Top

Intocmirea procesului verbal de situatie a imobilului

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………, creditor in dosarul de executare nr. ……… al acestei instante, in care s-a emis comandament impotriva debitorului(oarei) …………, domiciliat(a) in ……………, in vederea urmaririi imobilului …………, situat in ……………..

In baza art. 499 C. proc. civ., va rog sa dispuneti intocmirea

PROCESULUI VERBAL DE SITUATIE A IMOBILULUI

 

de catre executorul judecatoresc, scop in care trebuie sa se deplaseze la imobilul descris de mine in comandament si sa incheie procesul verbal de situatie, pentru ca au expirat cele 30 de zile de la comunicarea comandamentului.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………