Top

Contract de transport, responsabilităţi.

Prin decizia comercială nr. 669/29.11.2004 a Curţii de Apel Iaşi s-a admis recursul declarat de S.N.P. PETROM S.A. – Sucursala Suceava, contra sentinţei civile nr. 604/E din 28.06.2004 a Tribunalului Iaşi, care a fost modificată în sensul că s-a admis în parte acţiunea reclamantei din contradictor cu pârâta SNTFM „CFR MARFĂ” S.A. Sucursala Iaşi, obligând pârâta să-i plătească reclamantei 5 253 102 lei daune şi 1 027 976 lei cheltuieli de judecată.

S-a respins cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumelor reprezentând adaos comercial şi a cheltuielilor de judecată aferente.

S-a respins acţiunea reclamantei SNP PETROM S.A. Sucursala PECO Suceava în contradictor cu pârâtele SNP PETROM S.A. Bucureşti, PETROTRANS Ploieşti şi SNP PETROM S.A. Sucursala „ARPECHIM” Piteşti.

S-a reţinut că atât expeditorul, cât şi destinatarul sunt sucursale ale aceleiaşi persoane juridice SNP PETROM S.A. Bucureşti, că în raporturile dintre ele operaţiunile de livrare de produse petroliere erau acoperite prin documente specifice interne (notă de greutate şi notă de debitare – creditare), neemiţându-se facturi şi neefectuându-se plăţi între ele.

Actele de livrare şi scrisoarea de trăsură din 4.10.2000 pun în evidenţă că vagonul – cisternă cu terminaţia 2296 s-a cântărit de către Rafinăria Piteşti, fapt din care rezultă că s-au expediat 55 200 kg motorină.

La destinaţie s-a constatat că sigiliul aplicat de predător, la dosar, era rupt, iar după efectuarea cântăririi regulamentare a rezultat o diferenţă în minus faţă de actele de livrare şi documentul de transport de 550 kg motorină pe care cărăuşul o confirmă prin procesul-verbal din 16.10.2000. Acest act este opozabil părţilor din contractul de transport pe calea ferată şi face dovada că destinatarul a primit o cantitate mai mică.

Această lipsă este reală întrucât, chiar dacă s-a menţionat că există o neconcordanţă între greutatea netă înscrisă în actele de livrare şi greutatea menţionată pe şablonul vagonului, cărăuşul nu a specificat că, prin construcţie cantitatea de 550 kg motorină lipsă nu ar fi putut fi încărcată în vagon. Fără această precizare şi fără indicarea unui gol de 49 cm, prima instanţă era obligată să constate că mijlocul de transport a fost violat în timp ce se afla în paza căii ferate şi că pentru lipsa din masa încărcăturii operează o prezumţie legală de culpă în sarcina cărăuşului, conform art. 83.3 din regulamentul de transport C.F.R.

Dacă calea ferată nu a înlăturat această prezumţie nu se putea face aplicaţiunea dispoziţiilor art. 83.4.1 din acelaşi regulament deoarece, prin normele la care calea ferată a aderat la 17.04.2000, obligaţia de a determina masa prin două metode nu operează în cazul în care determinarea masei mărfii se face cu cântar cu înregistrare automată, ca în cazul de faţă.

În privinţa cuantumului despăgubirii cuvenite destinatarului, instanţa de fond a ignorat faptul că dispoziţiile art. 85.2 din regulamentul de transport CFR permit ca în lipsa facturii acestea să poată fi calculate după preţul curent al mărfii. Ori în cazul produselor petroliere preţul se formează prin adăugarea la preţul de livrare al rafinăriei a TVA, a accizei şi a taxei pentru fondul special al drumurilor.

Întrucât prin nota de debitare reclamanta a fost încărcată cu întreaga cantitate de marfă avizată de expeditor şi în raport de aceasta ea este obligată să vireze la bugetul se stat taxele şi impozitele sus-menţionate corespunzător cantităţilor din actele de livrare, deci şi pentru cantitatea nerecepţionată, ea înregistrează un prejudiciu real, prin nevalorificarea mărfii lipsă, care trebuie suportat de calea ferată, deoarece în parcursul transportului a intervenit această lipsă, cererea de acordare a adaosului comercial nefiind susţinută de probe.

În privinţa acţiunii formulate de reclamantă în contradictor cu Sucursala PETROTRANS Ploieşti şi Sucursala ARPECHIM Piteşti, se constată că aceasta este inadmisibilă faţă de aspectele deja relevate mai sus, în raport de dispoziţiile art. 41 Cod procedură civilă, atât reclamanta cât şi pârâtele fiind subunităţi fără personalitate juridică ale aceleiaşi persoane juridice SNP PETROM S.A., încât va fi respins.

În acelaşi sens, decizia comercială nr. 683 din 06.12.2004.

Decizia comercială nr. 669/29.11.2004

Etichete: ,