Top

Divort

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ………… a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu paratul …………. desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 21.08.1983, precum si revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de Maxim. In cuprinsul cererii de chemare in judecata

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorilor ……………………. la termenul din data de 28.01.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta ……………… si paratul …………….. s-au casatorit la data de 21.08.1983, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria com. Mahmudia (seria C7 nr. 212163). In timpul casatoriei acestora a rezultat un copil, actualmente major.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de casatorie dintre cele doua parţi sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in ceea ce îl priveşte pe parat, acesta consuma băuturi alcoolice in exces, avea o atitudine violenta fata de reclamanta si nu muncea, dând dovada de nepăsare fara de obligaţii fireşti ce ii reveneau in cadrul căsniciei. Acest gen de comportament a determinat despărţirea in fapt a celor doi soţi, la acest moment paratul locuind in judeţul Botoşani, la părinţii săi.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine paratului, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa acestuia, conform art. 38(1) din Codul Familiei.

7. De asemenea, va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de Maxim.

Etichete: