Top

Rejudecare : instanta de fond nu a staruit ca lipsurile din cererea de chemare in judecata sa fie complinite, astfel ca s-a ajuns ca obiectul pretentiilor reclamantei sa nu fie stabilit corect

Dosar nr. 3151./189/2006

JUDECATORIA BARLAD

Sentinta civila nr. 2548

in data de 23 octombrie 2008

Anulare titluri de proprietate asupra terenurilor, punere in posesie si intocmire titlu de proprietate, formulate de reclamanta persoana fizica impotriva paratilor: persoane fizice, Comisia comunala pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; primarul comunei; Comisia Judeteana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Rejudecare : instanta de fond nu a staruit ca lipsurile din cererea de chemare in judecata sa fie complinite, astfel ca s-a ajuns ca obiectul pretentiilor reclamantei sa nu fie stabilit corect, fiind incalcate prev. art. 129 alin.5 Cod. pr. civ. si se impune efectuarea unei expertize topometrice, prin care sa se stabileasca daca amplasamentul revendicat de reclamanta este liber, urmand sa fie determinat cu exactitate, mai ales ca dispozitivul hotararii nu cuprinde numele amplasamentului, facand imposibila executarea acesteia.

Sub nr. 3151./189 (nr. 6498/189/2006) din 4.02.2008 a fost inregistrata la instanta adresa nr. 3151/189/2006 din 30.01.2008 prin care Tribunalul Vaslui a trimis, spre rejudecare, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta BD, impotriva paratilor Comisia com. Tutova, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Primaria com. Tutova, primarul com. Tutova, jud. Vaslui, Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Prin cererea inregistrata initial la Judecatoria Barlad cu nr. 6498/189 din 12.12.2006, reclamanta BD a chemat in judecata paratii Comisia com. Tutova, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Primaria com. Tutova, primarul com. Tutova, jud. Vaslui si Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna:

– anularea titlului de proprietate nr.2162/49091/20.03.2003, emis titularei BS,

– sa fie pusa reclamanta in posesia suprafetei de 4,55 ha teren pe vechiul amplasament, in pct. „Taga 5”

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca ea este fiica defunctei BS, careia i-a fost intocmit titlul de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003, insa acest titlu este nelegal deoarece mama sa a avut teren in pct. „Taga 5”, iar nu pe amplasamentul inscris in titlu.

In dovedirea actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand in copie: certificatul de mostenitor nr. 412/2.12.2003, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003, declaratii extrajudiciare de martori.

Comisia com. Tutova a inaintat documentatia in baza careia s-a intocmit titlul de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003.

Solutionand cauza, Judecatoria Barlad a pronuntat sentinta civ. nr. 934/2.09.2007, prin care a fost admisa actiunea formulata de reclamanta BS, a fost anulat titlul de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003, s-a reconstituit reclamantei BS dreptul de proprietate pentru suprafata de 4 ha 5787 m.p. teren, situata pe raza com. Tutova, jud. Vaslui, pe vechiul amplasament, a fost obligata Comisia com. Tutova sa puna reclamanta in posesia suprafetei de 4 ha 5787 m.p. teren, iar Comisia Judeteana Vaslui a fost obligata sa intocmeasca reclamantei un titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren.

In considerentele sentintei civ. nr. 934/2.09.2007 s-a retinut ca prin titlul de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003 s-a reconstituit titularei BS suprafata de 4 ha 5787 m.p. teren, situata pe un alt amplasament decat pe amplasamentul initial.

Impotriva sentintei civ. nr. 934/2.09.2007 a formulat recurs Comisia com. Tutova pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, invocand ca motiv faptul ca pe raza com. Tutova nu s-au putut atribui terenurile pe vechile amplasamente.

Prin decizia civ. nr. 1433/R/4.12.2007, Tribunalul Vaslui a admis recursul formulat de Comisia com. Tutova pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a casat sentinta civ. nr. 934/2.09.2007 a Judecatoriei Barlad si a trimis cauza, spre rejudecare, aceleiasi instante.

In considerentele deciziei de casare s-a retinut ca instanta de fond nu a staruit ca lipsurile din cererea de chemare in judecata sa fie complinite, astfel ca s-a ajuns ca obiectul pretentiilor reclamantei sa nu fie stabilit corect, fiind incalcate prev. art. 129 alin.5 Cod. pr. civ. S-a mai apreciat ca se impune efectuarea unei expertize topometrice, prin care sa se stabileasca daca amplasamentul revendicat de reclamanta este liber, urmand sa fie determinat cu exactitate, mai ales ca dispozitivul hotararii nu cuprinde numele amplasamentului, facand imposibila executarea acesteia.

In rejudecare, la termenul de judecata din 27 martie 2008, reclamanta a precizat obiectul actiunii, aratand ca solicita:

– anularea titlului de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003, emis titularei BS;

– anularea titlului de proprietate nr.2172/49091/20.03.2003 emis titularei MM;

– anularea titlului de proprietate nr.2171/49091/20.03.2003, emis titularului TC;

– punerea reclamantei in posesia suprafetei de 4 ha 5787 m. p. teren, pe vechiul amplasament, adica in pct. „Taga 5” din satul/com. Tutova, jud. Vaslui, conform celor consemnate in incheierea de sedinta din 27.03.2008, fila 46 dosar.

Fata de precizarile reclamantei, la acelasi termen de judecata din 27.03.2008, a fost citata in proces, parata MM.

La termenul din 24.04.2008, reclamanta a precizat ca titularul TC este decedat, si a aratat ca mostenitorul acestuia este TV, motiv pentru care a fost citat in proces si paratul TV – incheierea de sedinta din 24.04.2008, fila 97 dosar.

Ulterior, in cursul judecatii, prin notele scrise depuse, succesiv, la dosar reclamanta a solicitat sa i se restituie in proprietate si o casa de locuit care anterior a fost proprietatea bunicilor ei, Matei Gheorghe si Matei Casandra- notele scrise de la filele 150 si 200 ale dosarului de rejudecare.

In rejudecare, reclamanta a folosit proba cu expertiza th. judiciara topografica. Reclamanta a mai solicitat administrarea probei cu expertiza grafica, pentru a dovedi ca toate inscrisurile de care se prevaleaza in proces parata Comisia com. Tutova ar fi fost falsificate; apreciata ca nefiind utila cauzei, aceasta din urma proba nu a fost incuviintata de catre instanta .

Comisia com. Tutova a comunicat documentatia in baza careia au fost intocmite titlurile de proprietate nr. nr.2172/49091/20.03.2003, emis titularei MM si nr.21749091/20.03.2003, emis titularului TC.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Reclamanta BD este fiica defunctilor BD si BS.

Parintii numitei BS au fost MG si MC. MG si MC au mai avut un fiu, MCo. Comisia com. Tutova sustine ca MCo ar fi intretinut relatii in afara casatoriei cu TA, relatii din care ar fi rezultat TC. Aceeasi Comisie mai sustine ca MCo a fost casatorit cu ME, casatorie din care ar fi rezultat MI, casatorit la randul sau cu MM, parata in proces.

Aceste sustineri nu au fost insa dovedite cu acte de stare civila, asa cum impun prevederile art. 13 din Legea nr. 18/1991, republicata, conform carora calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice mijloace de proba din care rezulta acceptarea mostenirii.

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 412/2.12.2003, intocmit de biroul notarului public Morariu din Arad, reclamanta BD este mostenitoarea legala, in calitate de fiica, a defunctei BS, decedata la data de 16.12.2002.

Potrivit Copiei-extras de pe tabelul nominal cu improprietaritii comunei Vizureni, jud. Tutova din anii 1922-1937, MG (bunicul matern al reclamantei) a fost improprietarit cu suprafata de 5 ha teren din mosia Crivesti – fila 32 dosar

Potrivit registrului agricol din 1959 (fila 30 dosar), BS, mama reclamantei, a avut in proprietate suprafata totala de 4,65 ha teren, situata pe raza com. Tutova, jud. Vaslui, astfel:

– in pct. „Ciorasti”-1 ha arabil;

– in pct „Pogonesti”- 1,80 ha arabil;

– in pct. „Crivesti”- 0,45 vie, 0,50 ha arabil, 0,05 ha pasune;

– in pct. „Dragalina”-0,25 ha arabil;

– in pct. „Balanesti” -0,50 ha arabil;

– in vatra satului – 0,10 ha teren curti.

Din certificatul nr. 1497/27.03.1997, emis de Directia Judeteana a Arhivelor Statului Vaslui rezulta ca, din cercetarea arhivei Camerei Agricole Tutova din anul 1945, Barbu Dumitru, tatal reclamantei, a fost improprietarit cu o suprafata de 0,50 ha teren, conform Legii de Reforma Agrara, inainte de improprietarire acesta avea in proprietate 1,50 ha teren si ca in dispozitivul de parcelare BD figura in parcela 141 din mosia NF („Puturosu”) -fila 78 dosar.

Prin cererea inregistrata cu nr. 2369/11.03.1991 la Primaria com. Tutova, BS a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenul pe care ea l-a avut anterior infiintarii CAP.

Prin cererea inregistrata cu nr. 313/1.03.1991 la Primaria com. Tutova, BS a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafetei de 4,40 ha teren care anterior a fost proprietatea tatalui ei, MG.

Prin adeverinta din 1991, Comisia com. Tutova pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a stabilit defunctei BS dreptul de proprietate pentru suprafata de 4,55 ha teren, prevazuta in tabelul anexa nr. 2A „Taga”, pozitia nr. 13 – a se vedea copia adeverintei depuse de reclamanta la fila 62 a dosarului aflat in rejudecare.

Prin titlul de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003, s-a reconstituit titularei BS suprafata de 4 ha 5787 m.p. teren situata pe raza satului/com. Tutova, jud. Vaslui, astfel:

– in pct. „Puturos” – 1,89 ha;

– in pct. „Taga 5 linia III”- 0,26 ha;

– in pct. „Taga 5” – 2,24 ha;

– in intravilan – 0,1887 ha.

Prin titlul de proprietate nr. 1629/47489/1995, s-a reconstituit titularilor BS si MC (unchiul reclamantei), suprafata de 1 ha teren, situata pe raza com. Tutova, in pct. „Plopi”- fila 34.

Prin sentinta civ. nr. 212/25.01.2007, pronuntata de Judecatoria Barlad, s-a dispus sa se reconstituie in proprietatea reclamantei BD inca o suprafata de 1 ha teren arabil, pe raza satului Tutova, in pct.”Puturosu”.

Potrivit registrului agricol din 1959, TC a avut in proprietate suprafata de 1,64 ha teren, situata in pct. „Perimetru intovarasire” si in vatra satului.

Prin actul de vanzare-cumparare din 2.05.1946, MG si MC au vandut lui TC, pe care vanzatorii il considerau nepotul lor, un imobil situat in satul Dragalina, com. Tutova, compus din 20 ari si 76 centiari vatra de sat, avand ca vecini:, suprafata pe care era construita o casa de locuit cu 2 camere, sala, chiler, construita din paianta, un coser pentru porumb.

Prin cererea inregistrata cu nr. 2566/19.03.1991 la Primaria com. Tutova, TC a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru 1 ha in pct. „Taga” padure si pentru 2 ha 54oo m.p. teren in pct. „La trei Pesti”.

Prin adeverinta nr. 468/13.09.1991, in temeiul Hotararii nr. 96/22.08.1991 a Comisiei Judetene Vaslui, s-a stabilit titularului TC dreptul de proprietate pentru o suprafata de 1,50 ha teren, prevazuta in tabelul anexa nr. 2A, la pozitia nr. 115- fila 80 dosar rejudecare.

Prin titlul de proprietate nr. 2171/49091/20.03.2003 s-a reconstituit titularului TC suprafata de 1 ha 5159 m.p. teren, situata pe raza satului/com. Tutova, jud. Vaslui, in pct. „Taga IV”, „Taga V” si in intravilan.

Potrivit registrului agricol din 1959, parata MM a avut in proprietate suprafata de 3,09 ha teren, situata pe raza com. Tutova, din care: 3 ha teren in pct. „In perimetrul intovarasire” si 0,09 ha teren in vatra satului.

Prin cererea inregistrata cu nr. 885/7.03.1991, MM a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru 3 ha teren, cu care ea s-a inscris in CAP- fila 76 dosar rejudecare.

Prin adeverinta nr. 416/12.09.1991, in temeiul Hotararii nr. 96/22.08.1991 a Comisiei Judetene Vaslui, s-a stabilit titularei MM dreptul de proprietate pentru o suprafata de 3 ha teren in tabelul anexa 2 A, la pozitia nr. 63-fila 77 dosar rejudecare.

Prin titlul de proprietate nr. 2172/49091/20.03.2003, s-a reconstituit titularei parate MM suprafata de 3 ha 0257 m.p. teren, situata pe raza satului/com. Tutova, jud. Vaslui, din care suprafata de 1 ha arabil in pct. „Taga V” , 1 ha 8000 m.p. teren arabil in pct. „Puturosu” si 1.657 m.p. teren in vatra satului.

Pentru temeinica solutionare a cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize th. judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul Luca Liviu, depus la dosarul instantei la data de 9.10.2008, filele 210-215, s-au stabilit urmatoarele:

– din registrului agricol din perioada 1956-1958, precum si din registrul agricol din perioada 1959-1963 nu rezulta ca defunctul BD, tatal reclamantei, ar fi avut in proprietate vreo suprafata de teren situata in pct. „Taga”;

– din registrul agricol din perioada 1956-1958 nu rezulta ca defunctul TC ar fi avut in proprietate vreo suprafata de teren in pct. „Taga”;

– din registrul agricol din perioada 1956-1958 nu rezulta ca defunctul MI, sotul paratei MM, ar fi avut in proprietate vreo suprafata de teren in pct. „Taga” ;

– din registrul agricol din 1959 nu rezulta ca MC, bunica reclamantei, ar fi avut teren in pct. „Taga”.

Relevante in solutionarea cauzei sunt apreciate ca fiind precizarile facute in instanta la termenul din 23.10.2008 de catre reprezentantul Comisiei com. Tutova pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit carora suprafata de 5 ha teren din mosia Crivesti (4,5 ha teren arabil si 0,5 ha vie), cu care a fost improprietarit bunicul reclamantei MG, asa cum rezulta din Copia-extras de pe tabelul nominal cu improprietaritii comunei Vizureni, jud. Tutova, a fost identificata de catre aceasta comisie ca fiind amplasata in punctul care in prezent are denumirea „Taga 5”.

In acelasi sens este si schita intocmita de Comisia com. Tutova – fila 94 dosar 3151/189/2006 -, potrivit careia suprafata de 5 ha teren, cu care a fost improprietarit MG, a fost identificata ca fiind amplasata in pct. „Taga”, in tarlaua 26, si ca din acest teren s-a atribuit in proprietate, astfel:

– 2,24 ha catre BS

– 1,50 ha catre MC

– 0,50 ha catre TC

– 1 ha catre MM.

Or, din probele administrate, nu rezulta ca MM sau sotul acesteia MI ar fi fost descendentii defunctilor MG si MC; de asemenea, nu rezulta ca TC ar fi fost descendentul acelorasi defuncti MG si MC.

In acelasi sens sunt si constatarile consemnate in anexa nr. 12 la raportul de expertiza intocmit in cauza de expertul Luca Liviu, conform carora:

– in registrul de stare civila pentru nasteri, in actul de nastere al lui TCr nu a fost inscris numele tatalui

din certificatul de casatorie a lui MI cu MM rezulta ca pe tatal lui MI il chema Mo Co si nu Ma Co, iar in registrul de nascuti din 1930, la nr.18/10.05.1930 a fost inregistrata nasterea lui MI din parintii E si S Mo,teren cu care a fost improprietarit MG ca fiind amplasata in pct. „Taga”, in tarlaua 26, Comisia com. Tutova a procedat la atribuirea acestei suprafete pretinsilor descendenti ai defunctului MG, fara sa fi fost prezentate acte doveditoare a calitatii lor de mostenitori ai defunctului, asa cum impun prevederile art. 13 din Legea nr. 18/1991 si ale art.11 alin.3 din H.G. nr. 890/2005.

Relevanta este apreciata ca fiind si adeverinta emisa in anul 1991 de catre Comisia com. Tutova pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform careia prin Hotararea nr. 91/21.07.1991 a Comisiei Judetene Vaslui s-a stabilit titularei BS dreptul de proprietate pentru suprafata de 4,55 ha teren, prevazuta in tabelul anexa nr. 2A „Taga”, pozitia nr. 13 (copia adeverintei depusa de reclamanta la fila 62 a dosarului aflat in rejudecare).

Adeverinta mentionata nu a fost revocata de catre Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate in conditiile prev. art. 27 alin.22 din Legea nr. 18/1991, republicata.

Pentru considerentele, actiunea formulata de reclamanta BD, pentru anularea titlurilor de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003 (titular BS), nr.2172/49091/20.03.2003 (titular MM) nr. 2171/49091/20.03.2003 (titular TC), in contradictoriu cu paratii MM, TV, Comisia com. Tutova, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, primarul com. Tutova si Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este intemeiata, a fost admisa.

In consecinta, potrivit art. III lit.a din Legea nr. 169/1997 instanta a dispus:

– anularea in totalitate a titlului de proprietate nr. 2162/49091/20.03.2003, emis titularei B S;

– anularea partiala a titlului de proprietate 2162/49091/20.03.2003, emis titularei MM, anulare care priveste suprafata de 1 ha teren arabil, situata in extravilanul satului/com. Tutova, jud. Vaslui, in pct.”Taga 5”, ce constituie tarlaua 26, parcela 178/4;

– anularea in totalitate a titlului de proprietate nr.2171/49091/20.03.2003, emis titularului TC, pentru suprafata de 1 ha 5159 m.p. teren arabil din pct. „Taga 5”, ce constituie tarlaua26, parcelele 148/5 si 178/3;

– obligarea paratei Comisia com. Tutova, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa procedeze la punerea reclamantei in posesia suprafetei de 4,55 ha teren arabil situata in extravilanul satului/com. Tutova, jud. Vaslui, pe vechiul amplasament, adica in pct. numit „Taga 5”, conform adeverintei emise in anul 1991;

– obligarea paratei Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa intocmeasca reclamantei un titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de 4,55 ha teren, situata in extravilanul satului/com. Tutova, jud. Vaslui, pe vechiul amplasament, adica in pct. numit „Taga 5”.

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat sa i se restituie in proprietate casa de locuit care a apartinut bunicilor sai MG si MC, asa cum s-a expus mai sus, acest imobil a fost vandut de catre MG si Mca catre TC, prin actul de vanzare-cumparare din 2.05.1946. In aceste conditii, cererea prin care reclamanta a solicitat restituirea casei de locuit care a fost proprietatea bunicilor ei este neintemeiata, fiind respinsa.

Privitor la parata Primaria com. Tutova, jud. Vaslui, fata de prevederile art. 5 si art.6 din H.G. nr. 890/2005, se va retine ca primariile nu au atributii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, motiv pentru care actiunea formulata de reclamanta impotriva acestei parate a fost respinsa ca neintemeiata.

Reclamanta a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma de 401,70 lei, reprezentand parte din indemnizatia cuvenita expertului. Conform art. 274 alin.1 Cod pr. civ. ,Comisia com. Tutova, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, apreciata in culpa, va fi obligata sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata efectuate in cauza.

Etichete: