Top

Sentinta civila

Dosar nr. 25/239/2009

R O M Â N I A

JUDECATORIA HÂRLAU, Judetul IASI

JUDECATORIE

Sedinta publica din 13.04.2009

PRESEDINTE – TRANDAFIR ANCA MIHAELA

GREFIER CURCA LUMINITA

Sentinta civila nr…….

La ordine fiind judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamantul NC C si pe pârâta NE, având ca obiect divort fara minori.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta -reprezentantul reclamantului cu procura speciala av T D, lipsa reclamnatul si pârata, present martorul I R.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier constand in procedura completa

S-a audiat sub prestare de juramânt martorul propus conform depozitiei atasate separate la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanta acorda cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei:

Reclamantul prin mandatar cu procura speciala av TD solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se defaca casatoria din culpa comuna, fara cheltuieli de judecata si revenirea la numele avut anterior a pârâtei.

Având în vedere actele si lucrarile din dosar,

I N S T A N T A :

Asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Hirlau sub nr. 25/239/09.01.2009 reclamantul N C a chemat in judecata pe sotia sa N E pentru ca pe baza probelor administrate sa se dispuna

1. Defacerea casatoriei încheiate între soti la data de 23.09.2007.

2. Revenirea la numele avut anterior casatoriei al pârâtei respectiv Ipate , fara cheltuieli de judecata.

Motivind in fapt actiunea reclamantul a aratat urmatoarele:

In fapt, la data de 23.09.2007 s-a casatorit cu parâta, casatorie din care nu au rezultat minori.

De la inceput au aparut evidente nepotriviri ce s-au acutizat sio din ,ai 2008 s-a despartit în fapt , nereluand convietuirea. Considera ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate si se impune desfacerea casatoriei.

În drept îsi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art 37-44 cod familiei

Solicita proba cu acte si martori.

Alaturat actiunii s-au depus acte de stare civila.

Cererea a fost legal timbrata in temeiul art 7 lit a din legea 146/1997 privind taxele de timbru si OG 32/1995 privind timbrul judiciar-art 3.

Parata legal citat nu s-a prezentat in instanta, s-a dispus citare la domicliul din Spania.

Reclamantul a mandata pe dl av Timofte Dan Luigi sa îl reprezente pe parcursul procesului civil avand in vedre ca are resedinta în strainatate, conform procurii nr. 43/21/.06.01.2009

Sub aspectul probatoriului s-a solicita si admis proba testimoniala.

S-au depus acte de stare civila.

A fost audiat martorul IR conform depozitiei atasate la dosar.

Se retine din declaratia martorului cum ca sotii sunt despartiti din 2008 si nu au mai incercat sa reia convietuirea, ambii fiind plecati in strainatate la lucru.

Analizand materialul probator administrat in cauza în raport de dispozitiile legale in vigoare instanta retine urmatoarele:

Fundamentul stabilitatii casatoriei îl constituie esenta morala a acesteia adica afectiunea si inclinatia reciproca a sotilor completat cu sentimentul datoriei morale fata de familie si societate, cu comunicarea spirituala dintre soti.

Fara o comunicare spirituala, fara prietenie, nu se poate sa se întemeieze o familie trainica.

Constatând ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei este imposibila, din culpa ambilor soti care au plecat initial in strainatate dupa care s-aiu despartit in fapt de peste un an de zile si nu au mai reluat casnicia, in baza dispozitiilor art 37 alin 2 si art 38 alin 1 urmeaza sa declare desfacuta casatoria din culpa comuna, casatorie incheiata la data de 23.09.2007 si trecuta în registrul starii civile al Primariei Orasului Hârlau judet Iasi sub nr.105/23.09.2007.

De asemeni, instanta urmeaza a dispune revenirea Pârâtei la numele avut anterior casatoriei (art 40 alin 1 cod familie) si anume ” „.

Fata de aceste considerente in aprecierea actiunii instanta va admite actiunea.

Ia act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

In numele legii

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul N C C cu domiciliul ales la . în cntradictoriu cu pârâta N E, si in consecinta:

Dispune desfacerea casatoriei din culpa comuna, casatorie încheiata între parti la data de 23.09.2007 si trecuta în registrul starii civile civile al Primariei Orasului Hârlau judet Iasi sub nr. 105/23.09.2007.

Dispune revenirea pârâtei la numele avut anterior casatoriei si anume „”.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 30 zile la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi 13.04.2009.

PRESEDINTE GREFIER

Trandafir Anca Mihaela Curca Luminita

Red /tehnodact TAM

5 ex/13.04.2009

Etichete: