Top

LEGEA NR.275/2006. SANCTIONAREA PERSOANEI CONDAMNATE DE CATRE COMISIA DE DISCIPLINA A PENITENCIARULUI. CONTESTAREA SANCTIUNII LA INSTANTA DE JUDECATA. SARCINA PROBEI SAVARSIRII FAPTEI

Prin sentinta penala nr.3847/12.12.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a admis contestatia formulata de catre persoana condamnata BSC împotriva încheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate prin care s-a dispus respingerea plângerii împotriva hotarârii Comisiei de disciplina din cadrul Penitenciarului Iasi prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara a „suspendarii dreptului de a participa la activitati culturale pe timp de o luna” si a dispus anularea sanctiunii.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca la data de 08.09.2008 persoana condamnata se afla cu alti detinuti la sectorul vizite, primind vizita concubinei sale si a copilului lor. La un moment dat, persoana condamnata a intentionat sa dea copilului o cutie cu bomboane dar nu i s-a permis întrucât nu avea acceptata o asemenea cerere. La întoarcerea în camera de detentie, persoana condamnata, nemultumita de faptul ca nu i se permisese sa dea copilului sau o cutie cu bomboane în conditiile în care alti condamnati aflati la sectorul vizita au fost lasati sa dea persoanelor aflate în vizita diverse cadouri (flori si dulciuri) si-a exprimat într-un mod nu tocmai linistit nemultumirea, aruncând cutia de bomboane pe jos si afirmând ca trebuia sa sparga geamurile de la sectorul de vizita.

Martorul audiat în cauza AG a confirmat incidentul, declarând însa ca nu a auzit petentul înjurând sau amenintând pe cineva din personalul penitenciarului, desi au fost adusi împreuna.

Instanta a retinut ca fapta persoanei condamnate de a afirma ca trebuia sa sparga geamurile de la sectorul de vizita, nu reprezinta o atitudine necuviincioasa fata de personalul unitatii de detinere. Desi comportamentul petentului nu a fost tocmai adecvat locului de detinere, instanta apreciaza ca acest comportament, având în vedere împrejurarile concrete în care s-a manifestat (alti condamnati aflati la sectorul vizita au fost lasati sa dea persoanelor aflate în vizita diverse cadouri – flori si dulciuri), nu este de natura sa atraga fata de condamnat aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

În conditiile în care faptele de amenintare sau injurii nu au fost probate – numitii BI, AM, AG, audiati în cadrul procedurii disciplinare, au aratat ca la data de 08.09.2008 petentului i s-a refuzat la sectorul vizite predarea unor dulciuri si a unei flori persoanelor venite în vizita si ca acesta nu a adresat injurii sau amenintari personalului din penitenciar – instanta a admis contestatia si a dispus anularea sanctiunii aplicate de comisia de disciplina din cadrul Penitenciarului Iasi.

Etichete:

LEGEA NR.275/2006 PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR SI A MASURILOR DISPUSE DE ORGANELE JUDICIARE IN CURSUL PROCESULUI PENAL. SCHIMBAREA REGIMULUI DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE INTR-UN REGIM INFERIOR CA GRAD DE SEVERITATE. IRELEVANTA CONSIMTA

Prin sentinta penala nr.3030/9.10.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a respins contestatia formulata de catre petentul-condamnat SV împotriva încheierii data de catre judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, prin care s-a schimbat regimul de executare stabilit persoanei-condamnate sus-mentionate, din regimul închis în regimul semideschis.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca din actele si lucrarile dosarului rezulta neîndoielnic faptul ca detinutul SV nu a întâmpinat dificultati in ceea ce priveste conformarea la sistemul de norme si reguli specifice asezamantului de detentie, nefiind sanctionat disciplinar, fiind recompensat o data cu suplimentarea drepturilor la pachet si vizita pentru participarea la activitatile productive la camera de detentie (cusut încaltaminte), nu are antecedente penale si nu a fost clasificat ca persoana privata de libertate cu grad sporit de risc, fiind astfel incidente dispozitiile art. 26 alin.(2) din Legea nr. 275/2006.

Instanta retine totodata ca pentru schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate legea nu impune consimtamântul în acest sens al persoanei condamnate, schimbarea regimului de executare nefiind conditionata de optiunea persoanei condamnate sau acordul acesteia la schimbarea regimului de executare a pedepsei, ci doar de constatarea îndeplinirii cerintelor prevazute de lege pentru a se putea dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate (in regimul imediat inferior ca grad de severitate sau in regimul imediat superior ca grad de severitate, dupa caz).

În acest context, motivele invocate de catre petentul-condamnat în sustinerea contestatiei deduse prezentei judecati sunt nerelevante în speta data, întrucât schimbarea regimului de executare a pedepsei din „regimul închis” în „regimul semideschis” nu poate constitui decât o masura favorabila petentului-condamnat, inclusiv din perspectiva situatiei sale executionale, ce urmeaza a face obiectul analizei de catre Comisia de liberare conditionata din penitenciar, functie de care se va aprecia daca detinutul îndeplineste sau nu conditiile pentru a beneficia cât mai curând de liberare(a) conditionata – aspecte la care de altfel însusi detinutul se raporteaza în sustinerea contestatiei formulate.

Etichete:

LEGEA NR.275/2006 PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR SI A MASURILOR DISPUSE DE ORGANELE JUDICIARE IN CURSUL PROCESULUI PENAL. SCHIMBAREA REGIMULUI DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE INTR-UN REGIM INFERIOR CA GRAD DE SEVERITATE

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 3030 (09.10.2008)
Autor: Secţia Penală
Domenii asociate: cereri

Prin sentinta penala nr.3030/9.10.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a respins contestatia formulata de catre petentul-condamnat SV împotriva încheierii data de catre judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, prin care s-a schimbat regimul de executare stabilit persoanei-condamnate sus-mentionate, din regimul închis în regimul semideschis.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca din actele si lucrarile dosarului rezulta neîndoielnic faptul ca detinutul SV nu a întâmpinat dificultati in ceea ce priveste conformarea la sistemul de norme si reguli specifice asezamantului de detentie, nefiind sanctionat disciplinar, fiind recompensat o data cu suplimentarea drepturilor la pachet si vizita pentru participarea la activitatile productive la camera de detentie (cusut încaltaminte), nu are antecedente penale si nu a fost clasificat ca persoana privata de libertate cu grad sporit de risc, fiind astfel incidente dispozitiile art. 26 alin.(2) din Legea nr. 275/2006.
Instanta retine totodata ca pentru schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate legea nu impune consimtamântul în acest sens al persoanei condamnate, schimbarea regimului de executare nefiind conditionata de optiunea persoanei condamnate sau acordul acesteia la schimbarea regimului de executare a pedepsei, ci doar de constatarea îndeplinirii cerintelor prevazute de lege pentru a se putea dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate (in regimul imediat inferior ca grad de severitate sau in regimul imediat superior ca grad de severitate, dupa caz).
În acest context, motivele invocate de catre petentul-condamnat în sustinerea contestatiei deduse prezentei judecati sunt nerelevante în speta data, întrucât schimbarea regimului de executare a pedepsei din „regimul închis” în „regimul semideschis” nu poate constitui decât o masura favorabila petentului-condamnat, inclusiv din perspectiva situatiei sale executionale, ce urmeaza a face obiectul analizei de catre Comisia de liberare conditionata din penitenciar, functie de care se va aprecia daca detinutul îndeplineste sau nu conditiile pentru a beneficia cât mai curând de liberare(a) conditionata – aspecte la care de altfel însusi detinutul se raporteaza în sustinerea contestatiei formulate.

Etichete: ,