Top

Contravenţii. Invocarea din oficiu a nulităţii relative a procesului-verbal de contravenţie.

Judecatoria Tulcea a admis plangerea formulata de SC”Sorocam”SRL Bucuresti si a anulat procesul-verbal de contraventie in temeiul art.10 din OG nr. 2/2001, retinand ca acesta a fost intocmit cu nerespectarea dispozitiilor imperative ale legii in sensul ca, organul constatator nu a prevazut in cuprinsul procesului-verbal sanctiunea pentru fiecare fapta in parte.

Recursul declarat de agentul constatator a fost admis, Tribunalul retinand ca prima instanta a solutionat cauza pe exceptie, fara a intra in cercetarea fondului, exceptie ce nu a fost invocata de parti, ci de instanta din oficiu, in conditiile in care nulitatea invocata este una relativa si nu absoluta, astfel ca nu putea fi constatata din oficiu asa cum prevad expres dispoz. art. 17 din OG nr. 2/2001 ce se refera la situatiile ce atrag nulitatea absoluta a procesului-verbal de contraventie.

In toate celelalte situatii decat cele prevazute de art. 17, nulitatile sunt relative si deci nu pot fi constatate din oficiu de catre instanta, ele putand fi invocata de partea careia i s-a produs o vatamare prin intocmirea actului in aceasta modalitate.

De altfel, exceptia nici nu este intemeiata in raport de prevederile art. 10 din OG nr. 2/2001, in cauza, in cuprinsul procesului-verbal, agentul constatator retinand si descriind cele doua fapte contraventionale, facand incadrarea juridica, indicand temeiul legal pentru fiecare fapta, prevazand si sanctiunea cumulata, care este in limitele prevazute de lege.

In consecinta, recursul a fost admis, hotararea instantei de fond a fost casata si trimisa spre rejudecare.

(decizia civila nr. 361/23.05.2003

pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Etichete: