Top

Internare medicala

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR.1729/270/2010

Înreg.5.03.2010 internare medicală

SENTINŢA PENALĂ NR.196

Şedinţa publică din data de 18.03.2010

Completul de judecată format din :

Preşedinte – …..

Grefier – ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – ……..

Astăzi a fost pe rol judecarea sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti cu privire la internarea medicală a făptuitoarei ………

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă făptuitoarea asistată de avocat …….

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă,după care, făptuitoarea depune la dosar 4 bilete de ieşire din spital, emise la 22.06.2009,15.07.2009,4.09.2009 şi 30.09.2009, copia deciziei de revizuire 4572, şi un memoriu .

S-a procedat la audierea făptuitoarei, declaraţia acesteia fiind consemnată la dosar.

Nemaifiind alte cereri, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul solicită admiterea cererii, urmând a se dispune internarea făptuitoarei.

Avocat …….. lasă soluţia la apreciere, cu onorariu din fondurile Ministerului Justiţiei.

Făptuitoarea apreciază că îi este mai bine acasă decât închisă în spital.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă ;

Prin ordonanţa nr. 2350/P/2010 înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti sub nr. 1729/270/2010 Parchetul de pe lânga Judecătoria Oneşti a sesizat instanţa de judecată cu propunerea de a dispune internarea medicală a făptuitoarei ……….

În motivare s-a arătat că în dosarul nr. 2350/P/2010 Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a dispus neinceperea urmăririi penale faţă de făptuitoarea Bogasiu Catrina, întrucât potrivit expertizei medico- legale psihiatrice aceasta nu prezintă discernământul faptelor sale.

Pe cale de consecinţă, apreciind că făptuitoarea necesită tratament medical de specialitate în regim de internare, Parchetul de pe lânga Judecătoria Oneşti a formulat propunere în acest sens în temeiul dispoziţiilor art. 114 cod pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În baza dispoziţiilor art. 228 alin 6 si art 10 lit. e cod proc. Pen raportat la art. 48 cod pen., Parchetul de pe lânga Judecătoria Oneşti a dispus prin rezoluţie neînceperea urmăririi penale faţă de …… sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “ distrugere “ prev. de art. 217 alin .1 cod pen întrucât aceasta nu păstrează discernamântul faptelor sale.

Situaţia de fapt reţinută în dosarul parchetului constă în aceea că în cursul lunii august făptuitoarea a aruncat cu pietre şi a distrus geamurile unui local, partea stângă spate a unui autotursim.

Făptuitoarea a fost expertizată din punct de vedere psihiatric iar conform raportului de expertiză- medico legală nr. 2688/2009 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Bacău, făptuitoarea prezintă diagnostic « tulburare schizoafectivă cronicizată cu defect psihotic » iar faptele pentru care este cercetată au fost săvârsite fără discernământ.

Audiată în faţa instanţei, făptuitoarea recunoaşte că prezintă probleme de sănătate dar susţine că în prezent starea sănătaţii sale s-a îmbunătăţit si nu necesită nici măcar tratament medicamentos. ….. precizează că singurele persoane care ar putea avea grijă de ea sunt copiii săi , dar aceştia sunt plecaţi în străinătate.

Aşa cum rezultă şi din raportul de expertiză- medico legală psihiatrică, făptuitoarea a mai fost cercetată pentru infracţiunea de distrugere iar comportamentul său constă în manifestări agresive în contextul unor situaţii conflictuale. Aceeaşi comisie medicală conchide că făptuitoarea prezintă un defect post procesual de tip delirant pe fondul unei tulburări schizoafective cu frecvente decompensări psihotice de aspect maniacal cu incapacitatea unui control raţional asupra conduitei.

Faţă de considerentele mai sus expuse, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile art. 114 cod pen., art 162 cod proc. pen. şi va admite sesizarea Parchetului de pe lânga Judecătoria Oneşti.

Aşadar, instanţa apreciază că făptuitoarea, datorită bolii de care suferă, reprezintă un pericol pentru societate şi pe cale de consecinţă va dispune internarea acesteia intr-un institut de specialitate până la însănătoşire.

In baza art 114 cod pen., art 162 cod proc. pen. va admite sesizarea Parchetului de pe langă Judecătoria Oneşti cu privire la internarea medicală a făptuitoarei ….., fiica lui …, născută la data de … in Dărmaneşti, domiciliată in …….., Jud. Bacău, CNP ………

Va dispune internarea medicală într-un institut de specialitate a făptuitoarei …….., cu datele de stare civilă sus menţionate, până la însănătoşire.

În baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza art. 189 cod procedură penală se va dispune avansarea onorariului apărător din oficiu, av. Stoica Vlad în sumă de 100 lei din fondurile M.J către B.A Oneşti.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art 114 cod pen., art 162 cod proc. pen. admite sesizarea Parchetului de pe langă Judecătoria Oneşti cu privire la internarea medicală a făptuitoarei …., fiica lui ……., născută la data de ….. in Dărmaneşti, domiciliată in ……., Jud. Bacău, CNP …………

Dispune internarea medicală într-un institut de specialitate a făptuitoarei Bogasiu Catrina, cu datele de stare civilă sus mentionate, până la însănătoşire.

În baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 189 cod procedură penală dispune avansarea onorariului apărător din oficiu, av. …….. în sumă de 100 lei din fondurile MJ către BA Oneşti.

Cu recurs in 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.03.2010.

Etichete: