Top

Plângere contravenţională, OUG nr. 195/2002

Plângere contraventionala, OUG nr. 195/2002

Sentinta civila nr. 2552

2.12.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.10.2008, sub nr. de dosar xxx/321/2008, petenta S.A. a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal seria CC nr. 1xxxxxx din 14.09.2008 încheiat de Politie.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca în fapt, la data de 14.09.2008, în jurul orelor 18,00 se deplasa cu autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare HD-0X-XXX pe str. Marasesti spre str. Calistrat Hogas, si cautând un loc de parcare a semnalizat dreapta si circula foarte încet. În timp ce autoturismul era paralel cu un alt autoturism parcat pe contrasens, printre cele doua masini a trecut un alt autoturism marca Peugeot cu nr. de înmatriculare B-XX-XXX.

În opinia petentei, conducatorul autoturismului marca Peugeot cu nr. de înmatriculare B-XX-XXX nu a calculat spatiul necesar pentru efectuarea depasirii si nici nu a luat în considerare ca autoturismul condus de ea era în deplasare, motiv pentru care, la revenirea pe banda de mers, a acrosat partea stânga fata. În conformitate cu legislatia în vigoare, cei doi conducatori auto s-au deplasat la sediul Politiei pentru a anunta evenimentul rutier.

Totodata, petenta mai arata ca la sediul politiei celalalt conducator auto implicat în accident a sustinut ca nu este vinovat de producerea evenimentului rutier deoarece ea ar fi fost cea care nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc. Având în vedere ca în urma evenimentului rutier cei trei copii minori care se aflau în autoturism s-au speriat si plângeau, petenta a solicitat lucratorului de politie urgentarea întocmirii actelor pentru a putea pleca cât mai repede. În acest context, a semnat procesul-verbal fara a-l citi si studia continutul acestuia, iar ulterior a constatat ca cele mentionate nu sunt conforme cu realitatea si a fost sanctionata pe nedrept.

De asemenea, petenta mai arata ca asa cum rezulta din fotografiile depuse, se poate observa ca autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare HD-0X-XXX a fost lovit în partea stânga fata de catre autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare B-XX-XXX, bara de protectie fiind trasa spre exterior, iar daca ar fi schimbat directia de mers si ar fi lovit celalalt autoturism bara de protectie ar fi fost înfundata si nu smulsa.

Petenta mai sustine ca în zona unde s-a produs evenimentul rutier exista o camera de supraveghere care a surprins atât momentele premergatoare cât si impactul propriu zis.

În concluzie, petenta arata ca nu este vinovata de producerea accidentului rutier si solicita anularea procesului-verbal în vederea restituirii permisului de conducere.

În drept, petenta nu a indicat dispozitiile pe care îsi întemeiaza plângerea.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosarul cauzei procesul-verbal seria CC nr. 1xxxxxx încheiat la data de 14.09.2008 de catre agent constatator din cadrul Politiei, fotografii si înregistrare video.

Plângerea contraventionala este scutita de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 si art. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

În aparare, intimatul a depus la dosarul cauzei la data de 31.10.2008, prin serviciul Registratura, întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata.

În motivare, intimatul a aratat din cuprinsul procesului-verbal contestat rezulta ca la data de 14.09.2008, ora 18,00, petenta contravenienta a condus auto Dacia 1300 pe str. Marasesti si nu s-a asigurat la plecarea de pe loc acrosând auto B-XX-XXX care s-a angajat în depasire.

Fapta comisa de petenta este prevazuta de art. 135 din H.G. nr. 1381/2006 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002.

În aceste conditii, din punct de vedere al legalitatii, procesul-verbal contestat este legal întocmit deoarece nu lipseste niciun element care este de natura sa atraga nulitatea absoluta, iar faptele au fost constatate în împrejurarile descrise de agentul constatator care nu sunt de natura sa înlature caracterul contraventional al faptei.

Intimatul mai arata ca din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal, sanctionarea contravenientei a fost determinata de nesocotirea prevederilor legale referitoare la acordarea de prioritate conducatorului auto ce are acest drept, iar elementele precizate de petenta nu sunt de natura a înlatura caracterul contraventional al faptei si nu au relevanta juridica în cauza.

În concluzie, intimatul sustine ca încadrarea juridica a faptei a fost realizata corespunzator, sanctiunea aplicata în limitele actului normativ, procesul-verbal contestat este legal si temeinic întocmit, iar plângerea este neîntemeiata si este formulata în ideea de a anula amenda contraventionala.

În drept, intimatul a invocat dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si H.G. nr. 1391/2006 si O.U.G nr. 195/2002.

În dovedirea sustinerilor, intimatul a depus la dosarul cauzei, în copie, urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de constatare a contraventiei, raportul agentului constatator si declaratiile conducatorilor auto implicati în accident.

Prin încheierea de sedinta din data de 04.11.2008 instanta, apreciind ca fiind legale, pertinente si concludente solutionarii cauzei, în temeiul art. 167 Cod procedura civila a încuviintat pentru petenta proba cu înregistrarea video, iar în temeiul art. 129 alin. 5 din Codul de procedura civila a dispus administrarea probei testimoniale cu martora G.A. În sedinta publica din data de 25.11.2008, apreciind ca fiind legale, pertinente si concludente solutionarii cauzei, în temeiul art. 167 Cod procedura civila a încuviintat pentru petenta proba cu înscrisuri în dovedirea împrejurarilor de fapt si pentru intimat proba cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, petenta a depus la dosarul cauzei, în copie si în original, procesul-verbal seria CC nr. 1xxxxxx din data de 14.09.2008 de catre agent constatator din cadrul Politiei Târgu-Neamt si fotografii ( filele 5-8) si înregistrarea video (fila 9).

În cadrul probei cu înscrisuri, intimatul a depus la dosarul cauzei, în original, raportul întocmit de agentul constatator ( fila 32).

În cadrul probei testimoniale, a fost audiata sub prestare de juramânt, în sedinta publica din data de 25.11.2008, martora G.A:, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei ( filele 42).

Potrivit dispozitiilor art. 34 din O.G. 2/2001 s-a procedat la audierea petentei, declaratia acesteia fiind consemnata la dosarul cauzei ( fila 33).

Analizând actele si lucrarile dosarului precum si sustinerile partilor, instanta retine urmatoarele:

În fapt, din cuprinsul procesului-verbal seria CC nr. 1xxxxxx din data de 14.09.2008 de catre agent constatator din cadrul Politiei rezulta ca petenta a fost sanctionat contraventional cu avertisment si retinerea permisului de conducere pentru savârsirea la data de 14.09.2008, ora 18,00 a contraventiei prevazute de art. 135 lit. f din H.G. nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, republicata.

Pentru a dispune sanctionarea contraventionala, agentul constatator a retinut ca petenta la punerea în miscare a autoturismului marca Dacia cu nr. de înmatriculare HD-0X-XXX pe str. Calistrat Hogas nu s-a asigurat corespunzator acrosând auto cu nr. de înmatriculare B-XX-XXX care circula în acel timp pe drumul public, respectiv pe str. Calistrat Hogas.

În drept, potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001 lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savârsite si a datei comiterii sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Aplicând aceste dispozitii legale la situatia de fapt retinuta în cauza, instanta verificând procesul-verbal seria CC nr. 1xxxxxx din data de 14.09.2008 de catre agent constatator din cadrul Politiei din punct de vedere al legalitatii, apreciaza ca sunt respectate cerintele imperativ-limitativ prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii, care ar putea fi luate în considerare si din oficiu.

Totusi, având în vedere dispozitiile art. 16 si 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta apreciaza ca procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala nu pot fi încheiate prin acte separate, ci el trebuie sa cuprinda sanctiunile contraventionale aplicate petentului.

În cauza dedusa judecatii, prin procesul-verbal seria CC nr. 1xxxxxx din data de 14.09.2008 de catre agent constatator din cadrul Politiei, petenta a fost sanctionata contraventional cu avertisment si retinerea permisului de conducere pentru savârsirea la data de 14.09.2008, ora 18,00 a contraventiei prevazute de art. 135 lit. f din H.G. nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit a din O.U.G. nr. 195/2002, republicata.

Potrivit art. 95 din O.U.G nr. 195/2002 republicata ,,Încalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin. (2)”. În conformitate cu dispozitiile art. 96 alin. 2 din acelasi act normativ ,, Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:a) aplicarea punctelor de penalizare; b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat; c) confiscarea bunurilor destinate savârsirii contraventiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta ori folosite în acest scop;d) imobilizarea vehiculului; e) radierea din oficiu a înmatricularii sau înregistrarii vehiculului, în cazurile prevazute la art. 17 alin. (4”).

Fapta contraventionala retinuta în sarcina petentei este prevazuta si sanctionata de art. 101 alin.3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, republicata potrivit caruia nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile. Totodata, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, savârsirea contraventiei prevazute art. 101 alin. 3 atrage si retinerea permisului de conducere, ca masura tehnico-administrativa, definita de art. 97 alin. 1 lit. a din acelasi act normativ.

În conditiile în care în conformitate cu art. 109 din Codul rutier constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, instanta apreciaza ca agentul constatator care a întocmit procesul-verbal avea dreptul de a aplica atât sanctiunea contraventionala principala (amenda sau avertisment), sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce precum si de a dispune masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere.

În acelasi sens, instanta are în vedere si prevederile art. 180 din Hotarârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice potrivit carora ,,În cazul în care constata încalcari ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora si locul unde este încheiat; gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numarul si seria actului de identitate ori, în cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara cetatenie sau al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; numarul punctelor-amenda aplicate si valoarea acestora, posibilitatea achitarii de catre persoana fizica, în termen de cel mult doua zile lucratoare, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, sanctiunea contraventionala complementara aplicata si/sau masura tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator si unitatea de politie la care se depune plângerea”.

Din coroborarea acestor dispozitii legale precum si cele ale art. 96 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata instanta retine ca sanctiunile contraventionale complementare ce au ca scop înlaturarea unei stari de pericol si preîntâmpinarea savârsirii altor fapte interzise de lege se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.

În conditiile în care nu au fost respectate aceste dispozitii legale, procesul-verbal întocmit este lovit de nulitate absoluta virtuala ce a produs petentei o vatamare care nu poate fi înlaturata decât prin anularea acestuia deoarece aceasta este lipsita de posibilitatea de a ataca sanctiunea contraventionala complementara, nefiind posibila aplicarea ulterioara a sanctiunii.

În aceste conditii, instanta apreciaza ca petentei îi este încalcat si dreptul la un proces echitabil sub aspectul accesului liber la justitie, drept garantat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, text aplicabil în temeiul art. 20 din Constitutia României si principiului aplicarii directe atât a prevederilor Conventiei cât si a jurisprudentei instantei de contencios european. Astfel, dreptul de acces la justitie este un drept fundamental care face parte din ordinea publica nationala si internationala, care cuprinde pe de o parte un drept material, iar pe de alta parte drepturi de natura procedurala menite sa confere eficienta dreptului material. În acest sens, Curtea Europeana a stabilit în cauza Golder c. Marii Britanii ( hotarârea dub 21 februarie 1975) ,, în opinia Curtii nu este de conceput ca articolul 6 paragraf 1 sa descrie în detaliu garantiile procedurale acordate partilor intr-o actiune civila în curs si sa nu protejeze singurul lucru care în realitate permite sa beneficiezi de aceste garantii: accesul la judecator. Echitate, publicitate si celeritate nu prezinta niciun interes în absenta procesului”.

Totodata, instanta retine ca dreptul de acces la justitie are un caracter efectiv numai în masura în care instanta are posibilitatea de a analiza si verifica daca aplicarea sanctiunii s-a realizat cu respectarea cerintelor legale. În cauza desi petenta beneficiaza de posibilitatea de a formula plângerea contraventionala împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionale prin care declanseaza controlul judecatoresc cu privire la îndeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru antrenarea raspunderii contraventionale, iar sanctiunea complementara este strict determinata de lege deoarece norma legala prevede suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 60 de zile, instanta apreciaza ca sanctionarea contravenientului se dispune de agentul constatator prin procesul-verbal, iar plângerea contraventionala investeste instanta cu verificarea tuturor aspectelor acesteia.

Fata de cele expuse mai sus, se retine ca lipsa aplicarii sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce pe o durata determinata are drept consecinta ineficienta masurii tehnico-administrative a retinerii permisului de conducere care a fost prevazuta de legiuitor tocmai în ideea de a se asigura respectarea sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce. În masura în care sanctiunea contraventionala complementare nu se regaseste în procesul-verbal, fapta a fost în mod nelegal sanctionata fata de dispozitiile O.G. nr. 2/2001, act normativ care nu prevede posibilitatea completarii mentiunilor procesului-verbal de contraventie cu constatarile cuprinse în alte înscrisuri.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, instanta apreciaza ca plângerea contraventionala formulata de petenta este întemeiata si prin urmare o va admite. În aceste conditii, instanta va dispune anularea procesului-verbal seria CC nr. 1xxxxxx din data de 14.09.2008 de catre agent constatator din cadrul Politiei si în consecinta va înlatura sanctiunea contraventionala si masura tehnico-administrativa aplicate petentei.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila si al principiului disponibilitatii, instanta va luat act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: ,