Top

Fond funciar.Interferenta dispozitiilor legii nr. 247/2005 cu dispozitiile Legii nr.1/2000.

Prin sentinta civila nr. 83/C din 18.03.2008 pronuntata de Judecatoria Hirsova in dosarul civil nr.98/842/2007 s-a respins plingerea formulata de reclamantii M.A.G., Z.A. si B.A.L. impotriva Hotaririi nr.150/1.03.2007 a C.J.P.S.D.P.A.T. Constanta.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:

Prin cererea adresata instantei de judecata si inregistrata sub numar de dosar 98/842/2007 reclamantii M.A.G., Z.A. si B.A.L. in contradictoriu cu Comisia Locala de Fond Funciar a comunei Horia si Comisia Judeteana de Fond Funciar Constanta, formuleaza plingere prin care solicita anularea Hotaririi nr.150/6.03.2007 a Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Pamintului prin care s-a validat propunerea Comisiei locale Horia si s-a respins contestatia reclamantilor privind solicitarea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 91,25 ha precum si obligarea Comisiei Judetene de Fond Funciar Constanta de a emite in favoarea reclamantilor titlul de proprietate pentru suprafata de 91,25 ha teren arabil prin reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autoarei reclamantilor defuncta M.A. nascuta M.

In motivarea, in fapt, a plingerii, se arata ca reclamantii au formulat notificare in baza Legii nr. 247/2005 adresata Comisiei Locale De Fond Funciar Horia prin care au solicitat restituirea suprafeteide 91,25 ha teren arabil detinut de autoarea reclamantilor, pe vechile amplasamente.

In mod nelegal si netemeinic Comisia Locala Horia a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate considerind ca reclamantii nu sunt indreptatiti sa obtina reconstituirea dreptului de proprietate peste limita de 50 de ha, conform art. 3 alin.2 din Legea nr. 1/2000.

Prin actele anexate cererii, reclamantii fac dovada ca sunt mostenitorii, in calitate de fiice si fiu a numitei Z.A.A., decedata la data de 8.10.2000, calitatea de mostenitori si cotele succesorale fiind stabilite prin certificatul de mostenitor nr.124/19.12.2000 emis de BNP E.P. din Bucuresti.

Numita Z.A.A, in prezent decedata, este fiica lui R.A si M.A, nascuta M., conform certificatului de mostenitor nr.221/29.11.1999 emis de BNP B.C.

Bunica materna M.A., nascuta M., a detinut in proprietate, conform actului dotal transcris la Tribunalul Constanta in Registrul de transcrieri nr. 271/1941 la numarul de ordine1248/1941 un teren arabil in suprafata de 81 ha si 2.574 mp situat pe mereaua com. Horia, jud. Constanta si un teren izlaz in suprafata de 60 de ha situat pe mereaua com. Horia, jud. Constanta.

Cele doua suprafete au constituit dota transmisa de I. I. M. fiicei sale M.M. in momentul casatoriei cu dr. R.A.

In baza dispozitiilor Legii nr. 18/1991 si a Legii nr.1/2000, anterior modificarii intervenite prin Legea nr. 247/2005, s-a reconstituit pe numele autoarei Z.A.A. dreptul de proprietate pentru suprafata de 10 ha conform Titlului de proprietate nr.26098/1277/26.06.2002 si pentru suprafata de 40 ha, conform Titlului de proprietate nr.1362/12.08.2004.

Avind in vedere dispozitiile Legii nr. 247/2005 reclamantii considera ca sunt indreptatiti sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate pentru restul suprafetei de teren detinut de autoarea M.A., pina la concurenta suprafetei de 141,25 ha.

Anexeaza plingerii copie dupa actul dotal transcris la Tribunalul Constanta in Registrul de transcrieri nr. 271/1941 eliberata de Arhivele Statului Constanta, Titlul de proprietate nr. 1362/12.08.2004 eliberat de CJPSDPAT Constanta, Titlul de proprietate nr. 26098/1277/26.06.2002 eliberat de CJPSDPAT Constanta, certificat de mostenitor nr.124/19.12.2000 eliberat de BNP E.P., adresa nr. 1727/8.08.2006 a Comisiei Locale de Fond Funciar Horia.

Pirita Comisia Locala De Fond Funciar a comunei Horia a formulat intimpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, ca nefondata.

In motivarea, in fapt, a intimpinarii, arata ca notificarea formulata de reclamanti in baza Legii nr. 247/2005 a fost respinsa deoarece la nivelul comisiei locale nu mai exista rezerva de teren provenita de la CAP iar reclamantilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita maxim admisa de lege, si anume 50 ha.

Propunerea comisiei locale de fond funciar a fost validata prin Hotarirea nr.9276/6.03.2007, inaintata reclamantilor cu adresa nr. 754/7.03.2007.

In drept, isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 3 alin.1 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 247/2005.

Anexeaza copie dupa notificarea reclamantilor nr. 50/26.09.2005 si contestatia reclamantilor, propunerea de respingere a Comisiei locale de fond funciar Horia si copia Hotaririi CJSDPAT Constanta nr. 150/6.03.2007.

Pirita Comisia Judeteana Constanta pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pamintului formuleaza intimpinare prin care invoca exceptia necompetentei generale a instantei de judecata considerind ca, potrivit dispozitiilor art. 27 alin. 6-8 din HG nr. 890/2005, aceasta institutie are competenta de solutionare a plingerii formulate impotriva solutiei pronuntate de comisiile locale in cazul cererilor formulate in baza legilor fondului funciar.

Pe fondul cauzei solicita respingerea plingerii ca nefondata intrucit reclamantilor le-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 50 de ha, limita maxima admisa de lege pentru fiecare autor deposedat.

In baza prevederilor art. 242 alin.2 din C.proc.civ solicita judecarea cauzei in lipsa partilor.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost audiati martorii R.Ghe. si L. Ghe. propusi de reclamanti si efectuata o expertiza topografica avind ca obiectiv identificarea imobilului – teren in suprafata de 91,25 ha si a constructiei conac aflata pe acesta, sitat pe raza localitatii Horia, jud. Constanta.Au fost depuse relatiile solicitate Comisiei locale de fond funciar Horia.

Din analiza materialului probator existent in cauza instanta retine urmatoarele:

Reclamantii M.A.G, Z.A. si B.A.L. sunt mostenitorii, in calitate de fiice si fiu, a numitei Z.A.A., decedata la data de 8.10.2000, conform certificatului de mostenitor nr.124/19.12.2000 emis de BNP E.P. din Bucuresti.

Numita Z.A.A. in prezent decedata, este fiica lui R.A. si M.A., nascuta M., conform certificatului de mostenitor nr.221/29.11.1999 emis de BNP B.C. Bunica materna M.A., nascuta M., a detinut in proprietate, conform actului dotal transcris la Tribunalul Constanta in Registrul de transcrieri nr. 271/1941 la numarul de ordine1248/1941 un teren arabil in suprafata de 81 ha si 2.574 mp si un teren izlaz in suprafata de 60 de ha situate pe mereaua com. Horia, jud. Constanta.

Cele doua suprafete au constituit dota transmisa de I.I.M. fiicei sale M.M. in momentul casatoriei cu dr. R.A.

In baza dispozitiilor Legii nr. 18/1991 si a Legii nr.1/2000 s-a reconstituit pe numele autoarei Z.A.A. dreptul de proprietate pentru suprafata de 10 ha conform Titlului de proprietate nr.26098/1277/26.06.2002 si pentru suprafata de 40 ha, conform Titlului de proprietate nr.1362/12.08.2004. Reclamantii au formulat notificare in baza Legii nr. 247/2005 adresata Comisiei Locale De Fond Funciar Horia si inregistrata in data de 26.09.2005 prin care au solicitat restituirea suprafetei de 91,25 ha teren arabil detinut de autoarea reclamantilor, pe vechile amplasamente.

Anterior, prin notificarea nr. 83/2001 formulata in baza dispozitiilor Legii nr. 10/2001 reclamantii solicitasera restituirea in natura a imobilului situat in comuna Horia, jud. Constanta, care se afla in folosinta SC COLINA SA Saraiu, jud Constanta.

OUG nr. 209/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietatii, prevede ca „notificarile nesolutionate pina la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, avind ca obiect constructii existente, situate in extravilanul localitatilor, apartinind exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului….se vor inainta in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr.1/2000”..

In aceste conditii, competenta de a solutiona notificarea depusa de reclamanti pentru restituirea imobilului conac a revenit comisiei locale de fond funciar a comunei Horia.

In cadrul sedintei de fond funciar din data de 7.08.2006, comisia locala de fond funciar a comunei Horia a formulat propunere de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenta de 91,24 ha de teren arabil intrucit autoarei reclamantilor Z.A.A. se reconstituise dreptul de proprietate pentru suprafata maxima permisa de lege, respectiv 50 de ha teren arabil.

In ceea ce priveste imobilul conac propunerea comisiei locale a fost tot de respingere a cererii depuse intrucit reclamantii nu au facut dovada dreptului de proprietate asupra acestuia, actul dotal transcris la Tribunalul Constanta in registrul de transcrieri nr. 271/1941 nu contine nici o precizare in acest sens.

Din inscrisurile existente in dosar, respectiv corespondenta efectuata intre comisia locala de fond funciar a comunei Horia si cabinetul av. M.C., instanta retine ca, la data solutionarii notificarii formulate de reclamanti in baza Legii nr. 10/2001 avind ca obiect imobilul conac, aceasta notificare nu se afla in posesia comisiei locale; inca din anul 2001 notificarea fusese comunicata SC COLINA SA Saraiu, in administrarea careia se afla imobilul.

Propunerile comisiei locale de fond funciar a comunei Horia au fost comunicate prin adresa nr. 1727/8.08.2006 doar reclamantelor M.A.G. si B.A.L.

Reclamantii formuleaza contestatie impotriva acestor propuneri la data de 21.08.2006.

Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor Constanta valideaza propunerea comisiei locale de fond funciar Horia si respinge contestatia reclamantilor privind solicitarea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 91,25 ha, pentru aceleasi considerente:s-a emis titlu de proprietate pentru suprafata de 50 de ha.

S-a emis hotarirea nr. 150/1.03.2007 comunicata doar reclamantei M.A.G. prin adresa nr.754/7.03.2007 si primita de aceasta la data de 12.03.2007.

Insa aceasta hotarire nu solutioneaza si propunerea privind respingerea notificarii depuse in temeiul Legii nr. 10/2001 pentru restituirea imobilului conac.

Reclamantii formuleaza plingere impotriva hotaririi comisiei judetene de fond funciar inregistrata pe rolul instantei la data de 22.02.2007.

Avind in vedere situatia de fapt retinuta pina in acest moment din care rezulta ca hotarirea nr. 150/2007 a CJPSDPAT Constanta a fost comunicata doar reclamantei M.A.G. si ca prin aceasta hotarire a fost solutionata contestatia reclamantilor partial, doar in ceea ce priveste restituirea suprafetei de 91,25 ha, instanta apreciaza ca plingerea reclamantilor este formulata in termenul prevazut de art. 12 alin.6 din Legea nr.1/2000, modificata si completata.

In drept,

Potrivit art. 137 alin.1 din C.proc.civ:” Instanta se va pronunta mai intii asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.”

Pirita Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor Constanta a invocat exceptia necompetentei generale a instantei de judecata considerind ca, in calitate de autoritate publica cu autoritate administrativ jurisdictionala, ii revine competenta de a solutiona plingerile formulate impotriva solutiei pronuntate de comisia locala in cazul cererilor depuse potrivit legilor funciare.

In cazul de fata, instanta retine ca reclamantii au formulat contestatie impotriva propunerilor formulate de comisia locala de fond funciar a comunei Horia, respinsa prin hotarirea nr. 150/1.03.2007 de Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor Constanta si comunicata doar reclamantei M.A.G.

Competenta instatei de judecata este stabilita de art. 12 alin.6 din Legea nr. 1/2000 modificata si completata, conform careia: „Impotriva hotaririi comisiei judetene se poate face plingere la judecatoria in a carei circumscriptie se afla terenul”…

Astfel ca exceptia necompetentei materiale a instantei de judecata va fi respinsa ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei sunt aplicabile prevederile art. 3 alin.2 din Legea nr. 1/2000 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005 :” Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 de ha de proprietar deposedat” coroborate cu dispozitiile art.III din Legea nr. 245/2007:”Persoanele fizice si juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce pot fi restituite conform prezentei legi, pina la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv”.

Reclamantii au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate in data de 26.09.2005, deci in termenul legal. Insa, cererea privea suprafata de teren excedentara limitei maxime admise de lege, de 50 ha. Piritele reconstituisera dreptul de proprietate al autoarei reclamantilor Z.A.A, conform Titlurilor de proprietate nr. 26098/1277/26.06.2002 pentru suprafata de 10 ha si nr. 1362/12.08.2004 pentru suprafata de 40 ha.

Reclamantii, in calitate de mostenitori ai autoarei ZA.A., detineau in proprietate suprafata de 50 de ha pentru care Legea nr. 1/2000 permitea reconstituirea dreptului de proprietate. In ceea ce priveste solicitarea reclamantilor de a se reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafata de 91,25 ha, diferenta pina la suprafata totala de 145,24 ha detinuta de autoarea M.A, nascuta M., instanta apreciaza ca, in mod corect, comisia locala si cea judeteana de fond funciar au respins aceasta cerere, intrucit nu are un fundament legal.

Desi prin plingere reclamantii au facut referire doar la diferenta de 91,25 ha de teren arabil, aceasta priveste si notificarea depusa in baza Legii nr. 10/2001 pentru care comisia locala de fond funciar a comunei Horia formulase o propunere de respingere. Contestatia formulata de reclamanti in data de 21.08.2006 este facuta impotriva solutiei nr. 1727/8.05.2005 data in cazul notificarii depuse de noi la comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate. Ori, atit notificarea cit si adresa nr.1727/8.05.2005 fac referire la diferenta de teren arabil si la imobilul conac. Insa, prin hotarirea nr. 150/2007 a comisiei judetene de fond funciar se solutioneaza doar partial contestatia, numai cu privire la terenul arabil revendicat.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca este competenta sa se pronunte si asupra notificarii depuse de reclamanti in baza Legii nr.10/2001 cu privire la imobilul conac, pentru care comisia locala formulase propunere de respingere si asupra careia nu s-a pronuntat, in termenul legal, comisia judeteana de fond funciar. Desi a fost efectuata o expertiza in cauza si audiati martori, reclamantii nu au putut face dovada ca acest imobil a apartinut autoarei M.A. nascuta M., actul dotal transcris la Tribunalul Constanta in Registrul de transcrieri nr. 271/1941 la numarul de ordine1248/1941 dovedind dreptul de proprietate pentru un teren arabil in suprafata de 81 ha si 2.574 mp si un teren izlaz in suprafata de 60 de ha situate pe mereaua com. Horia, jud. Constanta; nu contine nici o referire cu privire la vreun imobil construit pe acest teren. Martorii audiati in cauza, desi nu indeplineau cerintele art. 6 alin.1 indice 3 din Legea nr.1/2000 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005 respectiv nu erau proprietari vecini sau mostenitorii lor, nu au furnizat informatiile necesare, pertinente si concludente care sa poata fi retinute ca proba in aceasta cauza. Oricum, instanta considera ca, desi competenta de solutionare a notificarilor depuse in baza Legii nr.10/2001 avind ca obiect constructii existente, situate in extravilanul localitatilor, apartinind exploatatiilor agricole, trecute in proprietatea statului, a fost declinata in favoarea comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr.1/2000”, dovada proprietatii acestor constructii se face cu acte de proprietate, conform dispozitiilor art. 23 si 24 din Legea nr.10/2001. Avind in vedere cele prezentate mai sus, instanta apreciaza ca plingerea reclamantilor este neintemeiata si, in consecinta, o va respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII HOTARASTE :

In baza dispozitiilor art. 137 alin.1 din C.proc.civ

Respinge exceptia necompetentei generale a instantei de judecata ca neintemeiata.

In baza dispozitiilor art. 12 alin.6 din Legea nr. 1/2000 modificata si completata prin dispozitiile art.II-IV din Legea nr. 247/2005

Respinge plingerea formulata de reclamantii M.A.G., Z.A, si B.A.L. impotriva Hotaririi nr. 150/1.03.2007 a Comisiei Judetene Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor Constanta, in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR A COMUNEI HORIA, jud. Constanta si COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR CONSTANTA cu sediul in mun. Constanta, b-dul Tomis, nr.51, jud. Constanta,ca neintemeiata.

In baza dispozitiilor art. 274 din C.proc.civ

Obliga reclamantii sa plateasca dlui expert D.Ghe. suma de 450 lei reprezentind diferenta onorariu.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi 18.03.2008.

Etichete: