Top

Reabilitare

SENTINTA PENALA Nr. 468

Sedinta publica de la 25 August 2009

Sub nr.2895/2009 la data de 1.07.2009 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Barlad cererea formulata de condamnatul O C, prin care solicita reabilitarea pe cale judecatoreasca pentru pedeapsa de 3 ani inchisoare, aplicata prin S.P. 1826/2001 a Judecatoriei .C,modificata prin D.P. nr.718/5.09.2002 a Tribunalului Cosntanta.

In cauza a fost solicitata fisa cazier a condamnatului,copia S.P.nr.1826/2001 si D.P.718/2002 a Tribunalului C.

Din analiza actelor existente la dosarul cauzei instanta retine urmatoarele :

Prin S.P. 1826/2001 a Judecatoriei C,modificata prin D.P. nr.718/5.09.2002 a Tribunalului Cosntanta , O C, a fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de distrugere prev.de art.215 al.1,2,3,4 cod penal cu aplicarea art.13 c.penal si art.75 lit.c cod penal.

Pedeapsa a inceput la data de 27.10.2000 si s-a liberat la data de 20.11.2002,rest neexecutat de 351 zile.

Potrivit art.135 alin.1 lit. b Cod penal – condamnatul poate fi reabilitat la cerere , in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani pana la 10 ani , dupa trecerea unui termen de 5 ani , la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Potrivit art. 136 alin.1 Cod penal – termenele de reabilitare se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris.

Potrivit art. 137 Cod penal – Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art.135;

b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cand are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau cand instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.

Condamnatul nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135 , a avut o buna conduita si isi are asigurata existenta prin pensia de care dispune.

Nu rezultadin referatul biroului penal al Judecatoriei C daca s-a comunicat Administratiei financiare Barlad luarea in debit a acestuia cu privire la achitarea cheltuelilor judiciare.Deci nu este culpa acestuia in achitarea lor.

In ce priveste despagubirile civile,nu sunt acte la dosar care sa stabileasca reua –vointa a acestuia in achitarea lor.Condamnatul este pensionat si pensia nu este consistenta pentru a dovedi reua credinta a acestuia.

.Deci sunt aplicabile disp.art.137 al.2 c.penal.

In baza art.135 c.penal instanta va admite cererea formulata de condamnat, si va reabilita pe acesta pentru pedeapsa de 3 ani inchisoare, aplicata prin prin S.P. 1826/2001 a Judecatoriei C,modificata prin D.P. nr.718/5.09.2002 a Tribunalului C

In temeiul art.192 alin.3 Cod procedura penala , cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.

Admite cererea formulata de condamnatul O C ,

Dispune reabilitarea condamnatului O C , fiul lui Gheorghe si Ioana , nascut la 16.05.1950 in sat si com Bogdanesti jud. Vaslui , CNP:1500516370041 , pentru pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin Sentinta penala nr.1826/5.10.2001 modificata prin Decizia penala nr.718 /5.09.2002 a Tribunalului C .

Dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni pe hotarirea susmentionata.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Etichete: