Top

Uzucapiune

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X189 din 22.10.2010, reclamantii B V si B A, a solicitat ca, in contradictoriu cu paratul Municipiului B, prin Primar, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate ca sunt proprietarii suprafetei de 359 m.p. teren intravilan, situat in B, str. Xnr. X A.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca terenul a apartinut parintilor sai B A si B A, in prezent ambii fiind decedati. Acestia le-au vandut la data de 28.03.19X5 un imobil compus dintr-o casa de locuit alcatuita din 3 camere, asa cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 413 din data de 28.03.19X5 la Notariatul de Stat Local B, Notar X.

Reclamantii sustin ca, desi o data cu locuinta au cumparat si suprafata de 359 m.p. teren pe care il stapanesc sub nume de proprietar de atunci, fara sa fie tulburati de cineva si fara ca cineva sa pretinda vreun drept asupra terenului, nu au acte de proprietate asupra lui, in acea perioada proprietar de terenuri fiind doar Statul Roman.

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1846-1860 C.civ.

In sustinere au depus la dosarul cauzei, urmatoarele inscrisuri in copie certificata: carte de identitate, chitanta plata impozit, act de vanzare-cumparare imobiliara(f.10).

Paratul legal citat nu s-a prezentat in instanta si a nu depus intampinare.

La solicitarea instantei Primaria mun. B a comunicat la dosarul cauzei adresa nr. X06.01.2011, privind situatia juridica a imobilului (f. 18).

La termenul din data de 13.01.2011 reclamantii au depus la dosarul cauzei adresa nr. X/11.01.2011 privind istoric rol fiscal , eliberata de Primaria mun. B, certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale nr. 4X8/12.01.2011, plan de amplasament si delimitare a imobilului (f.20-22)

La solicitarea instantei la termenul din data de 2X.01.2011, reclamantii au depus la dosarul cauzei, certificat de sarcini nr. X/13.01.2011 eliberat de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, certificat de nomenclatura stradala (f.26-2X).

In cauza au fost audiati martorii X la propunerea reclamantului.

De asemenea, instanta a dispus din oficiu efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea topografie pentru identificarea si evaluarea imobilului, stabilirea vecinatatilor, identificarea constructiilor existente pe teren si realizarea schitelor corespunzatoare.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Prin actul de vanzare-cumparare imobiliara, autentificat sub nr. 413/28.03.19X5 de Notariatul de stat local B, Notar X, B Alexandru si B A, in calitate de vanzatori au vandut fiului lor B V si sotiei acestuia, B A, liber de orice sarcini imobilul compus dintr-o casa de locuit construita din inlocuitor de caramida, acoperita cu tabla, compusa din 3 camere , doua holuri, o bucatarie, imobil situat in B, str. X nr. X, intre vecinii X.

Prin adresa nr. 335/06.01.2011 Primaria mun B a comunicat instantei ca terenul situat in B , str. Xnr. XA nu este inclus in domeniul privat sau domeniul public al municipiului B si nu au fost identificate cereri de revendicare cu privire la acest teren.

Prin adresa nr. X/11.01.2011 emisa de Primaria Mun. B se arata ca la adresa din B, str. X(fosta B) nr. XA, figureaza reclamantul B V, ca platitor de impozite si taxe pentru un teren construit si neconstruit in suprafata de 358 m.p., incepand cu anul 19X5 inscris la matricola 909.

Din certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. 4X8/12.01.2011 emis de Primaria mun. B , imobilul nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare.

Din certificatul de sarcini nr. X/13.01.2011 eliberat de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, reiese ca asupra imobilului nu sunt inregistrate sarcini .

Prin certificatul de nomenclatura stradala nr. 11/539/20.01.2011 se atesta ca imobilul cu adresa in str. Xnr. XA, fosta strada Bumbesti-Livezeni nr. X, conform Contract de vanzare cumparare nr.-/19X5 va avea adresa definitiva strada Xnr. XA, mun. B, jud. Vaslui

Martorul X, audiat la propunerea reclamantilor a declarat ca terenul aflat in posesia reclamantilor are o suprafata de aproximativ 300-350m.p., iar pe acel teren se afla casa reclamantilor, asa cum acestia au cumparat-o in anul 19X5 de la parintii reclamantului. Terenul a fost anterior in posesia tatalui reclamantului. Martorul a mai declarat ca terenul este ingradit in totalitate, ingraditurile nu au suferit modificari de-a lungul timpului, iar cu privire la acest teren nu au existat litigii, impozitul fiind platit de catre reclamant.

Martorul Matei V, audiat la propunerea reclamantilor a declarat ca este vecin cu acestia de 30 de ani. Reclamantii locuiesc in acel imobil de la data la care tatal reclamantului le-a vandut casa, parintii reclamantului stapanind imobilul din anul 1950. Terenul este ingradit in totalitate, iar de-a lungul timpului ingraditurile nu au suferit modificari si nu au existat litigii cu privire la imobil.

Din lucrarile dosarului rezulta ca reclamantii nu poseda acte de proprietate pentru suprafata de teren aferenta casei dobandita prin actul de vanzare-cumparare imobiliara, autentificat sub nr. 413/28.03.19X5 de Notariatul de stat local B, Notar X.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize th. judiciare .

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara in specialitatea constructii intocmit de expertul G V, depus la dosarul cauzei la data de 16.02.2011 si precizat la data de 14.03.2011, a fost identificat terenul situat in B str. Xnr. XA , jud. V si s-a concluzionat ca:

– intinderea imobilului, teren intravilan categoria curti constructii este de 359 m.p.;

– vecinatatile actuale ale imobilului sunt : X;

– valoarea actuala de circulatie a terenului este de 30515 lei;

– pe teren se afla constructii dupa cum urmeaza: constructie Corp locuinta parter principal cu anexa alipita( 3 camere, bucatarie si 2 holuri plus anexa alipita) –A, avand aria construita de 9X,29 m.p.; Constructie Corp locuinta secundar parter- B, avand aria construita de 1,59 m.p.;Constructie corp anexe gospodaresti parter-C, in prelungirea constructiei B, avand aria construita de 20,80 m.p.; constructiei independenta „Garaj” –D, avand aria construita de 21,45 m.p. si Constructie independenta „WC de curte”-E avand aria construita de 1,96 m.p.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ., raportul de expertiza este apreciat ca util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Fata de probele administrate, instanta constata in cauza sunt aplicabile prevederile art.1890 din Codul civil, conform carora «Toate actiunile atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua-credinta».

Pentru considerentele aratate si constatand indeplinite conditiile prev. de art. 1846-184X, 1890-1894 din Codul civil privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, cererea formulata de reclamanti este apreciata ca intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se va constata ca reclamantii B V si B A sunt proprietari, prin prescriptia achizitiva de 30 de ani, ai suprafetei de 359 m.p. situata in B, str. X(fosta B) nr. XA, avand ca vecinatati: X, si individualizat prin schita-anexa la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul G V, ce face parte din prezenta sentinta.

Se va lua act ca reclamantii nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata.

Etichete: