Top

Contestatie la executare

INSTANTA

Asupra cauzei de fata,

Prin cererea inregistrata sub nr. 2010, contestatoarea S.C. M C SRL a formulat contestatie la executare, in contradictoriu cu intimatii debitori A L si A D si intimatul BEJ SI, in dosarul de executare nr.345/2009 al BEJ SI, solciitand in principal obligarea executorului la continuarea executarii silite a imobilului situat in B, str.XXnr.42 B, jud. V, proprietatea comuna a intimatilor A L si A D, fara a conditiona urmarirea de partajarea anterioara a imobilului. In subsidiar, a solicitat partajarea bunului mentionat, constatarea unei contributii egale a sotilor la dobandirea imobilului si atribuirea acestuia in proprietate debitoarei A L.

In motivarea in fapt a contestatiei contestatoarea a aratat ca debitoarea A L datoreaza contestatoarei creditoare mai multor sume de bani, in baza sentintei civile nr. 5379 din 06.06.2006, a Judecatoriei C, sume pe care nu le-a achgitat, astfel ca a solicitat executarea silita a debitoarei. Executorul judecatoresc SI a oprit executarea si i-a comunicat ca imobilul urmarit este bun comun si este necesara mai intai partajarea acestuia.

A folosit proba cu acte si a depus in copie practica judiciara, extras din tratatul de dreptul familiei, acte din dosarul de exceutare.

La solicitarea instantei, BEJ SI a comunicat dosarul de executare nr.345/2009.

Intimatii au formulat intampinare, in care au invocat exceptiile prematuritatii si inadmisibilitatii contestatiei la executare. Au aratat ca nu poate fi urmarit silit un bun comun al sotilor pentru o datorie proprie a debitoarei.

Instanta a invocat exceptia netimbrarii cererii privind partajul de bunuri comune.

A fost administrata proba cu acte.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

I. Asupra exceptiilor invocate.

1. Asupra admisibilitatii contestatiei la executare.

Potrivit art. 399 alin. 1 Cod procedura civila, impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, potrivit art.400^1, impartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarata, la cererea partii interesate, si in cadrul judecarii contestatiei la executare.

In speta, contestatoarea beneficiaza de un drept de creanta in baza sentintei civile nr. 5379 din 06.06.2006, a Judecatoriei C, impotriva debitoarei A L. Aceasta a incheiat un contract de prestari servicii de telefonie mobila cu creditoarea si nu si-a achitat facturile emise.

Creditoarea considera ca obligatia de plata este una comuna celor doi soti, urmand a se face dovada in acest sens.

De asemenea, creditoarea a solicitat, in subsidiar, partajarea bunului comun al sotilor, rspectiv imobilul situat in B, str.XXnr.42 B, jud. V.

Se retine ca actiunea de fata este admisibila, fata de motivele de fapt si de drept aratate.

2. Asupra prematuritatii contestatiei.

Intrucat creditoarea a solicitat si partajarea in subsidiar, va respinge si aceasta exceptie.

3. Asupra exceptiei netimbrarii cererii de partaj bunuri comune.

Instanta i-a pus in vedere contestatoarei sa achite taxa judiciara de timbru aferenta cererii de partaj bunuri comune, stabilita in functie de valorile din raportul de expertiza comunicat instantei de BNP Iasi, intrucat aceasta nu a evaluat bunul comun conform art. 673^2 Cod procedura civila. Contestatoarea nu a achitat taxa judiciara de timbru. Intrucat aceasta trebuie achitata anterior judecarii cauzei, potrivit art.20 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de tibru, in temeiul art.20 alin.3 din legea taxelor, va anula cererea formulata in subsidiar.

II. Asupra contestatiei propriu-zise.

Obligatia nascuta din contractul de prestari servicii de telefonie mobila incheiat de debitoarea A L la data de 08.03.2003.

Contractul de prestari servicii a fost incheiat doar de aceasta, nu si de sotul sau, A D.

Prin sentinta civila nr. 5379 din 06.06.2006 a Judecatoriei C, numai A L a fost obligata la plata debitului, nu si sotul acesteia.

Contestatoarea nu a facut dovada ca obligatia respectiva este o obligatie comuna. Prezumtia de comunitate opereaza doar in cazul bunurilor, nu si al datoriilor (art.30 Cod familie). Art.32 C.fam., prevede ce datorii sunt considerate comune, iar contestatoarea nu a facut dovada ca serviciile de telefonie mobila au fost folosite sau au avut drept scop satisfacerea nevoilor obisnuite ale familiei, putand fi vorba doar de nevoile debitoarei.

Potrivit art.1169 Cod civil, cel ce face o propunere in justitie trebuie sa o dovedeasca.

Pentru aceste motive, constatand ca imobilul bun comun al celor doi intimati nu poate fi urmarit silit pentru o datorie proprie a unuia dintre soti, conform art.33 alin.1 din Codul familiei, constata ca executorul a procedat corect oprind urmarirea silita a imobilului coproprietatea intimatilor.

Pentru aceste motive, va respinge contestatia la executare propriu-zisa.

In tameiul art. 274 Cod procedura civila, va obliga pe contestatoare sa plateasca intimatilor A L si D cheltuieli de judecata in cuantum de 250 lei, onorariu de avocat.

Etichete: