Top

Faliment. Aprobarea de către judecătorul sindic a vânzării unui imobil al debitorului, până la definitivarea tabelului obligaţiilor. Admisibilitate. ( III )

Dacă în cauză nu se probează că menţinerea anumitor bunuri în patrimoniul debitoarei, până la momentul începerii lichidării, este prejudiciabilă pentru bunul mers al procedurii, cererea de vânzare a lor, pe temeiul art. 84 alin. 3 din Legea nr.64/1995 republicată, este nejustificată.

Potrivit art. 84 din Legea nr. 64/1995 republicată, lichidatorul va lua măsuri de conservare a bunurilor debitoarei.

În cazul bunurilor importante ca valoare (terenuri, construcţii) valorificarea mai înainte de definitivarea tabelului obligaţiilor în condiţiile alin. 3 implică aprecierea cheltuielilor de conservare, în raport de fondurile deţinute şi de modalitatea în care ele grevează activul patrimonial.

Scopul acestei evaluări este acela de a asigura o valorificare mai eficientă a bunurilor din averea debitoarei şi, totodată, de a împiedica o creştere a pasivului prin efectuarea unor cheltuieli nejustificate.

În speţă, terenurile a căror vânzare se solicită în temeiul art. 84 alin.3 sunt active ale societăţii debitoare, predate spre folosinţă terţelor societăţi, care au drept de proprietate asupra construcţiilor aflate pe aceste suprafeţe, cumpărate în procesul de privatizare.

Administrarea terenurilor se realizează de către cumpărătorii construcţiilor, aceştia fiind obligaţi, conform contractului, să suporte taxele, impozitele şi utilităţile consumate, în schimbul unei sume stabilite de comun acord, pentru cedarea folosinţei de către proprietar.

În consecinţă, în cauză nu s-a dovedit că menţinerea acestor bunuri în patrimoniul debitoarei, până la momentul începerii lichidării, este prejudiciabilă pentru bunul mers al procedurii, fiind nejustificată cererea de vânzare a lor, pe acest temei.

(sentinţa civilă nr. 8 COM/08.01.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 137/2001 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: