Top

Vătămare corporală gravă

Prin sentinţa penală nr. 215/25.06.2010 a Judecătoriei Fălticeni a fost condamnat inculpatul HN pentru săvârşirea infr. prev. de art. 182 alin.2 CP cu aplicarea art. 73 alin.1 lit. b CP si art. 74 alin.1 lit. a, 74 alin.2 si art.76 alin.1 lit. d CP la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, s-a făcut aplicarea art.71 alin.2 CP în ceea ce priveste exercitarea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II a si lit. b CP.

În baza art.81 CP suspendă conditionat executarea pedepsei, pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 CP si atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 si următoarele din CP, s-a făcut aplicarea dispozitiilor art.71 alin.5 CP.

Obligă pe inculpat să achite părtii civile Spitalul ST Iasi suma de 2559,92 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare , si Spitalului de Urgentă Sf.Ioan cel Nou Suceava suma de 2136,4 lei cu acelasi titlu.

Obligă inculpatul să plătească părtii vătămate constituită parte civilă în cauză suma de 7000 lei daune materiale si 3500 lei daune morale.

Obligă inculpatul să plătească părtii vătămate despăgubiri civile periodice începând cu data de 25 iulie 2006 pe viitor câte 126 lei lunar.

Obligă pe inculpat să plătească suma de 3000 lei cheltuieli judiciare statului si suma de 2000 lei cu acelasi titlu părtii vătămate.

Prin rechizitoriul din 16.10.2006 întocmit în dosar nr. 395/P/2006 Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava s-a dispus punerea în mişcare a actiunii penale fată de inculpatul HNI si trimiterea în judecată a acestuia pentru infractiunea de vătămare corporală prev. de art. 182 alin.2 CP cu aplicarea art.73 alin.1 lit.b CP. si neînceperea urmării penale fată de acesta pentru infractiunea prev. de art. 20 rap. la art.174 alin.1, 175 alin.1 lit. i CP în baza art.10 lit. d Cpp.

De asemenea s-a dispus neînceperea urmării penale fată de partea vătămată GP pentru infractiunea prev. de art. 180 alin.2 CP , în baza art.10 lit. f Cpp.

Astfel, se retine că la data de 5 mai 2006 orele 20,00 inculpatul a avut un conflict cu partea vătămată GP, într-un bar din satul B, acesta încercând să-l lovească cu o halbă de bere însă au intervenit alte persoane. Inculpatul a plecat din bar după care partea vătămată a mers în căutarea inculpatului având asupra sa un levier.Când s-a întâlnit cu inculpatul, partea vătămată l-a lovit cu levierul peste piciorul stâng si peste cap suferind leziuni ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale.

Partea vătămată a scăpat levierul din mână, fiind luat de inculpat care a lovit apoi pe acesta, provocându-i un traumatism cranio-cerebral grav, comă gradul II cu hematom extradural pariental stâng, fractură temporo-occipitală stânga cu radiere în stânca temporală si hematom subdural emisferic drept, medicul legist concluzionând că leziunile s-au produs prin lovire activă cu un corp contondent.

Fată de concluziile medico-legale, încadrarea juridică este cea prev. de art. 20 rap. la art. 174, 175 lit. i CP.Sub acest aspect, în practica judiciară si în literatura de specialitate s-a precizat că ceea ce diferentiază infractiunea de tentativă la omor de cea de vătămare corporală gravă, cu punerea în primejdie a vietii persoanei este zona în care s-a aplicat lovitura, agentul vulnerant si intensitatea loviturii.

Fapta si vinovătia inculpatului se probează cu : plângerea si declaratiile părtii vătămate, copiile catelor medicale, certificat medico-legal eliberat de S.M.L. Suceava, adresele CAS Suceava, proces verbal de conducere în teren, planşa fotografică aferentă si schita de orientare, caracterizările Postului de Politie Preutesti cu privire la partea vătămată si inculpat, declaratiile martorilor, proces verbal de prezentare a materialului de urmărire penală, coroborate si cu declaratiile inculpatului.

Probatoriul administrat în cauză atât în faza de urmărire penală cat si în cea de cercetare a stabilit fără putintă de tăgadă cronologia si circumstantele producerii incidentului si vinovătia inculpatului.

Cat priveste martorul din lucrări AA a cărui audiere s-a dispus începând cu 18 iunie 2007 iar din 4 octombrie 2007 s-a emis chiar si mandat de aducere se retine că acest martor a fost audiat în faza de urmărire penală declaratia sa fiind consemnată la fila 45 dosar alături de declaratiile celorllati martori din lucrări.

La completarea urmării penale s-a impus numai reaudierea martorilor BG si CE situatie în care a fost schimbată încadrarea juridică a faptei din tentativă la infractiunea de omor prev. si ped. de art.20 , 174 si 175 lic. c CP. în infractiunea de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 alin.2 CP.(f.143-.148 si 161-162).

Cat priveste proba cu expertiză medico-legală se retine că aceasta a fost pusă în discutie din oficiu de către instanta de judecată la termenul din 17 martie 2008 s-au emis adresă către IML Iasi, partea vătămată s-a internat în vederea expertizării la 14 mai 2008 la Spitalul de neurochirurgie, si date fiind discordantele dintre internările părtii vătămate si examinările clinice se impune retrimiterea acestuia la IML Iasi pentru investigatii suplimentare ( f. 259-260, 262, 267, 270, 275, 279-284, 292).

Prin adresa din 3.07.2008 instanta a revenit la IML Iasi cu o adresă similară din cea din 17 martie 2008 dar răspunsul acestei institutii a fost identic cu cel din 16 iunie 2008.(f.292, 304, 310).

La 15 iulie 2008 prin adresa nr.12519/B IML Iasi a comunicat instantei necesitatea achitării sumei de 145 lei reprezentând taxa de expertiză precum si a prezentării părtii vătămate pentru investigatii suplimentare, punct de vedere comunicat si la data de 31.07.2008.(f.310-311).

Pentru termenul din 15 decembrie 2008 s-a depus la dosarul cauzei expertiza medico-legală întocmită de către IML Iasi(f.335- 340, 342).

Cu toate acestea instanta a considerat necesar revenirea la IML Iasi pentru comunicarea concluziilor expertizei solicitate la 17 martie 2008(f.342, 344) iar în lipsa acestor concluzii si date fiind obiectiunile formulate de partea vătămată prin apărător ales instanta a stăruit în formularea de adrese către IML Iasi pentru răspuns la obiectiuni (f.355- 358).

Dată fiind încheierea din 23 aprilie 2009 prin care s-a încuviintat abtinerea C 1 de la solutionarea prezentei cauze aceasta a fost repartizată aleatoriu, la C 6 pentru solutionare.

Instanta dat fiind cuprinsul raportului de expertiză medico-.legală întocmit de IML Iasi si decizia nr. 1255/2009 emisă de CAS Suceava- C.E.M.R.C.M. Fălticeni a revenit de la obiectiunile solicitate IML Iasi, date fiind si adresa emisă de către această institutie pentru termenul din 3 iunie 2009.(f.6- 1082/227/2009.)

Potrivit raportului de expertiză partea vătămată a suferit o agresiune în anul 2006 , pentru care a fost examinat neurologic la Spitalul de recuperare Iasi si apoi operat la Clinica de Neurochirurgie Iasi .

Concluziile acestui raport fac referire la neconcordantele existente intre diagnosticele neurologice si stabilesc că topografia si morfologia leziunilor constatate pledează pentru producerea leziunilor suferite de partea vătămată prin cădere, subliniindu-se că această situatie să fie demonstrată pe cale de anchetă (f.339).

Ori, toate actele si lucrările dosarului de urmărire penală precum si cele din dosarul instantei nu sunt în concordantă cu aceste concluzii cu atât mai mult cu cât ancheta efectuată de către lucrătorii de politie au stabilit că la data de 5 mai 2006 după amiaza ,inculpatul, după ce a consumat băuturi alcoolice în barul AF BB com.P a adresat cuvinte jignitoare părtii vătămate iar după atitudinea provocatoarea a acesteia s-a ajuns la agravarea incidentului care astfel declanşat ,a culminat cu lovirea părtii vătămate , cu un levier în zona gambei stângi si în zona capului(f.83-114 , 120, 121) .

Părtii vătămate i-au fost cauzate leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 75-80 zile îngrijiri medicale si au pus în primejdie viata direct si imediat, leziunile fiind diagnosticate imediat după eveniment, de către specialistii institutiilor medicale la care partea vătămată a fost internată dată fiind starea sa foarte gravă de sănătate.

Traumatismul cranio-cerebral grav suferit de partea vătămată a determinat o lipsă de substantă osoasă ce a cauzat acesteia o invaliditate fizică permanentă de 30 %..

Declaratia inculpatului privitoare la presupusa agresiune pe care i-ar fi provocat-o partea vătămată nu poate fi retinută date fiind circumstantele producerii evenimentului constatate si stabilite pe baza actelor si lucrărilor dosarului.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului instanta va avea în vedere circumstantele săvârşirii faptei, respectiv provocarea inculpatului de către partea vătămată, faptul că inculpatul nu are antecedente penale, că este tînăr si necăsătorit, nefăcând aplicarea disp.art.75 alin.2 CP desi inculpatul nu a avut o atitudine procesuală sinceră si nu a stăruit în repararea prejudiciului cauzat părtii vătămate; urmând să retină incidenta în cauză numai a disp.art.73 alin.1, 74 alin.1 lit. a 74 alin.2 CP. coroborat cu disp.art. 76 alin.1 lit.d CP.

Cat priveste latura civilă a cauzei se retine că partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.000 lei daune materiale si suma de 5.000 lei daune morale prin declaratia din 16 iulie 2007, dar ulterior prin apărător ales si.-a completat cererea de constituire parte civilă solicitând despăgubiri civile periodice în raport de gradul de invaliditate permanentă la veniturile de 450 lei pe zi realizate cu tractorul si utilajele agricole proprietate personală (f.137 si 218).

Spitalul Clinic de urgentă Iasi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3657,02 lei iar Spitalul Sf.Ioan cel Nou Suceava cu suma de 3052,12 lei (f.112 si 139)

În conditiile în care s-a retinut provocarea inculpatului de către partea vătămată urmează ca aceste sume să fie diminuate proportional , respectiv cu

30 % fiecare, atât sumele ce vor fi acordate părtii vătămate cat si cele solicitate de către cele două institutii publice de sănătate.

Pretentiile civile ale părtii vătămate apar pe deplin justificate , câtă vreme leziunile provocate prin fapta inculpatului au necesitat pentru vindecare un nr. de 75-80 zile îngrijiri medicale si au pus în pericol viata.

Etichete: