Top

Uzucapiune

UZUCAPIUNE ( 381 din 17.03.09).

Prin actiunea civila introdusa pe rolul Judecatoriei Gura Humorului, reclamantul D M a solicitat în contradictoriu cu pârâta Comuna P de Jos prin Primar ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra suprafetei de 1453 mp teren identic cu parcela nr. 1 A si sa se dispuna înscrierea în CF a dreptului de proprietate pe numele reclamantului.

Din înscrisul depus de pârâta la fila 20 dosar rezulta ca terenul a fost detinut de reclamant înainte de colectivizare, pe perioada colectivizarii si dupa revolutie , la data formularii actiunii fiind întrunite conditiile prevazute de lege pentru dobândirea dreptului de proprietate, prin invocarea uzucapiunii.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani , astfel cum este reglementata prin art. 1890 C. Civil este necesar sa fie îndeplinite cumulativ doua conditii: posesia sa fie utila, adica o posesie propriu-zisa si neviciata si sa fie exercitata neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent daca posesorul este de buna-credinta sau de rea- credinta.

Asa cum rezulta din actele depuse în cauza si din declaratiile martorilor, suprafata de teren care fac obiectul litigiului a fost folosita peste 30 de ani in mod public, continuu, netulburat de nimeni si sub nume de proprietar de catre reclamantul D M, astfel încât instanta constatând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.1847 si urm. din C. civil a admis actiunea.

Etichete: