Top

Fond funciar

Prin cererea promovata la Judecatoria Gura Humorului si înregistrata sub nr.790/237 din 2 aprilie 2009, petentii „O. de P. S. N.”, prin reprezentantul C. A., O. M., O. A. si L. A., în contradictoriu cu Comisia comunala de fond funciar Cacica , B. A.I., C. B. si C. I. au solicitat înlaturarea de la nr.crt.102, anexa 39, pentru dreptul de padure nr.30, autor B.S., a numitilor B. A.I., C. B. si C. I..

S-a motivat ca înscrierea acestor pârâti este nejustificata, neavând vocatie succesorala dupa B. S., ca aceasta calitate o au petentii O.M., O. E. si L. A..

In drept, cererea nu a fost motivata.

Prin întâmpinarea depusa, intimatii B. A.I., C. A.B., au depus întâmpinare, solicitând respingerea, ca inadmisibila a cererii formulate de petenti.

In motivarea punctului lor de vedere au aratat ca comisiile locale si judetene au analizat cereri depuse la Lg.nr.1/2000 si Lg.nr.247/2005, pronuntându-se prin hotarârea nr.155 din 25 iunie 2001, ca acea anexa a fost afisata la primaria Comunei Cacica, în localitatea Solonetul Nou, pentru a fi luata la cunostinta, iar cei nemultumiti având posibilitatea formularii de plângere împotriva acesteia, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Judecatoria Gura Humorului.

S-a sustinut ca Asociatia O. de P. S. – N. nu are calitatea de a stabili dreptul de proprietate asupra terenului, ci dreptul de administrare a acestuia, conform statutului asociatiei, ca numitii C.A.i si C. G.i nu au calitate procesuala si nici vocatie succesorala dupa B. S., ca primul a fost revocat prin hotarârea adunarii generale, în locul sau fiind ales C. T..

Asociatia O. de P. S.-N. prin C. M. a depus întâmpinare, aratând ca nu intereseaza si nici nu au competenta Asociatia O. de P. S.-N. în ceea ce priveste reconstituirea drepturilor de proprietate sau solutionarea în instanta a contestatiilor, prin formularea de actiuni în numele unor persoane fizice sau ale asociatiei.

Prin Încheierea din 22 aprilie 2009 s-a modificat cadrul procesual si s-a dispus introducerea în cauza, în calitate de intimata, a Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor, scoaterea din cauza a lui O. A. si introducerea în calitate de petenta a lui O. E..

Comisia Locala de Fond Funciar Cacica a depus întâmpinare, facând referire la procedura pe etape care trebuie urmata în cazul cererilor de fond funciar, ca Asociatia O. de P. S.-N. nu are calitatea de a stabili dreptul de proprietate asupra terenurilor, ci doar dreptul de administrare a acestora, ca este incerta calitatea lui C. A., în calitate de presedinte al asociatiei si nici nu are vocatie succesorala dupa autorul dreptului de padure nr.30 – B. S. înscris în anexa 54 la nr.crt.102.

Prin Încheierea din 27 mai 2009 a Judecatoriei Gura Humorului s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei Asociatia O.de P. S.-N..

Prin sentinta civila nr. 529 din 16 aprilie 2010, Judecatoria Gura Humorului a respins plângerea ca tardiv formulata, fiind obligati petentii în solidar la suma de 1000 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca, în tabelul nominal – anexa 39 la Regulament nr.crt.102 – dreptul nr.30 – dupa autorul B.S., cu Ľ – 0,98 ha teren cu vegetatie forestiera figureaza B.A.I., C. B. , C. I., O. E., O. M. si L. A., în baza Hotarârii Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nr.2631 din 31 august 2006. Din adeverinta eliberata de catre Parohia Româno-Catolica „Coborârea Duhului Sfânt” Solonetu Nou rezulta ca:B. S. – nascut la data de … – fiul lui J. si al M., nascuta M. K, a fost casatorit la data de …, cu K. M. (nascuta la …) fiica lui I..

Din casatoria acestora au rezultat K. (nascut la …), L. (…), J. (nascut la …), I. (nascut în …)B. Kt (nascut în …), K. (nascut în …), B.- B. (nascut în …), F. (nascut în …), J. (nascut în …).

L. I. (nascut la …) fiul lui M. si al ., nascut K. a fost casatorit la data de … cu B. K. (nascuta la …), fiul lui S. si al M., nascuta K., iar din casatoria acestora au rezultat: H., nascuta la …, decedata la …, W.-H., nascut la …, W.-H., nascut la …;

Acesta s-a recasatorit si a mai avut patru copii M., S., A. si H..

L. W., nascut la …, fiul lui I. si al K., nascut B. a fost casatorit la data … cu D. A., nascuta la data de 23 sept.1929, fiica lui L. si A., nascuta R., iar din casatoria acestora au rezultat W. (nascut la …, decedat în acelasi an) A. (nascut la data de …, decedat în acelasi an) A. (nascut la data de …), M. (nascuta la data de …), L. (nascut la data de …), E. (nascut la …), E. (nascuta la …) B. J. (nascut la …) s-a casatorit la data de … cu W. K. (nascut la data de …), fiica lui M. si a D.G., iar din casatoria lor au rezultat A. ( …) casatorit … cu K.R., G. (nascut la data de …), M. (nascuta la data de …).

Prin Hotarârea nr.155 din25 iunie 2001 a Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor s-au validat pozitiile 1-116 din anexa nr.54 întocmita pentru „O.P.S. N.” din satul Solonetul Nou, comuna Cacica, pentru o suprafata de 133,90 ha teren cu vegetatie forestiera, situat pe raza localitatii Cacica, Ocolul Silvic Solca.

Prin sentinta civila. nr.1391 din 3 oct.2008 a Judecatoriei Gura Humorului s-a respins actiunea civila privind pe reclamantul C. A. – Presedinte al O. S. N. si pe pârâtii C. M., C. I. si C. T. si O. de P. S. N., având ca obiect „anulare act – anulare hotarâre si proces verbal adunare generala”, ca fiind tardiv promovata.

Din certificatul eliberat de Directia Judeteana a Arhivelor Nationale rezulta ca în Tabela O. de p. S. N., corpul tabular nr.622 din Pârtestii de Jos, la nr.crt.30 figureaza B. S. cu Ľ drepturi de padure.

Prin Hotarârea nr.2815 din 7 septembrie 2006 a Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor s-a respins contestatia formulata de C. I., prin care a solicitat sa nu fie exclus din anexa nr.54, dreptul nr.30 dupa autorul B. S. – O. S. N..

S-a apreciat cererea petentului ca fiind lipsita de interes, în conditiile în care nu i se contesta dreptul de proprietate, asa cum rezulta si din nota de prezentare nr.41/2006 a Comisiei de Fond Funciar Cacica.

Prin Hotarârea nr. 2631 din 31 august 2006 a Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor s-a admis propunerea Comisiei Comunale de Fond Funciar Cacica, prin care solicita modificarea pozitiei nr.102 din anexa 54 validata prin HCJ nr.155 din 25 iunie 2001.

S-a stabilit modificarea pozitiei nr.102 din anexa nr.54 validata prin HCJ nr.155 din 25 iunie 2001, privind pe mostenitorii defunctului B. S., în sensul includerii alaturi de mostenitorii înscrisi initial si a numitilor O. E., O. M. si L. A., care au vocatie succesorala.

Potrivit art. 137 C.pr.civ., instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond, care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii, ca nu vor putea fi unite cu fondul decât daca pentru judecarea lor este nevoie sa administreze dovezi în legatura cu dezlegarea în fond a pricinii.

Fata de cele aratate, instanta de fond a admis admita exceptia tardivitatii si a respins plângerea ca fiind tardiv promovata, având în vedere ca petentii au atacat hotarârea Comisiei Judetene cu depasirea celor 30 de zile prevazute de lege.

Împotriva sentintei civile au declarat recurs petentii, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu motivarea ca instanta de fond s-a aflat în eroare cu privire la obiectul juridic al cauzei, calificând-o plângere împotriva hotarârii nr. 155/25.06.2001 când în realitate, fata de dreptul si interesul partilor actiunea este de modificare a titlului de proprietate, sens în care se impune casarea cu trimitere spre rejudecare.

Recursul nu a fost întemeiat în drept.

Comisia locala de fond funciar Cacica a formulat întâmpinare în cauza prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Legal citati intimatii C. B. si C. I. nu au formulat întâmpinare în cauza însa au fost reprezentati în instanta prin avocat care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Legal citati ceilalti intimati nu formulat întâmpinare în cauza.

Analizând recursul sub aspectul motivelor invocate, care din punct de vedere legal pot fi încadrate în dispozitiile art.304 pct.6 si art.3041 c.p.c. tribunalul apreciaza ca acesta este întemeiat pentru considerentele ce se vor arata în continuare.

Din analiza cererii formulate de reclamanti astfel cum a fost precizata de acestia prin înscrisul aflat la filele 65-66 dosar fond(2319/237/2009) tribunalul retine ca într-adevar petentii nu au înteles sa formuleze plângere împotriva hotarârii Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nr.155/25.06.2001 în sensul art.53 din Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ci acestia au formulat o cerere întemeiata pe dispozitiile art.III alin.1 lit.a) din Legea nr.169/1997, cu modificarile ulterioare, întelegând sa solicite anularea partiala a unui act de reconstituire a dreptului de proprietate, respectiv a art.1 anexa 54 pozitia 102 din hotarârea Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nr.155/25.06.2001, astfel cum a fost aceasta completata prin hotarârea Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nr.2631/31.08.2006, în sensul excluderii din acest act de reconstituire a dreptului de proprietate a intimatilor B. A. I., C. B. si C. I..

De altfel, în raport cu data la care petentilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate dupa autorul B.S.(respectiv 31.08.2006), acestia nici nu ar fi putut formula o plângere întemeiata pe dispozitiile art.53 din Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, împotriva hotarârii Comisiei Judetene Suceava pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nr.155/25.06.2001, în raport cu data emiterii acestei hotarâri.

Prin urmare, cum instanta de fond a interpretat gresit actul dedus judecatii, solutionând cererea reclamantilor în puterea unei exceptii procedurale fara a analiza fondul pretentiei acestora, în baza art.312 alin.3 c.p.c. tribunalul va admite recursul declarat de petentii O. M., O. E., L. A., va casa sentinta civila nr. 529/16.04.2010 a Judecatoriei Gura Humorului si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Etichete: