Top

Angajare răspundere personală administrator social în cadrul procedurii insolvenţei

TRIBUNALUL TIMIS
Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 138/S/2006 (02.11.2006)
Autor: Belicariu Maria
Domenii asociate: faliment

Prin sentinta comerciala nr. 139 /s/2006 pronuntata în sedinta publica din 2 noiembrie 2006 în dosar nr. 28/S/2006 Tribunalul Timis prin judecator sindic, în dosarul de administrare a procedurii prev. de Legea nr. 8572006 privind pe debitoarea SC A. SRL TIMISOARA, în contradictoriu cu creditoarea A. F. P. Timisoara, administratorul social al debitoarei B. T. si intimata O. R. C. TIMIS, a admis cererea de atragere a raspunderii personale patrimoniale a administratorului social B. T., cerere formulata de creditoarea A.F.P. Timisoara si a dispus ca administratorul social al debitoarei sa suporte pasivul debitoarei, respectiv sa achite creditoarei A.F.P. Timisoara suma de 68.763 lei reprezentând c/v creanta nerecuperata de la societatea falita.

Pentru a decide în acest sens tribunalul prin judecator sindic a avut în vedere faptul ca administratorul social al debitoarei a fost citat la adresa de domiciliu indicata de Directia de Evidenta a Persoanelor Timis (fila 24 din dosar) si prin afisare la usa instantei conf. art. 95 Cod procedura civila, cu mentiunea de a depune actele prevazute de art. 26 alin. 1 din Lg. 64/1995 republicata, respectiv a art. 28 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, însa acesta nu s-a conformat acestor mentiuni si nici nu a luat legatura cu lichidatorul societatii care l-a notificat în acest sens prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Instanta a mai retinut ca administratorul social al debitoarei este singura persoana în masura si obligata sa justifice în cadrul procedurii, situatia financiara a societatii, respectarea si îndeplinirea obligatiilor legale, printre care si aceea de a tine contabilitatea societatii în conformitate cu legea si de a întocmi toate actele aferente.

În conditiile în care acesta s-a sustras obligatiei prev. de art. 28 din legea nr. 85/2006 si nu se prezinta în cursul procedurii, punându-l pe practicianul desemnat în situatia de a nu fi în masura sa suplineasca aceasta masura, potrivit prevederilor art. 44 din lege, se prezuma, coroborat cu sustinerile lichidatorului, cu suficienta putere doveditoare ca administratorul social a facut sa dispara unele documente contabile sau nu a tinut contabilitatea în conformitate cu legea, aceasta fapta fiind sanctionata de art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006.

Mai mult, raportul lichidatorului constituie o proba în întelesul disp. art. 1169 Cod civil, respectiv a stabilirii împrejurarilor si cauzelor ce au dus la încetarea de plati si a persoanelor responsabile de acest lucru.

Pentru stabilirea acestei împrejurari nu mai sunt necesare alte dovezi, care de altfel ar impune cheltuieli inutile.

În acelasi sens a se vedea si sentinta comerciala nr. 138/S/02.11.2006, pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 135/S/2006, ramasa definitiva, sentinta comerciala nr. 159/S/07.12.2006 pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 111/S/2006, ramasa definitiva, sentinta comerciala nr. 129/S/12.10.2006 pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 32/S/2004, ramasa definitiva si sentinta nr. 109/S/21.09.2006 pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 143/S/2005

Etichete: , , ,