului de proprietate.

În motivarea încheierii instanţa de fond a reţinut că din verificarea sentinţei şi a

tranzacţiei olografe depuse de părţi s-a constatat că nu este vorba de nicio eroare materială,

părţile tranzacţionând aşa cum s-a reţinut prin sentinţa civilă.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs petenţii.

În motivarea recursului, petenţii au arătat că în dispozitivul sentinţei, precum şi în

tranzacţia încheiată între părţi, au apărut unele erori cu privire la numerele de parcelă, care au

fost trecute incorect faţă de titlul de proprietate care a stat la baza tranzacţiei. Au apreciat că

acestea sunt doar greşeli materiale, părţile nedorind să schimbe cuprinsul tranzacţiei ci doar ca

poziţionarea terenului să fie în concordanţă cu actul de proprietate.

Prin decizia civilă nr. 678/03.11.2008, Tribunalul Galaţi a admis recursul formulat de

petenţi, a modificat în tot încheierea pronunţată de Judecătoria Lieşti, iar în rejudecare a

dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul sentinţei civile nr. 130/2005 a

Judecătoriei Lieşti.

În motivarea deciziei, s-a reţinut că majoritatea erorilor invocate apar în acelaşi mod în

cuprinsul tranzacţiei încheiate de părţi, dar instanţa, înainte de a lua act de conţinutul acesteia,

avea obligaţia să verifice ca terenurile împărţite să corespundă cu cele consemnate în titlul de

proprietate, care reprezenta masa partajabilă şi care a stat la baza tranzacţiei.

Tribunalul a constatat că într-adevăr părţile nu tind la modificarea cuprinsului

tranzacţiei, iar numerele unor parcele sunt trecute greşit în sentinţa civilă, iar părţile sunt

îndreptăţite să solicite modificarea acestora, astfel încât să fie conforme cu titlul de proprietate

al autorului comun.

Etichete: