Top

Pretentii Asociatie Agricola in contradictoriu cu paratele BCR. Filiala si BRD-GSG sucursala, motivat de faptul ca biletul la ordin emis in anul 2003 prin care s-au virat de catre prima banii din contul Asociatiei catre SC. T SRL , era nevalid , iar a doua , in mod nejustificat nu a onorat o fila CEC cu suma mentionata, din contul societatii catre Asociatie.

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA Nr. 2747

de la 11 Noiembrie 2008

La data de 25.10.2007 cu nr .. s-a inregistrat pe rolul instantei adresa nr. 1619/2007 a Tribunalului Vaslui prin care s-a inaintat, spre rejudecare , potrivit D.C. 1012/R/02.10.2007, cauza ce a format obiectul dosarului nr.) al Judecatoriei Barlad , motivat de faptul ca instanta nu s-a pronuntat cu privire la proba expertizarii biletului la ordin prin care s-a efectuat plata din contul Asociatiei Agricole catre S.C. „ T a sumei de 377.243.000 lei vechi , solicitata de reclamantul IF.

Din probatoriul administrat in cauza instanta retine ca prin cererea formulata de IF , in calitate de reprezentant legal al Asociatiei Agricole si inregistrata sub nr. la Judecatoria B, acesta a solicitat ca, pe baza probelor si in contradictoriu cu paratele BCR. Filiala si BRD-GSG sucursala B, sa se pronunte o hotarare prin care prima sa fie obligata la plata sumei de 377.243.000 lei vechi , iar a doua la plata sumei de 242.080.000 lei vechi motivat de faptul ca biletul la ordin emis in anul 2003 prin care s-au virat de catre prima banii din contul Asociatiei catre SC. T SRL , era nevalid , iar a doua , in mod nejustificat nu a onorat o fila CEC cu suma mentionata, din contul societatii catre Asociatia.

Prin S.C. nr. 578/2007 a Judecatoriei B, s-a respins actiunea reprezentantului legal al Asociatiei Agricole in contradictor cu paratele sus mentionate cu motivarea ca biletul la ordin in cauza era valid pentru ca indeplinea , la momentul platii, conditiile legale , iar semnatura emitentului era a reprezentantului legal al reclamantei , iar referitor la fila CEC atat timp cat se declarase furtul acestui instrument de plata, parata BRD era obligata sa sisteze orice operatiune bancara.

Hotararea a fost atacata cu recurs de catre reprezentantul legal al Asociatiei Agricole si prin D.C. 1012/R/02.10.2007 a Tribunalului Vaslui s-a admis recursul, s-a casat hotararea si trimis cauza spre rejudecare din motivul mai sus mentionat.

Cu ocazia rejudecarii cauzei , la fila 23 , reprezentantul legal al reclamantei a precizat inca odata obiectul cererii , partile chemate in judecata si faptul ca solicita verificarea instrumentelor de plata care au stat la baza activitatii culpabile a paratelor : biletul la ordin nr.191/13.05.2003 si fila CEC : BA.30300465997/11.07.2003 care se afla care se afla in original la dosarul nr.106/P/2006 al parchetului de pe langa Judecatoria B.

Prin cererea inregistrata la 15.01.2008 , fila 38 acesta a completat actiunea solicitand si dobanzi si penalitati la sumele pretinse in cererea initiala.

De asemenea a solicitat valorificarea probelor aflate la dosar nr.5601/2004 al Judecatoriei B.

Biletul la ordin nr.191/13.05.2003 pe care este consemnata suma de 377.243.000 lei , a fost contestat de reprezentantul legal al Asociatiei Agricole „doua cai : penala si civila .

Penal a facut obiectul cercetarilor declansate de acesta , in dosar nr.106/P/2006 a Parchetului de pe langa Judecatoria B , ca urmare a sustinerii acestuia ca semnatura de la rubrica „ semnatura emitentului” si „ semnatura emitentului la vedere „# nu au fost executate de el.

S-a efectuat o expertiza grafologica de catre Laboratorul interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi , necontestata de catre IF , care a concluzionat , asa cum rezulta de la fila 75 dosar , ca semnaturile au fost executate de numitul IF.

Din acest motiv in prezenta cauza reprezentantul legal al Asociatiei Agricole , a invocat la fila 12 faptul ca instrumentul de plata este nevalid pentru ca BCR nu a respectat dispozitiile art.106 teza 3 din Legea nr.58/1934 raportat la art.41 al.1 din Legea 58/1934 care obliga posesorul unei cautiuni platibila la o zi fixa sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere , sa o prezinte la plata, fie in ziua in care ea este platibila , fie in una din cele doua zile lucratoare care urmeaza.

Prin precizarile depuse la dosar ( filele 132 – 136 ) BCR a prezentat circuitul decontarii biletului la ordin in cauza.

Deoarece banca SC T SRL B era BRD – B , incasarea instrumentului de plata presupunea prezentarea si inmanarea acestuia de catre banca beneficiarului catre banca platitorului prin intermediul unei case de comparatie –BNR ( art.41 din L.58/1934 , modificatA prin L.83/1994 si cap. VI pct.238 din Normele cadru nr.6/08.03.1994 ale BNR privind biletul la ordin si cambia).

In sedinta de compensare BNR –V , care stabileste termene clare si precise , conform reglementarilor proprii , pana la care banca poate plati instrumentele de debit primite de la celelalte unitati bancare , a stabilit ca termen maxim pentru compensarea biletului la ordin in cauza ( suma de 377.243.000 lei vechi) data de 13.05.2003 , care este mentionata pe fata documentului sub forma de stampila datata.

Biletul la ordin a fost prezentat de BRD V , in sedinta de verificare din data de 8.05.2003 la BNR , fiind inclus in dispozitia centralizatoare de incasare nr.1110, avand stabilita ca data a compensarii 13.05.2003 si predat BCR V .

In data de 8.05.2003 , BCR V a introdus in sistemul informatic , instrumentele ce trebuiau decontate , printre care era si cel in cauza , si cu „scrisoarea de remitere „ nr.9086/8.05.2003 l-a remis la BCR B , in vederea decontarii.

Biletul la ordin s-a depus spre decontare insotit de borderou de incasare de catre beneficiarul SC T SRL , la banca beneficiarului si anume BRD.

Potrivit extrasului de cont al Asociatiei Agricole –– din care rezulta data decontarii biletului la ordin din contul platitorului – 9.05.2003 , la data respectiva in contul Asociatiei Agricole exista disponibil motiv pentru care biletul la ordin cu scadenta la data de 7.05.2003 s-a decontat valabil la data de 9.05.2003 .

La acea data – 9.05.2003 SC T SRL nu avea cont deschis la BCR SA – Sucursala B. Acesta a depus si factura fiscala ce justifica suma de pe biletul la ordin in cauza – fila 174.

Biletul la ordin in cauza , emis in Barlad cu scadenta la data de 7.05.2003 , a fost primit prin corespondenta , in vederea decontarii la BCR SA – Sucursala B la data de 9.05.2003.

Potrivit reglementarilor interne referitoare la operatiunile de ghiseu , in cazul in care disponibilul din contul platitorului este suficient si din verificarile efectuate de administratorul de cont rezulta ca sunt respectate cerintele normelor legale in vigoare referitoare la continutul biletului la ordin si specimenul de semnatura , acesta are obligatia de a deconta respectivul document , aplicind stampila pentru decontare , semnand si datand biletul la ordin -9.05.2003 pe verso-ul acestuia – cand se facea plata din contul clientului Asociatia.

Biletul la ordin in cauza intrunea in momentul platii conditiile legale stabilite de Normele cadru nr.6/8.03.1994 ale BNR si L.58/1934 modificata prin Legea nr.83/1994 , iar stampila si semnatura emitentului biletului corespundeau perfect specimenului de semnatura ale emitentului depus la banca..

Elementele obligatorii prevazute expres in art.104 din Legea nr.58/1934 existau pe instrumentul de plata in cauza.

Biletul la ordin , in cauza prezenta o data fixa – 7.05.2003 si deci nu mai era necesara completarea tuturor elementelor de la rubrica „vazut” . Aceasta rubrica se completeaza numai in cazul biltelor cu scadenta la vedere.

Prin aceleasi precizari BCR – Sucursala Barlad a aratat ca dobanda de 25% pe luna si penalitatile de 10% pe zi intarziere solicitate de reprezentantul Asociatiei Agricole „Albina” sunt arbitrare si fara baza legala sau contractuala.

Referitor la al doilea instrument de plata si implicat parata BRD- Groupe Societe Generale – Agentia B , chemata in judecata si cu ocazia rejudecarii cauzei , instanta constata ca din motivarea si mai ales dispozitivul DC 1012/R/2.10.2007 a Tribunalului Vi , rezulta clar ca instanta de control a stabilit , in mod imperativ , pentru rejudecare , partile , precizand ca sentinta civila nr.578/27.02.2007 a Judecatoriei Barlad este casata , in parte , numai cu privire la suma de 377.243.000 lei , deci referitor la parata BCR – filiala B .

Pentru parata BRD- Agentia B , dispozitiile sentintei civile 578/27.02.2007 raman valabile , hotararea fata de aceasta devenind irevocabila , odata cu solutionarea recursului.

La data de 6.06.2008 s-a inregistrat , in cauza de fata , cererea pentru chemare in garantie a BRD – Societe Generale –Agentia B , formulata de reprezentantul legal al reclamantei si aflata la fila 162 , cu motivarea ca : aceasta banca nu a sesizat Centrala Incidentelor de Plati cu privire la faptul ca biletul la ordin depus spre onorare nu indeplinea conditiile impuse de Normele metodologice de aplicare a Legii 83/1994 , adica acel borderou nu a fost insotit de factura care sa justifice decontarea acelei sume ; nu a solicitat Societatii incasatoare un exemplar al facturii fiscale , care ar fi justificat plata acelor bani.

Din aceste motive se solicita prin aceasta cerere ca BRD – Agentia B sa fie obligata la achitarea sumei de 377.243.000 lei sold la care sa se adauge 25% pe luna dobanda si 10 % penalitati pe zi deoarece a incalcat prevederile din Normele cadru nr.6/1994.

Concluzionand , instanta constata ca sustinerile reprezentantului legal al reclamantei cu privire la biletul la ordin nu sunt dovedite.

Expertiza efectuata in dosar nr.106/P/2006 a concluzionat ca semnaturile apartin reprezentantului legal al reclamantei , deci este valabil.

Acelasi instrument de plata este valabil pentru ca intrunea , in momentul platii , conditiile legale stabilite de Normele cadru nr.6/1994 ale BNR : stampila si semnatura emitentului biletului corespundeau perfect specimenului de semnatura al emitentului depus la banca.

Biletul la ordin prezenta de asemenea o data fixa , ceea ce nu mai impunea completarea tuturor elementelor de la rubrica „vazut” , obligatie impusa in cazul biletului cu scadenta la vedere.

BCR a respectat circuitul impus de Reglementarile interne referitoare la decontarea biletului la ordin

Nu s-a stabilit o activitate culpabila a bancii si existenta unei legaturi de cauzalitate intre prejudiciu si fapta , care sa justifice admiterea actiunii.

Din aceste motive instanta urmeaza ca in baza art.1169 cod civil sa respinga cererea reprezentantului legal al reclamantei referitoare la suma de 377.243.000 lei ca nedovedita.

Respingandu-se cererea principala , urmeaza ca si cererea accesorie referitoare la dobanzile si penalitatile aferente sumei sus mentionata , sa fie respinsa.

Tot din aceleasi considerente se va respinge si cererea de chemare in garantie a BRD- Groupe Societe Generale _Agentia B , formulata de reprezentantul legal al reclamantei.

Referitor la cea dea doua parata chemata in judecata BRD- Agentia B , instanta constata ca fata de aceasta s-a mai pronuntat odata sentinta ramanand irevocabila , deci intrand sub puterea lucrului judecat , astfel ca cererea reprezentantului legal al reclamantei este inadmisibila , urmand a fi respinsa.

Etichete: