Top

Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune

Cerere pentru intabularea dreptului de proprietate

dobandit prin uzucapiune

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul …………., domiciliat in ……………, judetul ………., str. …………., nr. …….., va rog ca in temeiul sentintei nr. ……. din ……….. a Tribunalului …………… ramasa definitiva sa dispuneti:

 

Intabularea

 

dreptului meu de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. a localitatii ………, sub P.I, cu numar de parcela …………. .

 

In anexa:

 

Semnatura,

Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara