Top

Notarea unei actiuni in prestatie tabulara

Cerere de notare a unei actiuni in prestatie tabulara

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul ……………, domiciliat in …………, judetul ………., str. ………….., nr. …., va rog sa dispuneti:

Notarea

 

in cartea funciara nr. ….. a comunei …….. a actiunii in prestatie tabulara introdusa de mine impotriva lui ……….., domiciliat in ……….., judetul ……….., str. ………….., nr. …………., de la care am cumparat parcela nr. ……., pentru a f obligat sa-mi predea inscrisul necesar in vederea intabularii dreptului meu de proprietate, cat si impotriva lui …………, domiciliat in ……………, judetul …………, str. ………., nr. …….., care a obtinut in favoarea sa intabularea dreptului de proprietate in P.II., pe baza unui contract de vanzare-cumparare incheiat ulterior contractului meu de vanzare-cumparare, pentru a f obligat sa accepte intabularea dreptului meu de proprietate.

Dupa notarea actiunii, va rog sa trimiteti trei exemplare de pe actiune la Tribunalul …………. competent de a judeca pricina potrivit art. 13 C. pr. civ., retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.

La cerere anexez:

Semnatura,

Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara