Top

Rezoluţiune contract

Tip: Sentinţă comercială
Nr./Dată: 3563 (22.12.2008)
Autor: Tribunalul Suceava – secţia comercială
Domenii asociate: rezoluţiune

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Suceava la data de 14.03.2006 sub nr. de dosar …../314/2006, reclamanta SC .. SRL Suceava, reprezentata legal prin M.D., a chemat în judecata pe pârâta SC … SRL, solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna: 1. rezolutiunea/rezilierea contractului de vânzare cumparare (cu actele aditionale) din 14.06.2005 încheiat între SC ..SRL si SC .. SRL ; 2. restituirea sumei de 37.000 lei reprezentând plata partiala pe care SC ACULAR SRL în vederea executarii contractului de vânzare cumparare din 14.06.2005 precum si plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces iar în subsidiar a solicitat reducerea pretului în mod corespunzator.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca în baza contractului de vânzare cumparare (cu actele aditionale) din data de 14.06.2005 a achizitionat de la pârâta o instalatie frigorifica conform ofertei tehnice si de pret nr.70 din 13.06.2005. Pârâta nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale prin aceea ca nu a respectat termenele de livrare prevazute în contract, iar materialele folosite nu au fost corespunzatoare calitativ, în sensul ca desi contractul a fost încheiat, conform ofertei, pentru materialele noi, livrarea si montarea s-a facut cu materialele second-hand. În consecinta reclamanta nu a achitat decât partial pretul prevazut în contract, invocând exceptia de neexecutare a contractului si formulând obiectii legate de nerespectarea conditiilor contractuale. Astfel, desi reclamanta a solicitat restituirea pretului partial platit, urmând ca pârâta sa ridice instalatia frigorofica, aceasta a dat dovada de rea credinta si a emis factura fiscala CJVEV nr.08145517 din 22.11.2005 si devizul 73/22.11.2005 fara a tine cont de obiectiile formulate si fara a fi încheiat un proces verbal de receptie a marfii. Reclamanta a aratat ca aceasta factura fiscala a fost emisa pentru o cantitate mai mare de materiale decât cele efectiv folosite, iar în ceea ce priveste preturile, a fost mentionata contravaloarea unor materiale noi desi cele livrate erau second-hand. În consecinta, reclamanta a formulat ulterior emiterii facturii obiectii, notificari si invitatii la conciliere, care însa au ramas fara raspuns din partea pârâtei.

Pârâta, la termenul din data de 03.04.2006 a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a instantei solicitând trimiterea cauzei spre solutionare la Judecatoria Cluj-Napoca în baza prevederilor art.5 Cod procedura civila ( f.44 dosar fond)

La termenul din 03 mai 2006 instanta a respins exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Suceava ca neîntemeiata.

Prin sentinta civila nr. 4050/22.10.2007, Judecatoria Suceava a respins actiunea formulata de SC… SRL în contradictoriu cu SC .. SRL ca nefondata si cererea de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata

Împotriva sentintei civile 4050/22.10.2007 si a încheierii premergatoare din 05.07.2007 a formulat recurs reclamanta, solicitând casarea acestora în baza prevederilor art.299 rap.la art.282 alin.2 Cod procedura civila având în vedere ca instanta nu a motivat de ce administrarea probei cu expertiza tehnica de specialitate în industria alimentara si frigotehnie a devenit inutila iar reclamanta a fost pusa în imposibilitatea de a proba lipsa de conformitate si deficientele calitative ale utilajelor componente instalatiilor frigorifice, ceea ce în opinia sa echivaleaza cu o limitare a accesului la justitie.

Prin decizia nr. 3 din data de 5 martie 2008, Tribunalul a admite apelul declarat de recurenta SC … SRL Suceava, a anulat sentinta civila nr. 4050/22.10.2007 a Judecatoriei Suceava si retinut cauza pentru solutionare ca instanta de fond.

Cauza a fost reînregistrata pe rolul Tribunalului Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 22 aprilie 2008, sub nr. 2276/86/2008.

Prin încheierea de sedinta din data de 2.06.2008 a fost admisa proba cu o expertiza tehnica în specialitatea industrie alimentara si frigotehnie.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin contractul de vânzare cumparare încheiat între parti la data de 14.06.2005 pârâta s-a obligat sa livreze reclamantei, pâna la data de 31.07.2005, o instalatie frigorifica conform ofertei tehnice si de pret nr. 70/13.06.2005 iar reclamanta s-a obligat sa achite pretul stabilit prin aceeasi oferta. S-a specificat în art. 2 din contract ca componentele instalatiei frigorifice vor fi noi.

În temeiul art. 4 din contract reclamanta a achitat pârâtei un avans reprezentând 35% din pret în suma de 37.000 lei.

Pârâta, pe de alta parte, si-a îndeplinit numai aparent obligatia asumata prin contract.

Din concluziile raportului de expertiza tehnica depus la dosar rezulta, referitor la componentele instalatiei frigorifice, ca parte dintre acestea sunt second hand, respectiv suflantele si panourile termoizolante utilizate la construirea depozitului frigorific, iar cu privire la altele nu s-a putu stabili vechimea atâta timp cât acestea nu sunt însotite de certificate de conformitate si calitate si nici de carti tehnice si instructiuni de utilizare si protectie (compresoarele frigorifice, usile de la camerele frigorifice, tablouri electrice cu afisaj si celelalte elemente de punere în functiune). Alte deficiente constatate de expert se refera la faptul ca, montându-se utilaje frigorifice uzate si nedimensionate corespunzator, obiectul contractului nu s-a realizat în conditiile în care, conform normelor sanitare temperatura aerului din camerele frigorifice trebuie sa fie – 20 grade celsius iar în camerele realizate de catre pârâta se realizeaza temperaturi de – 9,1; – 11 si – 16 grade celsius. Din aceste motive reclamanta nu poate obtine, pentru acest depozit, autorizatie sanitar-veterinara de functionare. Nu s-au încheiat note de intrare-receptie pentru utilajele montate, nu s-au încheiat procese-verbale de receptie, nu s-au facut probe tehnologice si nici de punere în functiune asa cum prevad normele legale pentru lucrari de constructii-montaj.

Fata de cele aratate, expertul concluzioneaza ca unitatea frigorifica livrata si montata de pârâta nu a fost receptionata, nu a fost pusa în functiune, nu s-au facut probe tehnologice, nu a fost predata beneficiarului si nu corespunde din punct de vedere tehnic si functional nici cu legislatia în vigoare si nici cu clauzele contractuale.

În conformitate cu dispozitiile art. 969 alin. 1 din Codul civil „conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante” iar dispozitiile art. 970 alin. 1 din acelasi act normativ stabilesc ca „Conventiile trebuie executate cu buna-credinta.”

În situatia în care una dintre parti nu-si îndeplineste obligatiile asumate prin contract, cealalta parte are alegerea între actiunea în executarea obligatiei ori cea în rezolutiunea acestuia, în conformitate cu dispozitiile art. 1020 din Codul civil.

Fata de situatia de fapt constatata de expert, de faptul ca nu exista la dosar nici o dovada din care sa rezulte ca unitatea frigorifica a fost pusa în functiune, ca s-au efectuat probe tehnologice si ca a fost predata beneficiarului în stare de functionare, instanta constata ca pârâta nu si-a îndeplinit obligatia asumata prin contract asa încât urmeaza sa dispuna rezolutiunea contractului de vânzare cumparare încheiat între parti la data de 14.06.2005 si a actelor aditionale acestui contract.

Data fiind rezolutiunea contractului obligatia reclamantei de achitare a sumei de 37.000 lei cu titlu de avans din pretul stipulat în contract nu mai are cauza juridica urmând a fi obligata pârâta la restituirea acesteia ca urmare a repunerii partilor în situatia anterioara încheierii contractului.

Etichete: