Top

Uzucapiune

Prin actiunea civila înregistrata la Judecatoria Radauti sub nr. 3065/285 din 20 mai 2009 reclamanta I. E. a solicitat instantei sa constate ca este proprietara unei suprafete de 1.000 mp teren situat în intravilanul comunei Marginea, cu motivarea – în esenta – ca a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune.

Prin sentinta civila nr. 700 din 22.02.2010, Judecatoria Radauti a admis actiunea si a constatat ca reclamanta este proprietara suprafetei de 1000 mp teren situat în intravilanul comunei Marginea, identic cu parte din p.v. nr. 1768/3 din cartea funciara 3813 Marginea.

Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Conform planului de situatie întocmit de ing. Oancea Andreea Madalina, terenul solicitat de reclamanta se afla în continuarea gradinii sale, mai exact în continuarea parcelei nou formate nr. 1768/31, facând parte din vechea p.f. 1768/3.

Acest teren se afla în posesia reclamantei si a autorilor sai înca din anul 1924, posesia exercitata de acestia întrunind cerintele impuse de art. 1847 Cod civil.

Împotriva sentintei civile sus-mentionate, în termen legal, a declarat recurs Comuna Marginea – prin primar, aducându-i critici pe aspecte de nelegalitate si netemeinicie.

A sustinut în motivare ca, în situatia de fata, nu sunt incidente prevederile art. 1874 si 1860 Cod civil, deoarece reclamanta si autorii sai nu au exercitat posesia asupra terenului timp de peste 30 ani ca, localitatea Marginea a facut parte din zona colectivizata, astfel ca, nu se poate vorbi de o posesie continua.

Prezenta în instanta si prin întâmpinare, intimata I. E., a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata ca recursul formulat este fondat.

Din analiza prevederilor art. 1837 – 1890cc, rezulta ca, pentru a se dobândi dreptul de proprietate pe calea posesiei achizitive de 30 de ani, se impune a se dovedi ca s-a exercitat o posesie reala, respectiv ca posesorul a avut detentia materiala a imobilului (corpus) si s-a comportat ca un adevarat proprietar (animus) pe o perioada de minim 30 ani.

De asemenea, mai este necesar a se dovedi ca posesia a fost utila, respectiv neviciata iar pentru a nu fi viciata, posesia trebuie sa fie continua, publica, pasnica si sa nu fie precara. Posesia nu trebuie, de asemenea, sa fie echivoca.

Potrivit prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938, pentru modificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cel ce a posedat un bun nemiscator în conditiile legii, timp de 20 de ani, dupa moarte proprietarului înscris în cartea funciara, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

În speta, astfel cum rezulta din actele si lucrarile dosarului, din precizarile reclamantei de la termenul din 14 septembrie 2010, ca si din sustinerile recurentei, rezulta, fara putinta de tagada, ca terenul din litigiu a fost cooperativizat.

Prin urmare, terenul fiind cooperativizat, reclamanta, chiar daca l-a folosit ca lot în folosinta, nu a putut exercita o posesie apta sa duca la dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii, motiv pentru care, pretentiile sale, de a se constata acest lucru, sunt, vadit nefondate.

Asa fiind, în contextul celor aratate, în baza dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa admita recursul, sa modifice în totalitate sentinta civila recurata si sa respinga ca nefondata actiunea.

Etichete: