Top

Violare domiciliu

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

Dosar nr. 25448/212/2008

SENTINŢA PENALĂ NR. 623

Şedinţa publică de la 19.05.2009

Pe rol pronunţarea asupra cererii având ca obiect „luarea măsurii internării medicale” faţă de învinuitul DR (art. 162 alin. 2 C.p.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă învinuitul.

Procedura legal îndeplinită, potrivit dispoziţiilor art. 310 alin. 2 teza 1 C.p.p..

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.05.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată – parte integrantă a prezentei hotărâri – când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la acest termen.

În aceeaşi compunere,

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de 14.11.2008, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa, sub nr. 25448/212/2008, sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, în sensul de a se dispune măsura de siguranţă a internării medicale, într-un institut medical de specialitate, până la însănătoşire, a făptuitorului DR.

Sesizării a fost ataşat dosarul nr. 1743/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În cadrul cercetării judecătoreşti, a fost audiat făptuitorul (f. 13), au fost obţinute relaţii cu privire la condiţia medicală a făptuitorului (f. 24 – 59), respectiv a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice nr. 102/P/22.04.2009 de către S.M.L. Constanţa.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

Făptuitorul DR a fost cercetat în dosarul nr. 1743/P/2007 al Parchetului de lângă Judecătoria Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere în formă continuată, violare de domiciliu şi ameninţare, constând în aceea că, în perioada 03.02. – 08.02.2007, a pătruns fără drept în domiciliul surorii sale, numita CG, , unde a proferat ameninţări şi a distrus mai multe bunuri.

Prin rezoluţia nr. 1743/P/2007 din data de 27.10.2008, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale, a învinuitului DR, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 217 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., respectiv art. 192 alin. 2 C.pen. şi art. 193 C.pen., reţinându-se că există o cauză ce înlătură caracterul penal al faptelor – iresponsabilitatea făptuitorului.

S-au reţinut în acest sens concluziile raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 80/P/01.04.2008 eliberat de S.M.L. Constanţa (f. 18 – 19 d.u.p.), care au stabilit că, la data săvârşirii faptei, făptuitorul nu avea reprezentarea corectă a realităţii imediate şi a consecinţelor faptelor comise, discernământul fiind abolit.

Pentru determinarea măsurii de siguranţă adecvate condiţiei medicale a făptuitorului – schizofrenie paranoidă în remisiune parţială, instanţa a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice de către S.M.L. Constanţa

Astfel, expertiza medico-legală psihiatrică nr. 102/P/22.04.2009 a stabilit că făptuitorul DR suferă de schizofrenie paranoidă în remisiune parţială interepisodică, recomandându-se aplicarea măsurii de siguranţă, prev. de art. 113 C.pen. – obligarea la tratament medical.

Văzând concluziile expertizei medico-legale psihiatrice, raportându-le la scopul măsurilor de siguranţă, de înlăturare a unei stări de pericol şi de preîntâmpinare a săvârşirii de noi fapte penale, conf. art. 111 C.pen., instanţa urmează să admită sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.

In baza art. 113 rap. la art. 112 C.pen. si cu ref. la art. 162 C.proc.pen. dispune fata de numitul DR, masura de siguranta a obligarii la tratament medical (pana la insanatosire).

Conf. art. 429 alin. 1 C.proc.pen. va dispune comunicarea unei copii de pe dispozitiv si de pe raportul de expertiza medico-legala nr. 102/P/22.04.2009 al S.M.L. Constanta, DSP a jud. Constanta, care va comunica numitului DR unitatea sanitara la care urmeaza sa i se faca tratamentul.

Conf. art. 429 alin. 2 C.proc.pen. va pune in vedere numitului DR ca, dupa primirea comunicarii din partea Directiei SP a jud. Constanta, sa se prezinte de indata la unitatea sanitara desemnata cu efectuarea tratamentului. Va atrage atentia numitului DR ca, in caz de nerespectare a masurii luate, se va dispune internarea medicala.

In baza art. 430 alin. 1, 2 C.proc.pen. va pune in vedere unitatii sanitare desemnate sa comunice instantei datele prev. la lit. a – d din alin. 1.

Văzând şi prevederile art. 189 şi art. 192 alin. 3 C.proc.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.

In baza art. 113 rap. la art. 112 C.pen. si cu ref. la art. 162 C.proc.pen. dispune fata de numitul DR.

Conf. art. 429 alin. 1 C.proc.pen. dispune comunicarea unei copii de pe dispozitiv si de pe raportul de expertiza medico-legala nr. 102/P/22.04.2009 al S.M.L. Constanta, DSP a jud. Constanta, care va comunica numitului DR unitatea sanitara la care urmeaza sa i se faca tratamentul.

Conf. art. 429 alin. 2 C.proc.pen. pune in vedere numitului DR ca, dupa primirea comunicarii din partea Directiei de Sanatate Publica a jud. Constanta, sa se prezinte de indata la unitatea sanitara desemnata cu efectuarea tratamentului. Atrage atentia numitului DR ca, in caz de nerespectare a masurii luate, se va dispune internarea medicala.

In baza art. 430 alin. 1, 2 C.proc.pen. pune in vedere unitatii sanitare desemnate sa comunice instantei datele prev. la lit. a – d din alin. 1.

In baza art. 192 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

Conf. art. 189 C.proc.pen. onorariul aparatorului din oficiu, in cuantum de 200 lei, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si se acorda catre avocat MT (conform delegatiei nr. 5283/24.11.2008).

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19.05.2009.

Red; tehnored. A.E.M. (2 ex.) / 02.06.09

Etichete:

Furt, violare domiciliu

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.2265/270/2010

Înreg. 30.03.2010 furt, violare domiciliu

SENTINTA PENALA NR. 169

Sedinta publica din data de 9.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier – …

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 192 al.2, 208-209 al.1 lit.a,g Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.c si 33 lit.a Cod penal; ……, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.192 al.2 cu aplicarea art.99 si urm. Cod penal si 208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal si ……. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal .

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 3.03.2011 fiind consemnate în încheierea din aceeasi data, parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, în aceeasi compunere, a amânat pronuntarea la data de 9.03.2011, când a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

-deliberând-

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 2834/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost trimisi în judecata ,în stare de libertate , inculpatii …., cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 33 lit. a c.p.; … , cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal si art. 33 lit. a c.p. ; … , cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat ,prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal, cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul …., împreuna cu minorul .., a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate .. din …, de unde a sustras un porc în valoare de 1.000 lei.

În perioada octombrie 2009-februarie 2010, inculpatul …., pe timp de zi si de noapte, împreuna cu …., …. sau …, a patruns, fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele partilor vatamate …, …, …., … si .., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În lunile septembrie 2009 si februarie 2010, inculpatul …., în doua rânduri, împreuna cu minorul ….., pe timp de zi si de noapte , prin escaladare si efractie, a patruns în locuintele partilor vatamate …, ….. si ….., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri si declaratii parti vatamate, plângeri si declaratii parti civile, procese verbale de cercetare la fata locului, , procese verbale de reconstituire, planse fotografice, dovezi predare-primire, declaratii învinuiti, declaratii inculpati, declaratii parti civile, declaratii martori.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitilor, ale martorilor, procesele verbale de constatare, procese verbale de reconstituire, planse fotografice etc.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Într-una din zilele lunii septembrie 2009, respectiv în perioada cuprinsa între 10-15.09.2009, inculpatii minori ……. si …, dupa o întelegere prealabila, pe timp de zi, s-au deplasat la locuinta partii vatamate …., din ……., în a carei curte au patruns printr-un spatiu din gardul împrejmuitor, apoi într-o magazie, de unde au sustras o drujba marca “Motosega 4500”, în valoare de 500 lei.

Dupa circa o saptamâna, bunul a fost vândut de inculpatul ….. unei personae de etnie rroma din ….., cu suma de 400 lei, care i-a revenit în totalitate, întrucât celuilalt minor i-a relatat o situatie neadevarata, potrivit careia a fost tâlharit de personae necunoscute si nu a putut valorifica bunul.

Partea vatamata … se constituie parte civila în procesul-penal cu suma de 500 lei.

În noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul major ….., împreuna cu inculpatul minor …., dupa o întelegere prealabila, au patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate …… si dintr-un grajd au sustras un porc, de 100 de kg, în valoare de 1.000 lei.

Bunul sustras a fost transportat pâna în curtea scolii din localitate, de unde minorul …., împreuna cu învinuitii ….. si …. au sacrificat porcul, facându-le cunoscut ca apartine inculpatului ….., fara ca în acel moment, acestia sa aiba reprezentarea ca provine din furt. În acest timp, inculpatul ….. s-a deplasat la domiciliul lui …. si au convenit ca porcul sa fie pârlit si transat în curtea locuintei acestuia.

În intervalul orar 24-03.00, ….., …..si … au avut diferite grade de participatie cu prilejul sacrificarii, transarii si depozitarii procului sustras, având anumite avantaje materiale, dupa ce au realizat ca bunul provine din furt.

Partea vatamata nu se constituie parte civila în procesul penal, întrucât prejudiciul cauzat prin infractiune a fost achitat.

În ziua de 08.01.2010, inculpatul minor …. si învinuitul major ….., în urma unei întelegeri prealabile, au patruns prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate ….. din …, de unde au sustras o ovina, în valoare de 200 lei.

Bunul a fost transportat la locuinta lui ……, din aceeasi localitate, cu intentia de a o vinde, însa acesta a sesizat organele de politie si partea vatamata a intrat în posesia ovinei sustrase, astfel ca nu se mai constituie parte civila în cauza.

În noaptea de 18/19.02.2010, inculpatii minori ….. si ……., au patruns în podul grajdului partii vatamate ….., apoi într-una din încaperi, prin desprinderea unor scânduri din tavan, de unde au sustras 21 litri de tuica si 2 curcani, în valoare totala de 600 lei.

Bunurile sustrase au fost transportate la locuinta învinuitului …., unde cu ajutorul acestuia au sacrificat cei doi curcani, au pregatit friptura si au consumat-o împreuna, ……. având cunostinta ca bunurile provin din furt.

Partea vatamata …. se constituie partea civila în cauza cu suma de 600 lei.

În noaptea de 28.02.2010, aceiasi inculpati minori, dupa o întelegere prealabila, s-au deplasat la locuinta paratii vatamate …. din ….., cu intentia de a sustrage bunuri.

Au patruns curtea locuintei partii vatamate prin escaladarea gardului, iar inculpatul …., prin spargerea geamului unei ferestre de catre celalalt inculpate, a patruns în locuinta, de unde a sustras o unitate de calculator si un sistem audio, pe care … le-a preluat prin geamul spart.

S-a constatat ca bunurile sustrase apartin lui …, fiul numitei …… Partea vatamata … precizeaza ca inculpatii i-au sustras si un sistem HI-FI Alwin, un telefon mobil Samsung, o lanterna, un aparat foto Kodak, cabluri alimentare, 2 telecomenzi TV, camera video, consola Play Station si un decoder TV, însa nu a facut dovada existentei acestor bunuri si nu s-a putut proba sustragerea acestora. Precizeaza ca valoarea totala a bunurilor sustrase este de 5.363 lei (2743 lei + 639 euro), însa în timpul cercetarilor, partea vatamata recuperate unitatea de calculator, astfel ca se mai constituie parte civila în cauza cu suma de 1.284 lei.

Inculpatii recunosc doar sustragerea unitatii de calculator si a unui sistem audio, acest din urma bun fiind aruncat în albia râului Trotus de catre ….., când a aflat ca este cautat de catre organele de politie.

Cu ocazia cercetarii la fata locului, au fost identificate mai multe urme papilare în camera din care s-a sustras sistemul audio si unitatea de calcutor si în urma compararilor dactiloscopice efectuate, s-a stabilit ca acestea apartin inculpatului ….. (fl. 259).

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile partilor civile, declaratiile martorilor, înscrisurile depuse etc.

Fiind legitimati si interogati în fata instantei inculpatii .. , ….. si …. s-au prevalat de dreptul la tacere si nu au dat declaratii în fata instantei , dar au aratat ca îsi mentin declaratiile date în faza de urmarire penala. Instanta a dispus citirea în sedinta publica a declaratiilor date de inculpati în faza de de urmarire penala, în baza dispozitiilor art. 325 alin. 2 Cod proced. Penala. Astfel, din aceste declaratii rezulta ca inculpatii au avut o pozitie sincera si au recunoscut comiterea faptelor. Actele materiale recunoscute de catre inculpati au fost dovedite si prin probele administrate în cauza.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile inculpatilor ( citite în sedinta publica), declaratiile partilor civile ,declaratiile partilor responsabile civilmente, declaratiile martorilor, înscrisurile prezentate etc. În fata instantei au fost audiati martorii …., …., …., …, …, …., …., …., …., care au confirmat implicarea celor 3 inculpati în comiterea faptelor retinute în sarcina lor.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul …. , a patruns fara drept , în timpul noptii, în curtea locuintei partii vatamate …… împreuna cu un inculpat minor si a sustras un porc, actiunea acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

Faptele inculpatului …. care în perioada octombrie 2009-februarie 2010 , pe timp de zi si noapte , împreuna cu mai multi inculpati majori si minori , a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate , situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întrunesc ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

De asemenea, fapta inculpatului … care în lunile septembrie 2009 si februarie 2009, pe timp de zi si noapte , împreuna cu inculpatul minor .. a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate, situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întruneste ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal .

Furtul calificat, ca orice forma calificata a unei infractiuni presupune realizarea continutului legal al infractiunii tip-furt în prezenta unor împrejurari care ridica gradul de pericol social al faptei si care, din aceasta cauza sunt prevazute ca circumstante agravante.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza potrivit art.208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Având în vedere modalitatea de comitere a faptelor de sustragere bunuri de catre inculpatii minori ….. si …. (prin efractie si escaladare), caracterul similar al bunurilor sustrase (pasari, animale, etc.), raza teritoriala de activitate (aceeasi comuna, Urechesti, jud. Bacau), durata de timp dintre faptele savârsite, instanta apreciaza ca actele materiale au fost comise în baza aceleasi rezolutii infractionale, urmând a se face aplicarea prevederilor art.41 alin.2 Cod Penal .

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera sustragerii de bunuri ,instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit a si g C.P. , pentru inculpatii …. , …. si . .

Având în vedere ca bunurile au fost sustrase de catre inculpatii … si … prin escaladare sau efractionarea sistemelor de închidere a portilor partilor vatamate, instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit. i C.P.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de violare de domiciliu se poate realiza potrivit art. 192 al.1 C.P., printr-o actiune de patrundere fara drept , în orice mod , într-o locuinta, dependinta sau loc împrejmuit tinând de acestea, fara consimtamântul persoanei care le foloseste…

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera, instanta constata ca în cauza s-a realizat continutul legal al infractiunii prev. de dipoz. Art. 192 al. 2 Cod Penal.

De asemenea, având în vedere faptul ca inculpatul major …a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor … instanta va retine pentru acest inculpat si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal .

Totodata, faptele fiind comise de catre inculpatii … si …. în stare de minoritate, instanta va face aplicarea pentru acesti inculpati si a dispozitiilor prev. de art. 99 si urm. Cod Penal.

Sub aspectul laturii subiective toti inculpatii au actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca au avut reprezentarea clara a faptelor savârsite si a rezultatului, urmarind producerea acestuia.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza (declaratii inculpati, declaratii parti vatamate si declaratii martori, înscrisuri) din care rezulta vinovatia celor 3 inculpati în savârsirea infractiunilor deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor minori … si ….. , instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., de starea de minoritate a acestora, dându-se eficienta disp. art. 99 C.p., art.100 C.p., art. 109 C.p. ,respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana inculpatilor minori, respectiv faptul ca acestia se afla la prima încalcare a legii penale . Astfel, inculpatul minor …… nu a mai fost cercetat pentru comiterea de infractiuni si nici amendat contraventional, pâna în momentul implicarii în faptele ce constituie obiectul prezentului dosar iar inculpatul minor … este cercetat în alte dosare penale, pentru fapte concurente, fara a se pronunta o hotarâre definitiva, inculpatul fiind arestat în alta cauza.

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va tine seama si de pozitia sincera a inculpatilor minori pe parcursul procesului penal, acestia recunoscând faptele comise înca de la primele cercetari si manifestându-si regretul fata de comportamentul lor antisocial si de faptul ca prejudiciul a fost acoperit partial ,prin restituirea bunurilor sustrase .

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va avea în vedere la individualizarea pedepselor aplicate si concluziile referatelor de evaluare întocmite de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau. Astfel, în ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …, Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca acest prezinta un comportament infractional în curs de structurare pe fondul influentei stradale în care petrece mult timp . S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului minor nu detin autoritatea si resursele necesare corectarii conduitei acestuia .

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor ….., Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca nu prezinta un comportament infractional structurat, incidentele în care a fost implicat fiind unele izolate ce nu caracterizeaza conduita lui. Supravegherea mai atenta a minorului , în special al modului în care acesta îsi petrece timpul liber, controlul asupra anturajului sau si motivarea acestuia din partea membrilor familiei sale în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unei calificari profesionale, ar putea contribui la stoparea dezvoltarii comportamentului deviant si reducerea riscului de implicare în noi fapte penale. S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului si-au luat angajamentul sa-l supravegheze mai atent pe copilul lor în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unor calificari profesionale. În prezent, inculpatul este elev , frecventeaza cursurile unei scoli profesionale.

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prevazuta de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal , cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal ( 74 alin. 1 lit. a si c. Cod Penal , pentru inculpatul …. ) ,cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe fiecare inculpat minor , la câte o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor ,de 3 ani închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute. De asemenea, pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu ,prev. De art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe inculpatul ….. la o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute.

Având în vedere faptul ca inculpatul minor …. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33. lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului major …. instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana acestuia, împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Fapta inculpatului prezinta pericol social deoarece acesta , prin actele lui a adus atingere relatiilor sociale referitoare la posesia si detentia bunurilor mobile si, implicit, celor care ocrotesc dreptul de proprietate, dar si la libertatea si inviolabilitatea vietii private a persoanelor.

La stabilirea pedepselor instanta va lua în considerare si persoana inculpatului. Astfel, instanta constata ca acesta a avut o atitudine sincera , fiind prezent la toate chemarile organelor judiciare , ca a mai comis fapte penale,fiind condamnati în trecut pentru fapte de acelasi gen, dând dovada de perseverenta infractionala,în prezent fiind reabilitat.

De asemenea, instanta va retine si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor ….

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu, prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 80 c.p. ,urmeaza a condamna pe inculpatul .., la câte o pedeapsa cu închisoarea, pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 ani închisoare ( pentru fiecare infractiune retinuta) si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute sub minimul prev. de lege.

Având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33 lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

În ceea ce priveste pedeapsa accesorie, instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptelor savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatului major îi va fi interzis dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, fata de natura faptei savârsite de catre inculpat nu se impune interzicerea dreptului de a alege, motiv pentru care nu îi va interzice acestora exercitarea acestui drept.

În ceea ce îi priveste pe inculpatii minori , instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptei savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatilor minori le va fi interzis dreptul de a fi alesi în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Referitor la modalitatea de executare a pedepselor aplicate ,în ceea ce îi priveste pe inculpatii … si …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins si fara privare de libertate , urmeaza a dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei si va stabili pentru fiecare câte un termen de încercare , conform art. 81 CP combinat cu art. 82Cod Penal , respectiv art. 81 C.p. combinat cu art. 110 C.P. ,apreciindu-se, în raport cu persoana acestora, ca o astfel de modalitate de executare constituie un avertisment pentru inculpati, si, chiar fara executarea pedepsei, nu vor mai savârsi alte infractiuni.

Totodata, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei va suspenda celor doi inculpati si executarea pedepselor accesorii.

Instanta va atrage atentia celor doi inculpati asupra dispozitilor art. 83 C.P. , în conditiile art. 359 C.P.P, privind revocarea suspendarii.

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins doar cu privare de libertate, instanta urmeaza a dispune executarea pedepsei rezultante în stare de detinere, constatând ca inculpatul este arestat în alta cauza.

Sub aspectul laturii civile se va lua act ca partile vatamate … si … nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

De asemenea, sub aspectul laturii civile , se va constata ca partile vatamate …., … si .. s-au constituit parti civile în procesul penal, solicitând obligarea inculpatilor la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite.

Potrivit art.998 c.civ. orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe cel din vina caruia s-a ocazionat a-l repara.

Analizând materialul probator administrat in prezenta cauza, prin raportare si la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei instanta constata ca fapta ilicita a inculpatilor de a sustrage bunuri de la partile vatamate constituite parti civile, fara a plati contravaloarea acestora, a cauzat prejudicii in patrimoniile partilor civile care se impune a fi reparate. Pentru acest motiv, in baza art.14 al. 3 rap.la art.346 c.p.p cu aplic.art.998, c.civ. si art. 1003 Cod Civil instanta urmeaza a obliga inculpatii , în solidar, iar pe cei minori în solidar si cu partile responsabile civilmente la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite .

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu pentru inculpati, în ambele faze ale procesului penal.

Se va dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti si confiscarea speciala de la inculpatii … si .. a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3), folosite la comiterea infractiunii, respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti.

Ca o consecinta a condamnarii si admiterii actiunilor civile , inculpatii vor fi obligati si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata , inculpatii minori fiind obligati la cheltuieli judiciare si în solidar cu partile responsabile civilmente .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a si g Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal si art. 80 Cod Penal condamna pe inculpatul …, fiul lui .. si .., nascut la data de .. în .., domiciliat în …., studii generale, cu antecedente penale, în prezent reabilitat, fara ocupatie, necasatorit, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an si 6( sase) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal , cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal condamna pe acelasi inculpat ,la o pedeapsa de :

— 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal, art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul … executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3( trei ) ani si 8 ( opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

II. În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a , g si i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si art. 99 si urm. Cod Penal, condamna pe inculpatul minor ….., arestat în alta cauza, fiul lui ..si .., nascut la data de …, în …., domiciliat în .., fara ocupatie, necasatorit, fara antecedente penale, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal , cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe acelasi inculpat, la o pedeapsa de :

— 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal , art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul …… executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Constata ca inculpatul ….. este arestat în alta cauza.

V. În baza art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 litera a, g ,i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal , raportat la art. 74 alin. 1 lit. a si c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe inculpatul minor .. fiul lui ….si …, nascut la …, în …., domiciliat în …., fara ocupatie, necasatorit, elev, fara antecedente penale, CNP-…, stagiu militar neîndeplinit, la o pedeapsa de :

— 2 (doua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata”.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 8 (opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 110 Cod Penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

Ia act ca partile vatamate … si …. nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În temeiul art. 14 alin. 3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 si urm. Cod Civil admite actiunile civile formulate si obliga în solidar pe inculpatul minor … , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si .. si pe inculpatul minor …. , acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente … si …. sa achite despagubiri civile partilor civile, dupa cum urmeaza:

– 500 lei catre partea civila … ;

– 600 lei catre partea civila …;

– 1284 lei catre partea civila .. .

Dispune plata din fondul Ministerul Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 900 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în instanta (av. …- suma de 300 lei, av. … –suma de 300 lei si av. …. –suma de 300 lei) si a sumei de 800 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de u.p. (av…….- suma de 400 lei si av. …. –suma de 400 lei ).

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 118 alin. 1 lit. b si art. 118 alin. 1 lit. e Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatii … si … a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3) , folosite la comiterea infractiunii , respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 191 alin. 1 , 2 si 3 Cod Procedura Penala obliga inculpatii la cheltuieli judiciare catre stat dupa cum urmeaza: pe inculpatul …. la plata sumei de 550 lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala si în faza de judecata ( care includ si onorariul din oficiu ) ; pe inculpatii minori …. , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si …. si pe inculpatul minor …, acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente .. si .. la plata a câte 950 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala ( 450 lei) si în faza de judecata (500 lei), care includ si onorariile de avocat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa si pentru inculpatul arestat ……

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.03.2011.

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.2265/270/2010

Înreg. 30.03.2010 furt, violare domiciliu

SENTINTA PENALA NR. 169

Sedinta publica din data de 9.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier – …

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 192 al.2, 208-209 al.1 lit.a,g Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.c si 33 lit.a Cod penal; ……, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.192 al.2 cu aplicarea art.99 si urm. Cod penal si 208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal si ……. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal .

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 3.03.2011 fiind consemnate în încheierea din aceeasi data, parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, în aceeasi compunere, a amânat pronuntarea la data de 9.03.2011, când a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

-deliberând-

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 2834/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost trimisi în judecata ,în stare de libertate , inculpatii …., cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 33 lit. a c.p.; … , cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal si art. 33 lit. a c.p. ; … , cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat ,prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal, cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul …., împreuna cu minorul .., a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate .. din …, de unde a sustras un porc în valoare de 1.000 lei.

În perioada octombrie 2009-februarie 2010, inculpatul …., pe timp de zi si de noapte, împreuna cu …., …. sau …, a patruns, fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele partilor vatamate …, …, …., … si .., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În lunile septembrie 2009 si februarie 2010, inculpatul …., în doua rânduri, împreuna cu minorul ….., pe timp de zi si de noapte , prin escaladare si efractie, a patruns în locuintele partilor vatamate …, ….. si ….., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri si declaratii parti vatamate, plângeri si declaratii parti civile, procese verbale de cercetare la fata locului, , procese verbale de reconstituire, planse fotografice, dovezi predare-primire, declaratii învinuiti, declaratii inculpati, declaratii parti civile, declaratii martori.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitilor, ale martorilor, procesele verbale de constatare, procese verbale de reconstituire, planse fotografice etc.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Într-una din zilele lunii septembrie 2009, respectiv în perioada cuprinsa între 10-15.09.2009, inculpatii minori ……. si …, dupa o întelegere prealabila, pe timp de zi, s-au deplasat la locuinta partii vatamate …., din ……., în a carei curte au patruns printr-un spatiu din gardul împrejmuitor, apoi într-o magazie, de unde au sustras o drujba marca “Motosega 4500”, în valoare de 500 lei.

Dupa circa o saptamâna, bunul a fost vândut de inculpatul ….. unei personae de etnie rroma din ….., cu suma de 400 lei, care i-a revenit în totalitate, întrucât celuilalt minor i-a relatat o situatie neadevarata, potrivit careia a fost tâlharit de personae necunoscute si nu a putut valorifica bunul.

Partea vatamata … se constituie parte civila în procesul-penal cu suma de 500 lei.

În noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul major ….., împreuna cu inculpatul minor …., dupa o întelegere prealabila, au patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate …… si dintr-un grajd au sustras un porc, de 100 de kg, în valoare de 1.000 lei.

Bunul sustras a fost transportat pâna în curtea scolii din localitate, de unde minorul …., împreuna cu învinuitii ….. si …. au sacrificat porcul, facându-le cunoscut ca apartine inculpatului ….., fara ca în acel moment, acestia sa aiba reprezentarea ca provine din furt. În acest timp, inculpatul ….. s-a deplasat la domiciliul lui …. si au convenit ca porcul sa fie pârlit si transat în curtea locuintei acestuia.

În intervalul orar 24-03.00, ….., …..si … au avut diferite grade de participatie cu prilejul sacrificarii, transarii si depozitarii procului sustras, având anumite avantaje materiale, dupa ce au realizat ca bunul provine din furt.

Partea vatamata nu se constituie parte civila în procesul penal, întrucât prejudiciul cauzat prin infractiune a fost achitat.

În ziua de 08.01.2010, inculpatul minor …. si învinuitul major ….., în urma unei întelegeri prealabile, au patruns prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate ….. din …, de unde au sustras o ovina, în valoare de 200 lei.

Bunul a fost transportat la locuinta lui ……, din aceeasi localitate, cu intentia de a o vinde, însa acesta a sesizat organele de politie si partea vatamata a intrat în posesia ovinei sustrase, astfel ca nu se mai constituie parte civila în cauza.

În noaptea de 18/19.02.2010, inculpatii minori ….. si ……., au patruns în podul grajdului partii vatamate ….., apoi într-una din încaperi, prin desprinderea unor scânduri din tavan, de unde au sustras 21 litri de tuica si 2 curcani, în valoare totala de 600 lei.

Bunurile sustrase au fost transportate la locuinta învinuitului …., unde cu ajutorul acestuia au sacrificat cei doi curcani, au pregatit friptura si au consumat-o împreuna, ……. având cunostinta ca bunurile provin din furt.

Partea vatamata …. se constituie partea civila în cauza cu suma de 600 lei.

În noaptea de 28.02.2010, aceiasi inculpati minori, dupa o întelegere prealabila, s-au deplasat la locuinta paratii vatamate …. din ….., cu intentia de a sustrage bunuri.

Au patruns curtea locuintei partii vatamate prin escaladarea gardului, iar inculpatul …., prin spargerea geamului unei ferestre de catre celalalt inculpate, a patruns în locuinta, de unde a sustras o unitate de calculator si un sistem audio, pe care … le-a preluat prin geamul spart.

S-a constatat ca bunurile sustrase apartin lui …, fiul numitei …… Partea vatamata … precizeaza ca inculpatii i-au sustras si un sistem HI-FI Alwin, un telefon mobil Samsung, o lanterna, un aparat foto Kodak, cabluri alimentare, 2 telecomenzi TV, camera video, consola Play Station si un decoder TV, însa nu a facut dovada existentei acestor bunuri si nu s-a putut proba sustragerea acestora. Precizeaza ca valoarea totala a bunurilor sustrase este de 5.363 lei (2743 lei + 639 euro), însa în timpul cercetarilor, partea vatamata recuperate unitatea de calculator, astfel ca se mai constituie parte civila în cauza cu suma de 1.284 lei.

Inculpatii recunosc doar sustragerea unitatii de calculator si a unui sistem audio, acest din urma bun fiind aruncat în albia râului Trotus de catre ….., când a aflat ca este cautat de catre organele de politie.

Cu ocazia cercetarii la fata locului, au fost identificate mai multe urme papilare în camera din care s-a sustras sistemul audio si unitatea de calcutor si în urma compararilor dactiloscopice efectuate, s-a stabilit ca acestea apartin inculpatului ….. (fl. 259).

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile partilor civile, declaratiile martorilor, înscrisurile depuse etc.

Fiind legitimati si interogati în fata instantei inculpatii .. , ….. si …. s-au prevalat de dreptul la tacere si nu au dat declaratii în fata instantei , dar au aratat ca îsi mentin declaratiile date în faza de urmarire penala. Instanta a dispus citirea în sedinta publica a declaratiilor date de inculpati în faza de de urmarire penala, în baza dispozitiilor art. 325 alin. 2 Cod proced. Penala. Astfel, din aceste declaratii rezulta ca inculpatii au avut o pozitie sincera si au recunoscut comiterea faptelor. Actele materiale recunoscute de catre inculpati au fost dovedite si prin probele administrate în cauza.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile inculpatilor ( citite în sedinta publica), declaratiile partilor civile ,declaratiile partilor responsabile civilmente, declaratiile martorilor, înscrisurile prezentate etc. În fata instantei au fost audiati martorii …., …., …., …, …, …., …., …., …., care au confirmat implicarea celor 3 inculpati în comiterea faptelor retinute în sarcina lor.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul …. , a patruns fara drept , în timpul noptii, în curtea locuintei partii vatamate …… împreuna cu un inculpat minor si a sustras un porc, actiunea acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

Faptele inculpatului …. care în perioada octombrie 2009-februarie 2010 , pe timp de zi si noapte , împreuna cu mai multi inculpati majori si minori , a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate , situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întrunesc ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

De asemenea, fapta inculpatului … care în lunile septembrie 2009 si februarie 2009, pe timp de zi si noapte , împreuna cu inculpatul minor .. a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate, situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întruneste ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal .

Furtul calificat, ca orice forma calificata a unei infractiuni presupune realizarea continutului legal al infractiunii tip-furt în prezenta unor împrejurari care ridica gradul de pericol social al faptei si care, din aceasta cauza sunt prevazute ca circumstante agravante.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza potrivit art.208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Având în vedere modalitatea de comitere a faptelor de sustragere bunuri de catre inculpatii minori ….. si …. (prin efractie si escaladare), caracterul similar al bunurilor sustrase (pasari, animale, etc.), raza teritoriala de activitate (aceeasi comuna, Urechesti, jud. Bacau), durata de timp dintre faptele savârsite, instanta apreciaza ca actele materiale au fost comise în baza aceleasi rezolutii infractionale, urmând a se face aplicarea prevederilor art.41 alin.2 Cod Penal .

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera sustragerii de bunuri ,instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit a si g C.P. , pentru inculpatii …. , …. si . .

Având în vedere ca bunurile au fost sustrase de catre inculpatii … si … prin escaladare sau efractionarea sistemelor de închidere a portilor partilor vatamate, instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit. i C.P.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de violare de domiciliu se poate realiza potrivit art. 192 al.1 C.P., printr-o actiune de patrundere fara drept , în orice mod , într-o locuinta, dependinta sau loc împrejmuit tinând de acestea, fara consimtamântul persoanei care le foloseste…

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera, instanta constata ca în cauza s-a realizat continutul legal al infractiunii prev. de dipoz. Art. 192 al. 2 Cod Penal.

De asemenea, având în vedere faptul ca inculpatul major …a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor … instanta va retine pentru acest inculpat si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal .

Totodata, faptele fiind comise de catre inculpatii … si …. în stare de minoritate, instanta va face aplicarea pentru acesti inculpati si a dispozitiilor prev. de art. 99 si urm. Cod Penal.

Sub aspectul laturii subiective toti inculpatii au actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca au avut reprezentarea clara a faptelor savârsite si a rezultatului, urmarind producerea acestuia.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza (declaratii inculpati, declaratii parti vatamate si declaratii martori, înscrisuri) din care rezulta vinovatia celor 3 inculpati în savârsirea infractiunilor deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor minori … si ….. , instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., de starea de minoritate a acestora, dându-se eficienta disp. art. 99 C.p., art.100 C.p., art. 109 C.p. ,respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana inculpatilor minori, respectiv faptul ca acestia se afla la prima încalcare a legii penale . Astfel, inculpatul minor …… nu a mai fost cercetat pentru comiterea de infractiuni si nici amendat contraventional, pâna în momentul implicarii în faptele ce constituie obiectul prezentului dosar iar inculpatul minor … este cercetat în alte dosare penale, pentru fapte concurente, fara a se pronunta o hotarâre definitiva, inculpatul fiind arestat în alta cauza.

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va tine seama si de pozitia sincera a inculpatilor minori pe parcursul procesului penal, acestia recunoscând faptele comise înca de la primele cercetari si manifestându-si regretul fata de comportamentul lor antisocial si de faptul ca prejudiciul a fost acoperit partial ,prin restituirea bunurilor sustrase .

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va avea în vedere la individualizarea pedepselor aplicate si concluziile referatelor de evaluare întocmite de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau. Astfel, în ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …, Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca acest prezinta un comportament infractional în curs de structurare pe fondul influentei stradale în care petrece mult timp . S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului minor nu detin autoritatea si resursele necesare corectarii conduitei acestuia .

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor ….., Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca nu prezinta un comportament infractional structurat, incidentele în care a fost implicat fiind unele izolate ce nu caracterizeaza conduita lui. Supravegherea mai atenta a minorului , în special al modului în care acesta îsi petrece timpul liber, controlul asupra anturajului sau si motivarea acestuia din partea membrilor familiei sale în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unei calificari profesionale, ar putea contribui la stoparea dezvoltarii comportamentului deviant si reducerea riscului de implicare în noi fapte penale. S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului si-au luat angajamentul sa-l supravegheze mai atent pe copilul lor în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unor calificari profesionale. În prezent, inculpatul este elev , frecventeaza cursurile unei scoli profesionale.

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prevazuta de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal , cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal ( 74 alin. 1 lit. a si c. Cod Penal , pentru inculpatul …. ) ,cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe fiecare inculpat minor , la câte o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor ,de 3 ani închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute. De asemenea, pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu ,prev. De art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe inculpatul ….. la o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute.

Având în vedere faptul ca inculpatul minor …. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33. lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului major …. instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana acestuia, împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Fapta inculpatului prezinta pericol social deoarece acesta , prin actele lui a adus atingere relatiilor sociale referitoare la posesia si detentia bunurilor mobile si, implicit, celor care ocrotesc dreptul de proprietate, dar si la libertatea si inviolabilitatea vietii private a persoanelor.

La stabilirea pedepselor instanta va lua în considerare si persoana inculpatului. Astfel, instanta constata ca acesta a avut o atitudine sincera , fiind prezent la toate chemarile organelor judiciare , ca a mai comis fapte penale,fiind condamnati în trecut pentru fapte de acelasi gen, dând dovada de perseverenta infractionala,în prezent fiind reabilitat.

De asemenea, instanta va retine si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor ….

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu, prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 80 c.p. ,urmeaza a condamna pe inculpatul .., la câte o pedeapsa cu închisoarea, pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 ani închisoare ( pentru fiecare infractiune retinuta) si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute sub minimul prev. de lege.

Având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33 lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

În ceea ce priveste pedeapsa accesorie, instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptelor savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatului major îi va fi interzis dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, fata de natura faptei savârsite de catre inculpat nu se impune interzicerea dreptului de a alege, motiv pentru care nu îi va interzice acestora exercitarea acestui drept.

În ceea ce îi priveste pe inculpatii minori , instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptei savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatilor minori le va fi interzis dreptul de a fi alesi în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Referitor la modalitatea de executare a pedepselor aplicate ,în ceea ce îi priveste pe inculpatii … si …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins si fara privare de libertate , urmeaza a dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei si va stabili pentru fiecare câte un termen de încercare , conform art. 81 CP combinat cu art. 82Cod Penal , respectiv art. 81 C.p. combinat cu art. 110 C.P. ,apreciindu-se, în raport cu persoana acestora, ca o astfel de modalitate de executare constituie un avertisment pentru inculpati, si, chiar fara executarea pedepsei, nu vor mai savârsi alte infractiuni.

Totodata, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei va suspenda celor doi inculpati si executarea pedepselor accesorii.

Instanta va atrage atentia celor doi inculpati asupra dispozitilor art. 83 C.P. , în conditiile art. 359 C.P.P, privind revocarea suspendarii.

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins doar cu privare de libertate, instanta urmeaza a dispune executarea pedepsei rezultante în stare de detinere, constatând ca inculpatul este arestat în alta cauza.

Sub aspectul laturii civile se va lua act ca partile vatamate … si … nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

De asemenea, sub aspectul laturii civile , se va constata ca partile vatamate …., … si .. s-au constituit parti civile în procesul penal, solicitând obligarea inculpatilor la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite.

Potrivit art.998 c.civ. orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe cel din vina caruia s-a ocazionat a-l repara.

Analizând materialul probator administrat in prezenta cauza, prin raportare si la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei instanta constata ca fapta ilicita a inculpatilor de a sustrage bunuri de la partile vatamate constituite parti civile, fara a plati contravaloarea acestora, a cauzat prejudicii in patrimoniile partilor civile care se impune a fi reparate. Pentru acest motiv, in baza art.14 al. 3 rap.la art.346 c.p.p cu aplic.art.998, c.civ. si art. 1003 Cod Civil instanta urmeaza a obliga inculpatii , în solidar, iar pe cei minori în solidar si cu partile responsabile civilmente la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite .

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu pentru inculpati, în ambele faze ale procesului penal.

Se va dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti si confiscarea speciala de la inculpatii … si .. a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3), folosite la comiterea infractiunii, respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti.

Ca o consecinta a condamnarii si admiterii actiunilor civile , inculpatii vor fi obligati si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata , inculpatii minori fiind obligati la cheltuieli judiciare si în solidar cu partile responsabile civilmente .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a si g Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal si art. 80 Cod Penal condamna pe inculpatul …, fiul lui .. si .., nascut la data de .. în .., domiciliat în …., studii generale, cu antecedente penale, în prezent reabilitat, fara ocupatie, necasatorit, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an si 6( sase) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal , cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal condamna pe acelasi inculpat ,la o pedeapsa de :

— 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal, art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul … executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3( trei ) ani si 8 ( opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

II. În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a , g si i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si art. 99 si urm. Cod Penal, condamna pe inculpatul minor ….., arestat în alta cauza, fiul lui ..si .., nascut la data de …, în …., domiciliat în .., fara ocupatie, necasatorit, fara antecedente penale, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal , cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe acelasi inculpat, la o pedeapsa de :

— 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal , art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul …… executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Constata ca inculpatul ….. este arestat în alta cauza.

V. În baza art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 litera a, g ,i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal , raportat la art. 74 alin. 1 lit. a si c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe inculpatul minor .. fiul lui ….si …, nascut la …, în …., domiciliat în …., fara ocupatie, necasatorit, elev, fara antecedente penale, CNP-…, stagiu militar neîndeplinit, la o pedeapsa de :

— 2 (doua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata”.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 8 (opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 110 Cod Penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

Ia act ca partile vatamate … si …. nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În temeiul art. 14 alin. 3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 si urm. Cod Civil admite actiunile civile formulate si obliga în solidar pe inculpatul minor … , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si .. si pe inculpatul minor …. , acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente … si …. sa achite despagubiri civile partilor civile, dupa cum urmeaza:

– 500 lei catre partea civila … ;

– 600 lei catre partea civila …;

– 1284 lei catre partea civila .. .

Dispune plata din fondul Ministerul Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 900 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în instanta (av. …- suma de 300 lei, av. … –suma de 300 lei si av. …. –suma de 300 lei) si a sumei de 800 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de u.p. (av…….- suma de 400 lei si av. …. –suma de 400 lei ).

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 118 alin. 1 lit. b si art. 118 alin. 1 lit. e Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatii … si … a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3) , folosite la comiterea infractiunii , respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 191 alin. 1 , 2 si 3 Cod Procedura Penala obliga inculpatii la cheltuieli judiciare catre stat dupa cum urmeaza: pe inculpatul …. la plata sumei de 550 lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala si în faza de judecata ( care includ si onorariul din oficiu ) ; pe inculpatii minori …. , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si …. si pe inculpatul minor …, acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente .. si .. la plata a câte 950 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala ( 450 lei) si în faza de judecata (500 lei), care includ si onorariile de avocat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa si pentru inculpatul arestat ……

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.03.2011.

Etichete: ,

Furt calificat, Violare domiciliu, Ameninţare

Infracţiuni: furt calificat prevăzut de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. g, Cod Penal , violare de domiciliu prevăzută de art. 192 alin. 1 Cod Penal şi ameninţare prevăzută de art. 193 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr. 1837 /P / 2010 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr.19125/180/2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului GI pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prevăzută de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. g, Cod Penal , violare de domiciliu prevăzută de art. 192 alin. 1 Cod Penal şi ameninţare prevăzută de art. 193 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal . În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în seara zilei de 10.03.2010, în jurul orelor 18,30 după lăsarea întunericului s-a deplasat la terenul grădină proprietatea părţii vătămate CB situat în intravilanul com…, jud.Bacău unde din gardul împrejmuitor a scos din pământ mai mulţi stâlpi din beton cu scopul de a-i sustrage fiind întrerupt din executarea hotărârii de a săvârşi infracţiunea de martorii ID şi MD . În ziua de 11.03.2010, în jurul orelor 10,00 a pătruns fără drept în curtea locuinţei părţii vătămate GS din com…, jud.Bacău, după care a ameninţat-o cu moartea şi că-I va da foc la casă şi apoi a refuzat să părăsească imobilul la cererea acesteia .

În cursul cercetării judecătoreşti în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cod Procedură Penală şi art. 69-74 Cod Penal a fost audiat inculpatul care a recunoscut fapta .

Instanţa a procedat la audierea martorilor din lucrări declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar . Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 11.03.2010 numitul CB din com…. , jud.Bacău a sesizat faptul că în seara zilei de 10.03.2010 în jurul orelor 18,30 inculpatul GI a încercat să-i sustragă mai mulţi spalieri pentru vie fiind surprins în flagrant de martorul MD

La aceeaşi dată de 11.03.2010 numita GS din com…. , jud.Bacău, a sesizat faptul că în aceeaşi zi, în jurul orelor 10,00, inculpatul GI a pătruns fără consimţământul ei în curtea locuinţei sale şi a ameninţat-o cu moartea şi că îi va da foc la casă .

Prin rezoluţia procurorului din 08.04.2010 cauzele au fost conexate sub nr. unic 1837/P/2010 .

Probatoriul administrat în cauză a relevat următoarea situaţie de fapt :

Partea vătămată CB este proprietarul unui teren grădină situat în intravilanul satului .. cu vecinii : N-drum sătesc, S- AT , E- ME , V- AB , care este împrejmuit cu gard din plasă montată pe stâlpi din beton .

În jurul orelor 18,30 inculpatul s-a deplasat la terenul grădină proprietatea părţii vătămate unde a scos din pământ un nr. de 4 stâlpi din beton cu scopul de a-I sustrage în vederea valorificării în interes personal .

În timp ce scotea stâlpii din beton din pământ inculpatul a fost surprins de martorii ID şi MD care l-au oprit din activitatea infracţională şi au anunţat partea vătămată .

Inculpatul recunoaşte săvârşirea infracţiunii declarând că de unul singur s-a deplasat la terenul proprietatea părţii vătămate CB cu scopul de a sustrage mai mulţi stâlpi din beton şi în timp ce-i scotea din pământ a fost surprins în flagrant de martorii MD şi ID .

La data de 11.03.2010, în jurul orelor 10,00 partea vătămată GS se afla în locuinţa sa din com…. jud.Bacău şi la un moment dat s-a trezit cu inculpatul GI , aflat într-o stare avansată de ebrietate , care fără acordul ei a pătruns în curte şi apoi în casă, după care a început să o ameninţe cu moartea şi că-I va da foc la imobil .

Fiindu-i teamă partea vătămată a cerut ajutorul vecinului MS pentru a-l da pe inculpat afară din locuinţă .

De faţă cu martorul inculpatul a continuat să o ameninţe pe partea vătămată cu moartea şi că-i va da foc la locuinţă şi la cererea expresă a acestora de a părăsi imobilul, a refuzat .

Partea vătămată împreună cu MS s-au deplasat la Postul de Poliţie al com… pentru a sesiza cele întâmplate fiind urmaţi şi de inculpat care în prezenţa martorului CB a recunoscut că a pătruns în curtea şi locuinţa părţii vătămate, dar i-a vorbit frumos .

Cu privire la faptele reclamate de partea vătămată inculpatul declară că la data de 11.03.2010 s-a deplasat la domiciliul acesteia pentru a-şi lua câteva bunuri care-i aparţin , că a pătruns în curte şi locuinţă cu acceptul părţii vătămate şi nu a avut nici un conflict în care să o ameninţe pe aceasta .

Fapta comisă de inculpat se probează cu : declaraţie parte vătămată CB , proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţie parte vătămată GS , declaraţii de martori MD, ID, CB , MS , declaraţiile inculpatului .

Faptele inculpatului care în seara zilei de 10.03.2010, în jurul orelor 18,30, după lăsarea întunericului s-a deplasat la terenul grădină proprietatea părţii vătămate CB situat în intravilanul com… , jud.Bacău , unde din gardul împrejmuitor a scos din pământ mai mulţi stâlpi din beton cu scopul de a-i sustrage fiind întrerupt din executarea hotărârii de a săvârşi infracţiunea de martorii ID şi MD, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g Cod penal . În ziua de 11.03.2010, în jurul orelor 10,00 a pătruns fără drept în curtea locuinţei părţii vătămate GS din com… jud.Bacău, după care a ameninţat-o cu moartea şi că-i va da foc la casă şi apoi a refuzat să părăsească imobilul la cererea acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu şi ameninţare, fapte prevăzute de art.192 alin.1 Cod penal, art.193 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal .

La individualizarea pedepselor instanţa va avea în vedere criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 Cod Penal şi anume : gradul de pericol social al faptei , împrejurările concrete în care a fost comisă , urmările produse , atitudinea sinceră de recunoaştere a faptelor , precum şi de recuperarea prejudiciului , urmând să aplice inculpatului câte o pedeapsă cu închisoarea sub minimul special prevăzut de lege

Întrucât faptele au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni urmează ca pedepsele ce urmează a fi aplicate să fie contopite în pedeapsa cea mai grea potrivit prevederilor art. 33 lit. a Cod Penal şi art. 34 lit. b Cod Penal .

Apreciind că scopul pedepsei rezultante ce urmează a fi aplicată inculpatului poate fi atins şi fără privare de libertate şi văzînd că , sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege , instanţa în baza art. 81 Cod Penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi va stabili termen de încercare în condiţiile art. 82 Cod Penal.

În baza art. 359 Cod Procedură Penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art .83 Cod Penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării

Motivat de faptul că bunurile au fost recuperate se va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă .

Pentru aceste motive, a fost condamnat inculpatul GI la o pedeapsă rezultantă de 1 an închisoare. cu suspendarea condiţionată a executării.

Etichete: , ,

VIOLARE DOMICILIU ÎN CONCURS CU VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ

Prin Rechizitoriul nr. 87/P/2006 întocmit la data de 23.01.2007 de Parchetul de pe lânga Judecatoria C-lung Moldovenesc, a fost trimis în judecata inculpatul H.B. pentru sav. infractiunilor prev. de art. 192 alin. 2 din Codul penal si art. 182 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a retinut ca în seara de 21/22 ianuarie 2006, inculpatul a participat la o nunta a unor rude ale sotiei sale organizata în satul Diea în com. Frumosu, la Caminul cultural din sat, singur, întrucât sotia sa era însarcinata. Ca în dimineata zilei de 22.01.2006, în jurul orelor 4:00, pe întuneric, inculpatul a plecat de la nunta pe jos, cu intentia de a ajunge în statia CFR Frumosu pentru a se urca în trenul Moldovita – Sadova.

Fiind în stare avansata de ebrietate si aflând de la o persoana necunoscuta despre faptul ca la o locuinta din aproprierea soselei domiciliaza o femeie singura, inculpatul a intrat în curtea partii vatamate B.D., pe poarta descuiata, dupa care a batut la usa de acces cu pumnul. Partea vatamata s-a trezit din somn, a strigat de mai multe ori sa plece de la usa, dar inculpatul nu a dat curs acestei solicitari si s-a izbit cu umarul de mai multe ori pâna când usa de acces a cedat din încuietoare.

De frica sa nu fie omorâta sau violata, partea vatamata a deschis un geam de la camera din spatele locuintei si a sarit în gradina, împrejurare în care a suferit o fractura de platou tibian. Chiar si în aceste conditii, partea vatamata a ajuns prin gradina în apropierea locuintei vecinului sau N.V., a strigat dupa ajutor, dupa care vecinul partii vatamate împreuna cu fiul sau N.V., s-au deplasat imediat la domiciliul partii vatamate, unde la-u gasit pe inculpat în una din camere, l-au imobilizat si au anuntat organele de Politie care au sosit la scurt timp.

Ca urmare a leziunilor suferite partea vatamata, a necesitat pentru vindecare un numar de 70-80 de zile de îngrijiri medicale, timp ce cuprinde imobilizarea gipsata si recuperarea functionala, cu incapacitate de munca pe aceasta perioada.

Faptele asa cum au fost descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. si pedepsite de art. 192 alin. 2 din Codul penale si art. 182 alin. 1 din Codul penal si se probeaza cu declaratiile inculpatului, a partii vatamate, procesul verbal de cercetare la fata locului, planse foto, depozitia martorilor N.V., N.V., B.A., acte medicale si expertiza medico-legala traumatologica, declaratiile martorilor inculpatului si a partii vatamate, în circumstantiere.

Inculpatul s-a aparat aratând ca faptele au fost savârsite într-un moment în care era într-o stare avansata de ebrietate astfel încât nu poate fi retinuta intentia, iar faptele au fost savârsite fara vinovatie, neexistând un pericol social.

Pozitia procesuala a inculpatului în faza de judecata, este în neconcordanta cu pozitie procesuala a acestuia în faza de urmarire penala si cu probele care au fost administrate în cauza.

Instanta retine faptul ca în faza de urmarire penala, inculpatul a avut o pozitie de recunoastere si de regret a faptelor savârsite, iar cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala, inculpatul a aratat ca îsi mentine declaratiile date la organele de Politie, iar în fata reprezentantului Parchetului a precizat ca doreste sa ajunga la o întelegere cu partea vatamata, ocazie cu care a semnat procesul-verbal de prezentare a materialului de urmarire penala, fara sa formuleze obiectiuni s-au sa solicite probe în aparare.

În fata instantei de judecata, inculpatul si-a schimbat radical pozitia procesuala, precizând ca nu-si recunoaste semnatura de pe procesul-verbal de reconstituire si nici cea de pe procesul-verbal de prezentare a materialului de urmarire penala precizând ca nu este de acord sa o despagubesc în nici un fel pe partea vatamata pentru leziunile suferite, pe considerentul ca betia anume provocata în exonereaza de raspundere.

Aceste aparari ale inculpatului, nu pot fi primite de instanta, întrucât, betia nu a fost o stare provocata, iar ambele infractiuni prezinta pericol social si au fost savârsite cu vinovatie. Inculpatul a consumat alcool la nunta si nu a fost fortat de cineva sa faca acest lucru, devenind în stare avansata de ebrietate, împrejurare în care nu a mai avut controlul faptelor sale.

Infractiunea de violare de domiciliu a fost savârsite cu vinovatie sub forma intentiei directe în sensul ca inculpatul a escaladat partea locuintei partii vatamate, la ora 4:00 dimineata, a fortat usa de la intrarea în locuinta, cu toate ca partea vatamata l-a întrebat pe inculpat cine este si l-a avertizat ca va solicita ajutorul Organelor de Polite. Inculpatul a refuzat parasirea domiciliului, a avut o atitudine agresiva în sensul ca s-a izbit în usa de la intrarea în locuinta, pâna când încuietoarea a cedat.

Desi partea vatamata l-a somat pe inculpat în mod repetat sa paraseasca domiciliul, acesta nu s-a conformat ceea ce a determinat-o pe partea vatamata sa sara pe geam întrucât în casa, i-a patruns fara drept o persoana necunoscuta, în stare avansata de ebrietate, rezulta intentia indirecta a inculpatului la comiterea infractiunii de vatamare corporala grava, caci inculpatul a prevazut rezultatul faptei sale si a acceptat posibilitatea ca partea vatamata sa sara pe geam pentru a se salva.

Pe parcursul judecatii cauzei, la dosar a fost trimisa o scrisoare de catre un autor necunoscut prin care s-a încercat a se crea ideea unei alte situatii de fapt decât cea retinuta în rechizitoriu, scrisoare care contine afirmatii calomnioase la adresa partii vatamate si a familiei ei.

A fost audiat în cauza martorul N.V. care a dat si o declaratie autentica prin care dezminte continutul scrisorii mentionate mai sus.

În ceea ce priveste infractiunea prev. de art. 182 alin. 1 din Codul penal, instanta constata ca este pe deplin dovedita, relevante fiind si concluziile rapoartelor de expertiza ce a u fost efectuate în cauza, prin care se stabilesc nr. de îngrijiri medicale de care a avut nevoie partea vatamata, pentru însanatosire.

Întrucât faptele savârsite de inculpat sunt concurente, în cauza se va face aplicarea disp. art. 33 lit. a si 34 lit. b din Codul penal urmând a se dispune ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea.

La stabilirea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului, instanta va avea în vedere ca acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, astfel încât se apreciaza ca în cauza sunt îndeplinite cerintele prevazute de lege, pentru aplicarea circumstantelor atenuante, urmând a se face aplicarea disp. art. 74-76 lit. d din Codul penal.

Având în vedere faptul ca inculpatul este tânar, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executare, motiv pentru care se va suspenda conditionat executarea lor în temeiul art. 81 din Codul penal, pe durata prev. de art. 82 din Codul penal.

Se va atrage atentia inculpatului, asupra consecintelor nerespectarii art. 83 din Codul penal.

În baza art. 71 din Codul penal pe durata executarii pedepsei, inculpatul va fi lipsit de drepturile prev. de art. 64 lit. a teze II a si lit. b din Codul penal, având în vedere principiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, instanta tinând seama la stabilirea pedepselor accesorii de natura si gravitatea infractiunilor pe care le-a comis inculpatul si de situatia lui personala.

Instanta va admite în partea cererea de despagubiri civile formulate de partea vatamata, urmând sa-l oblige pe inculpat la plata sumei de 2110 lei cu acest titlu.

Pentru a hotarî astfel, s-au avut în vedere declaratiile martorilor audiati sub acest aspect cât si actele depuse da partea vatamata la dosar, din care rezulta ca pentru vindecare a avut nevoie de 70-80 de zile de îngrijiri medicale.

Partea vatamata s-a ocupat de administrarea si întretinerea gospodariei fratelui sau P.V. situata în satul Deia din com. Frumosu, în conditiile în care fratele acesteia locuia în alta localitate.

Pentru aceasta activitate, partea vatamata era atribuita cu suma de 150 Euro lunar.

Din declaratie martorei B.M. rezulta faptul ca pâna la producerea accidentului, partea vatamata care locuia în domiciliul fratelui sau, s-a ocupat de îngrijirea animalelor din gospodarie si lunar preda lapte la SC L.Z. asa cum rezulta din adeverinta nr. 17 din 07.06.2007 aflata la dosar. Rezulta faptul ca partea vatamata a câstigat pe luna câte 600 de lei din vânzarea laptelui (fila 114 dosar). De asemenea, aceasta a avut nevoie de suma de 100 lei lunar reprezentând c/val medicamentelor si a cheltuit 100 lei cu transportul pentru 10 zile când a efectuat fizioterapie la Policlinica mun. C-lung Moldovenesc.

De asemenea, partea vatamata a cheltuit câte 20 de lai pe zi reprezentând c/val alimentatiei suplimentare de care a avut nevoie în perioada de refacere. În total cheltuielile se ridica la suma de 2110 lei, suma la care urmeaza sa fie obligat inculpatul.

Faptele savârsite de inculpat, i-au produs partii vatamate o temere mare si suferinte fizice pe o perioada de timp îndelungata.

Din cuprinsul anchetei sociale efectuata în cauza, rezulta ca partea vatamata este o femeia linistita, gospodina, morala, astfel încât faptele savârsite de inculpat asupra ei au destabilizat-o.

Urmeaza a se admite în parte cererea partii vatamate si a fi obligat inculpatul la 5000 lei daune morale catre partea vatamata.

Etichete: