Top

Aplicarea Legii nr. 18/1991

SENTINTA CIVILA NR. 3060/23.07.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante reclamantul M.C a chemat în judecata pe pârâtii Primarul comunei Savinesti B.V (în calitate de presedinte al comisiei locale de fond funciar) Comisia comunala Savinesti pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna:

– obligarea comisiei locale la solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulate de tatal sau si reiterata de reclamant în calitate de mostenitor, la datele de 22.07.2002 (sub nr. 3035) si 12.09.2005 (sub nr. 4367);

– obligarea Primarului comunei Savinesti, B.V (în calitate de presedinte al comisiei locale de fond funciar) la plata de daune cominatorii de 100 lei pe zi de întârziere, de la data ramânerii irevocabile a hotarârii si pâna la data pronuntarii unei hotarâri de catre comisia locala;

– obligarea Primarului comunei Savinesti, B.V (în calitate de presedinte al comisiei locale de fond funciar) la plata de daune morale în suma de 100.000 lei.

In motivare, reclamantul a aratat urmatoarele:

In temeiul Legii nr. 18/1991, tatal sau, M.N a formulat cerere de reconstituire pentru terenul detinut pe raza comunei Savinesti, preluat abuziv de stat, cerere reiterata de reclamant în calitate de mostenitor.

Prin Hotarârea nr. 196/10.06.1994, Comisia judeteana Neamt a dispus disponibilizarea catre Comisia comunala Roznov a unor terenuri din comuna Savinesti în vederea punerii în posesie pe vechile amplasamente a persoanelor îndreptatite. In aceste tabele numele tatalui sau, M. P. N, figureaza la pozitia nr. 52 cu o suprafata de 0,54 ha, corect este însa 0,27 ha, asa cum rezulta din registrul agricol al comunei Roznov, voi. IV, fila 3.

In ciuda demersurilor repetate, comisia locala nu a solutionat pâna la aceasta data cererea de reconstituire

In dovedire, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri (filele 7-27).Comisia locala Savinesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a formulat întâmpinare (fila 42, precizata ulterior fila 70) prin care a învederat instantei urmatoarele:

Reclamantul, în calitate de mostenitor si în numele celor cinci mostenitori ai defunctului M.P.N, a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2700 m.p. teren, înregistrata sub nr. 4367/12.09.2005.

Comisia locala a constatat ca pe terenul solicitat a fost construit un „drum uzinal”, motiv pentru care, prin adresa nr. 7160/15.11.2007, i-a propus reclamantului doua oferte din terenul aflat la dispozitia comisiei.

La data de 27.11.2007, reclamantul a formulat o contestatie si solicitarea pentru despagubiri. In sedinta Comisiei Locale Savinesti de fond funciar din data de 4.04.2008 s-a hotarât si aprobat (Hotarârea nr. 7/4.04.2008 – fila 71) întocmirea dosarului în vederea acordarii de despagubiri conform Legii nr. 247/2005 si înaintarea la comisia judeteana.

Dosarul a fost finalizat la data de 7.07.2008 si înaintat comisiei judetene.

A fost înaintata instantei documentatia întocmita ca urmare a cererii de reconstituire formulate de petent (filele 81-103).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Comisiei locale Savinesti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sub nr. 3035/22.07.2002 (fila 14), reclamantul a solicitat, în calitate de mostenitor al defunctului M.N, în temeiul Legii nr. 18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2700 m.p. teren arabil din comuna Savinesti (prevazut în anexa Hotarârii Comisiei judetene Neamt nr. 196/1994, pozitia 52 – filele 8-10).

Cererea formulata nu a fost solutionata de autoritatea competenta, petentul primind o simpla adresa din partea comisiei comunale (nr. 3035/26.02.2003 — fila 15), prin care este informat ca terenul solicitat este ocupat de un drum uzinal, iar în lipsa altor suprafete disponibile se va proceda la acordarea de despagubiri.

La data de 12.09.2005, ca urmare a nesolutionarii cererii formulate, reclamantul reitereaza, în temeiul Legii nr. 247/2005, cererea de restituire a terenului de 2700 m.p. sau masuri reparatorii (fila 21).

Prin adresa nr. 7160/15.11.2007, comisia locala i-a propus reclamantului doua oferte din terenul aflat la dispozitia comisiei, refuzate de acesta la 27.11.2007.

La data introducerii prezentei actiuni, 31.01.2008, cererile formulate de reclamant nu fusesera solutionate de comisia locala de fond funciar potrivit procedurii obligatorii prevazute de Legea nr. 18/1991 si HG nr. 890/2005, prin pronuntarea unei hotarâri de admitere sau respingere si înaintarea propunerii spre validare comisiei judetene.

Astfel, abia în cursul procesului a fost pusa în discutie cererea de reconstituire nr. 4367/12.09.2005, fiind solutionata prin Hotarârea nr. 7/4.04.2008 (fila 82).

In consecinta, instanta va respinge cererea formulata de reclamant privind obligarea Comisiei locale Savinesti la solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului de 2700 m.p., ca ramasa fara obiect.

De asemenea, va fi respinsa ca ramasa fara obiect si cererea privind obligarea Primarului comunei Savinesti la plata de daune cominatorii.

Va fi admisa cererea reclamantului de obligare a Primarului comunei Savinesti — în calitatea sa de presedinte al comisiei locale de fond funciar – la plata de daune morale, în compensarea starii de angoasa, a neplacerilor si incertitudinilor ce au rezultat din tergiversarea solutionarii cererii de reconstituire formulate (timp de mai mult de cinci am). Solutia se impune cu atât mai mult cu cât reclamantului nu i se poate imputa vreo culpa în derularea procedurii, acesta sustinându-si constant cererile în fata diferitelor autoritati.

Instanta apreciaza, însa, ca suma de 2000 de lei este de natura a acoperi prejudiciul moral suferit de catre reclamant.

Totodata, instanta va lua act de renuntarea reclamantului la cererea privind plata cheltuielilor de judecata.

Etichete: