Top

Acţiune în anularea Ordinului Prefectului

Prin sentinţa civilă 14222/2010 , a fost respinsă plângerea promovată de GL.GLA,GHE,GHMD, în contradictoriu cu UAI şi PJ , reţinându-se că, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.36 alin.5 din Legea nr.18/1991 .
Prin ordinul 1416/2008 , emis de PJ, a fost respinsă cererea lui RGH privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 5,86 ha în Iaşi , str. P nr.14 , terenul aflându-se în administrarea UAI – GB .
În anul 1936 , terenul în suprafaţă de 6,6969 ha este răscumpărat de soţii P şi prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 4976/1973 se înstrăinează suprafaţa de 2900 mp .
Prin adresa 1500/1993 a DAS se certifică faptul că , PA figurează cu 5,86 ha .
Prin certificatul nr.2180/1992, după DE şi certificatul nr.2/2005 după IL rămâne moştenitor RG , în prezent decedat şi prin certificatul de moştenitor 77/2008 rămân moştenitori petenţii .
Potrivit art. 36 alin.5 din Legea nr.18/1991 , se restituie în proprietate terenurile fără construcţii din intravilanul localităţilor aflate în administrarea consiliilor locale . Ori, potrivit expertizei efectuate , terenul este amplasat în sector cadastral 189 , parcela CTD 153 , în incinta GB , fiind afectat de lucrări de sistematizare , drumuri şi lucrări de captare a izvoarelor subterane , suprafaţă inclusă în parcul dendrologic GB .
În considerarea aspectelor invocate , nefiind incidente dispoziţiile art. 36 alin. 5 din Legea nr.18/1991 , plângerea se dovedeşte neîntemeiată şi fost respinsă.

Etichete:

Acţiune în anularea Ordinului Prefectului

Prin sentinţa civilă 12368/2010 , a fost respinsă plângerea promovată de AM în contradictoriu cu CM şi IP , intervenient UT , reţinându-se că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.36 alin.5 din Legea nr.18/1991 şi dispoziţiile art. 24 alin.2 din Legea nr.18/1991.
Prin Ordinul nr.522/2009 , emis de PJ a fost respinsă cererea lui AM privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul situat în Iaşi , MI , în suprafaţă de 1600 mp , terenul aflându-se în administrarea UT .Se observă că , petenta a dobândit prin actul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3737/306/1959 , teren în suprafaţă de 1595,80 mp în MI care potrivit concluziilor expertizei se află în campusul TV , sector cadastral 17 , aparţinând intervenientei UT .
Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin.5 din Legea nr.18/1991 „se restituie în proprietate terenurile fără construcţii , neafectate de detalii de sistematizare , aprobate potrivit legii aflate în administrarea consiliilor locale”. Astfel , terenul pretins a fi restituit nu se află în administrarea consiliului local , petenta având la îndemână mijlocul procedural al dobândirii proprietăţii funciare în temeiul Legii nr.10/2001.
Cererea vizând acordarea unui teren în compensaţie este neîntemeiată în cauză nefiind incidente dispoziţiile art. 24 alin.2 din Legea nr.18/1991 .
Prin consecinţă , Ordinul Prefectului este legal.

Etichete: