Top

Plângere contraventională

Dosar nr. 1263/189/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 1812/R

Sedinta publica de la 13 Decembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MARILENA GRECU

Judecator MIHAELA CORUGA-BUTUCA

Judecator RADU-NICOLAE OANA

Grefier FLORENTINA POPA

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurenta BAA domiciliata în în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului VASLUI cu sediul în Vaslui, , împotriva sentintei civile nr.1759 din 17.06.2010, data de Judecatoria Bârlad în dosarul nr. 1263/189/2010 având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza faptul ca dosarul este la al II-lea termen, nu s-a depus întâmpinare si s-a solicitat judecata cauzei în lipsa.

S-au citit si verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

Instanta ia act de faptul ca recurenta a semnat cererea de recurs si având în vedere faptul ca s-a solicitat judecata cauzei în lipsa, constata cauza în stare de judecata, declara dezbaterile închise si lasa cauza în pronuntare, când;

Dupa strigarea tuturor cauzelor dar nu înainte de ridicarea sedintei de judecata s-a prezentat recurenta Bourceanu Ana Maria Andreea care a solicitat reluarea cauzei.

Instanta admite cererea si dispune reluarea cauzei, acordând cuvântul recurentei Bourceanu Ana Maria Andreea în sustinerea recursului.

Recurenta Bourceanu Ana Maria Andreea având cuvântul precizeaza ca asa cum a aratat si în întâmpinare ca depasirea facut-o înaintea semnului „Depasirea interzisa” si ca dubita care se afla în fata ei a semnalizat dreapta, ceea ce nu se observa în poze si a cerut la instanta de fond ca IPJ. sa depuna acea filmare.

Arata ca în prezent pe acea portiune de drum nu mai exista semnul depasirea interzisa, dar ea a facut poze imediat dupa.

Solicita admiterea recursului si sa fie anulat procesul verbal.

Instanta declara dezbaterile închise si lasa cauza în pronuntare, când;

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de fata,

Prin sentinta civila nr.1759 din 17.06.2010 a Judecatoriei Bârlad s-a dispus respingerea plângerii formulate de reclamanta BAA împotriva procesului verbal de contraventie seria CC. Nr.5402258/2.03.2010 întocmit de I.P.J.Vaslui si în consecinta s-a mentinut ca legal si temeinic procesul verbal contestat.

A retinut instanta de fond pentru a hotarî astfel ca prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. 5402258 întocmit la data de 02.03.2010 de catre intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui – Serviciul Politiei Rutiere, petenta BAA a fost sanctionata cu amenda de 240 lei si cu suspendarea dreptului de a conduce si retinerea carnetului de conducere, pentru savârsirea contraventiei prevazute de art. 100 al.3 lit.e din OUG nr. 195/2002.

Prin procesul verbal sus-mentionat s-a retinut de catre organul constatator ca la data de 02.03.2010, ora 10:01, pe DE 581 Km 74, petenta a condus auto B-16-EIZ si în zona de actiune a indicatorului Depasirea Interzisa a efectuat depasirea autoutilitarei B-96 ESJ. În zona de actiune a indicatorului sensurile de mers sunt despartite prin marcaj simplu continuu. Abaterea a fost stabilita cu aparatul radar din dotarea auto MAI 29148 caseta 394.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal instanta a retinut urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta a retinut ca acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, republicata, cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta a mai retinut, de asemenea, si împrejurarea ca faptei i s-a dat o corecta încadrare juridica, raportat la situatia de fapt retinuta de agentul constatator.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta a retinut ca petenta se face vinovata de savârsirea contraventiei retinute în sarcina sa, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare.

Analizând procesul verbal raportat la plansele foto depuse în probatiune (fila16) instanta a retinut ca agentul constatator a consemnat în mod corect numarul de înmatriculare al autoturismului condus de petenta precum si cel al autoutilitarei depasite. De asemenea, petenta nu a contestat faptul ca circula pe DE 581, Km 74, ca a observat indicatorul Depasirea interzisa, ci a invocat faptul ca a efectuat depasirea anterior indicatorului Depasirea Interzisa, ca la acest moment indicatorul nu mai exista, cu autoutilitara circula cu viteza foarte mica si ca si-a luat toata masurile de siguranta anterior angajarii în depasire.

Instanta a constatat ca din plansele foto depuse la dosar (fila 16), pe care a fost captata foto savârsirea abaterii în intervalul 10:01:24 pâna la 10:01:25, se observa cu claritate faptul ca autoturismul condus de petenta a început si a terminat depasirea în dreptul indicatorului „Depasirea interzisa” si prin încalcarea marcajului continuu cu tot autovehiculul, aflându-se în totalitate pe sensul opus de mers. De asemenea, din planse nu se releva situatia invocata de petenta prin „Întâmpinare”, respectiv faptul ca, conducatorul autoutilitarei ar fi frânat brusc (autoutilitara a circulat cu aproape aceeasi viteza ca si petenta, deplasându-se în acelasi timp – plansele 1,2,3) si ca acesta a semnalizat dreapta ( autoutilitara nu are semnalizarea dreapta aprinsa- plansa 1).

Legalitatea înregistrarii si utilizarii acesteia ca proba rezulta din buletinul de verificare metrologica nr. 0197716/27.08.2009, cu valabilitate 1 an, prin care se atesta si omologarea aparatului radar prin AM 185/2001.

Din cazierul auto depus la doar în probatiune (fila 26) rezulta ca petenta a mai fost sanctionata în data de 22.01.2010 pentru depasirea limitei de viteza pe sectorul de drum corespunzator.

Instanta a apreciat ca nerelevante apararile petentei privind gresita instalare a indicatorului Depasirea interzisa, rezultând din faptul ca la acest moment indicatorul nu mai este amplasat pe DE 581-Km 74, de aici concluzionând petenta ca nici la 02.03.2010 nu era necesara instalarea acelui indicator, întrucât legiuitorul nu a lasat conducatorilor auto latitudinea de a aprecia asupra oportunitatii instalarii indicatoarelor rutiere si nici asupra respectarii obligatiilor legale.

De asemenea, faptul ca permisul de conducere îi este necesar petentei pentru exercitarea atributiilor de serviciu nu o exonereaza pe aceasta de obligatia respectarii regulilor de circulatie si nu reduce pericolul social al faptei, având în vedere scopul din art.1 al.2 din OUG nr. 195/2002, pentru care legea aplicabila a fost edictata, acela de a garanta un climat de siguranta pe drumurile publice.

Nerespectarea semnificatiei indicatorului „Depasirea interzisa” reprezinta o contraventie de pericol si nu una de rezultat, astfel ca simpla încalcare a acestei obligatii legale prezinta pericol social chiar în conditiile luarii tuturor masurilor de siguranta pentru efectuarea depasirii. Instanta a constatat totodata ca sanctiunile aplicate petentei sunt legale si proportionale cu gradul de pericol social al faptei.

Fata de aceste considerente, instanta a apreciat plângerea ca fiind neîntemeiata si, pe cale de consecinta, a respins-o cu aceasta mentiune.

Impotriva acestei hotarâri a declarat recurs BAA criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Sustine recurentul ca Judecatoria Bârlad nu a avut un rol activ în aflarea adevarului ,admitând numai probele foto depuse de I.P.J.Vaslui

– s-au interpretat gresit dispozitiile legale în cauza

– nu s-a pronuntat asupra motivelor invocate

– nu au fost audiati ca martori conducatorii auto ai vehiculelor B.96.ESJ sau B.46.ESJ.

– nu s-a pus la dispozitia instantei toata filmarea contraventiei

– nu s-a verificat daca indicatorul rutier era avizat a fi montat de Politie.

Analizând hotarârea instantei de fond, în raport cu actele si lucrarile dosarului, dar si din oficiu sub toate aspectele, asa cum prevede art.304 Cod proc.civila , tribunalul constata ca recursul este nefondat.

Procesul verbal contestat este legal întocmit nefiind cauze care sa conduca la anularea acestuia, pentru nulitati cuprinse în disp. art.15 – 19 din OG.2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, procesul verbal contestat este legal întocmit.

Probele pe care le-a administrat I.P.J.Vaslui, sunt concludente si evidentiaza în mod clar, existenta contraventiei comise de recurenta.

Astfel în plansele foto depuse, se poate observa faptul ca autoturismul condus de recurenta, a depasit , un alt autovehicul marca Mercedes, care se deplasa regulamentar desi pe sosea era marcata linie continua, iar indicatorul rutier care apare în foto interzicea manevra de depasire în acel loc.

Faptul ca, ulterior comiterii contraventiei de recurenta nu mai era montat acel indicator auto care interzicea depasirea, nu mai prezinta relevanta, din moment ce în momentul comiterii contraventiei de acesta, el era montat pe acea portiune de drum.

In mod corect, nu era necesar a fi audiat ca martor, persoana conducatorului auto al autovehiculului marca Mercedes depasita în mod nelegal de recurenta.

Situatia prezentata de recurenta cum ca autovehiculul din fata sa ar fi semnalizat ca se opreste pe partea dreapta, iar aceasta l-a depasit este nereala, întrucât, din foto depuse de I.P.J.Vaslui, nu rezulta acest aspect si chiar daca ar fi fost reala aceasta ipoteza, recurenta trebuia sa încetineasca si sa semnalizeze depasirea pe care o efectua, dar fara a trece cu autovehiculul condus de ea peste linia continua despartitoare a celor 2 sensuri de circulatie.

Afirmatia facuta de recurenta ca fapta sa are o periculozitate deosebit de redusa este contrazisa, de faptul ca, prin încalcarea semnificatiei indicatoarelor rutiere care interziceau depasirea altor autovehicule, s-a pus în pericol siguranta pe drumurile publice, într-un loc unde, se desfasura un trafic intens pe un drum european, unde limita de viteza maxima este de pâna la 100 km/h. Chiar fotografiile depuse de I.P.J. Vaslui, indica un trafic aglomerat în acea perioada a zilei, pe acea portiune de drum european.

Instanta considera ca nu este necesara depunerea de I.P.J.Vaslui a întregii înregistrari video, fotografiile depuse, de aceasta fiind elocvente la analizarea temeiniciei contraventiei.

Referitor la oportunitatea interzicerii pe acea portiune de drum a depasirilor de autovehicule, atât Politia si Autoritatea Drumurilor Nationale au în competenta semnalizarea rutiera. Acest aspect invocat de recurenta, trebuia dovedit de aceasta daca, era sau nu aplicat legal acel semn de circulatie sau nu. Dispozitiile art. 1169 Cod civil impun ca cine face o afirmatie în instanta trebuie sa o si dovedeasca , aspect însa nedovedit de recurenta printr-o proba legala.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 Cod proc.civila, recursul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul formulat de recurenta Bourceanu Ana Maria Andreea, împotriva sentintei civile nr. 1759/17.06.2010 a Judecatoriei Bârlad ,pe care o mentine ca legala si temeinica.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 13 Decembrie 2010.

Etichete: