Top

Contract de transport pe calea ferată. Răspunderea cărăuşului pentru pierderea unei părţi din marfă.( I )

În contractul de transport pe calea ferată, cărăuşul este răspunzător pentru paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială a mărfii, survenită din momentul primirii la transport şi până la eliberarea mărfii. Potrivit art. 83.1. din Regulamentul de transport C.F.R. aprobat prin O.G. 41/1997, calea ferată este răspunzătoare pentru paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială a mărfii, survenită din momentul primirii la transport şi până la eliberarea mărfii. Prezumţia relativă legală referitoare la răspunderea civilă a transportatorului feroviar nu poate fi răsturnată pe baza susţinerilor acestuia, conform cărora ar fi primit în fapt o cantitate mai mică de produs şi că sustragerile au fost excluse, prin trecerea garniturii de tren sub linie electrificată. (sentinţa civilă nr. 2258 COM/ 19.09.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 44/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 3630/2002 a C.S.J.-secţia comercială)

Etichete: