Top

Cerere de chemare in judecata

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3948/15.04.2009

Pretenţii

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanta As..Bacău a chemat în judecată pe pârâta B V, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 2010, 93 lei, reprezentând cheltuieli de întreţinere restante.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâta are restanţe la plata cheltuielilor comune, mai vechi de 90 de zile, fapt ce a dus la curgerea penalităţilor, conform dispoziţiilor art.42 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr.230/2007 şi ale H.G.1588/2007.

Cererea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, potrivit art.50 din Legea nr.230/2007 .

Deşi legal citată, pârâta nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în combaterea acţiunii.

La dosar a fost depusă copia fişei de întreţinere şi înştiinţare de plată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pârâta este proprietara apartamentului situat în Bacău, strada B, bl., sc. , apt. şi a beneficiat de servicii de furnizare gaz metan, apă caldă, servicii ce au fost furnizate de agenţi economici cu care asociaţia are încheiate contracte.

Din fişa de întreţinere, rezultă că pârâta a acumulat un debit restant de 2010, 93 lei, aferent perioadei ianuarie 2008-ianuarie 2009.

În temeiul art.46 din Legea nr.230/2007, „toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari”.

Potrivit art.50 alin.1 din Legea nr.230/2007, „asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit”.

Deşi a fost înştiinţată, conform înscrisului depus la dosar, pârâta nu a achitat debitul restant.

Având în vedere toate aceste considerente şi dispoziţiile legale indicate, apreciind întemeiată acţiunea reclamantei, instanţa urmează a o admite şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2010, 93 lei, reprezentând cheltuieli de întreţinere restante.

Etichete: