Top

Fond funciar. Imposibilitatea atribuirii unui teren echivalent ori a acordării de despăgubiri băneşti în cazul cererilor de reconstituire formulate în baza art. 36 al. 5 din Lg. 18/1991

Prin actiunea formulata, reclamanta a solicitat anularea Ordinului Prefectului si restituirea în natura a unei suprafete echivalente de teren celei avute în proprietate de autorii sai ori despagubiri banesti.

Prin hotarârea pronuntata, instanta a respins plângerea formulata, motivat de faptul ca pentru partea de teren care a apartinut autorilor sai si pentru care înca reclamanta nu are un titlu de proprietate, nu sunt întrunite conditiile prevazute cumulativ de art. 36 al. 5 din Lg. 18/1991 rep. cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, terenul respectiv nu se afla în administrarea Consiliului local, cum prevad dispozitiile legale, ci o parte apartine unei societati comerciale, iar cealalta parte este proprietate particulara.

De asemenea, în speta nu se poate dispune atribuirea unui teren echivalent ori acordarea despagubirilor banesti, dispozitiile art. 36 al. 5 din Lg. 18/1991 rep. cu modificarile si completarile ulterioare neprevazând aceasta posibilitate si neputând fi aplicate prin analogie prevederile art. 24 al. 2 din acelasi act normativ, care se refera la terenuri intravilane din perimetrul fostelor C.A.P.-uri, situatie care nu este incidenta în cazul de fata.

Tags: