Top

Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de uzufruct

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti:

 

Intabularea

 

radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent …….., in favoarea lui ………… .

Va rog sa comunicati incheierea lui ………….. si sa restituiti actele originale lui ………….., in care scop alatur o copie de pe fiecare.

La cerere anexez:

 

Semnatura,

Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara