Top

Contestatie la executare

INSTANTA

I. Procedura de judecata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului V la data de 01.11.2010 sub numar de dosar 2010, contestatorii Primaria Comunei A V si primarul D C a contestat titlul executoriu nr. 373020010917513 emis de intimata Administratia Finantelor Publice a Municipiului B si a solicitat exonerarea de plata amenzii judiciare in cuantum de 5499 lei stabilita de Tribunalul V in baza incheierii de sedinta din camera de consiliu din data de 07.06.2010.

Prin sentinta civila nr. 296 din data de 26.01.2011 s-a admis exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului V si s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei B.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 10.02.2011 sub nr. de dosar 617/189/2011 repartizata in mod aleatoriu prezentului complet de judecata (C8 civil).

In motivarea in fapt a contestatiei la executare, contestatarul a aratat ca a mai introdus o actiune cu acelasi obiect pe rolul Judecatoriei B inregistrat sub nr. 4084/189/2010 prin care a solicitat anularea titlului executoriu mentionat si anularea amenzii judiciare stabilita de Tribunalul V. Prin sentinta civila nr. 2577 pronuntata in sedinta publica din data e 22.09.2010 Judecatoria B a respins contestatia formulata pe motiv ca nu este de competenta Judecatoriei B.

Contestatorii au aratat ca avocatul Dragomir G a fost aparatorul lor in dosarul nr. X/89/2009, conform adresei din data de 08.03.2010.Prin adresa trimisa in data de 22.03.2010 avocatul a solicitat Tribunalului V conexarea dosarelor nr. X/89/2009, X/89/2010 si a dosarului X/89/2009 toate avand ca obiect aceeasi cauza. Prin aceeasi adresa, avocatul a solicitat acordarea unui termen de judecata, intrucat la data de 22.03. 2010 se afla in calitate de avocat la Curtea de Apel Bucuresti, facand precizarea ca acest aspect va fi dovedit la urmatorul termen. Contestatorii au aratat ca pentru termenul din data de 20.04.2010 nu au fost citate partile, au fost amendati de instanta, iar prin incheierea de sedinta din data de 07.06.2010 din dosar nr. X/89/2009 s-a respins cererea de reexaminare formulata impotriva incheierii de amendare. Contestatorii au apreciat ca in mod gresit a fost respinsa cererea de reexaminare a amenzii judiciare pe considerentul ca primarul nu a facut dovada deplasarii avocatului Dragomir G la o alta instanta. Obligatia primariei A V, respectiv a primarului D C a fost indeplinita, intrucat documentele solicitate au fost depuse la termenul din data de 26.04.2010, iar dovada deplasarii domnului avocat Dragomir G din data de 22.03.2010 la o alta instanta nu putea fi probata de catre primarul D C.

La data de 04.03.2011, contestatorii si-au completat motivele invocate in sprijinul contestatiei la executare, contestand perioada pentru care a fost calculata amenda judiciara. Contestatorii au aratat ca prin incheierea din data de 22.03.2010 a fost stabilita amenda judiciara pana la depunerea documentatiei solicitate, aceasta fiind depusa la data de 08.04.2010, data la care ar fi trebuit in mod normal sa inceteze amenda. Perioada de aplicarea amenzii judiciare ar fi trebuit sa fie de la 22.03.2010-08.04.2010. Intimata a extins perioada de aplicare amenzii pana la termenul din data de 07.06.2010, motivat de faptul ca primarul nu a probat deplasarea avocatului la o alta instanta la data de 22.03.2010. Contestatorii au precizat ca prin incheierea din data 22.03.2010 s-a stabilit amenda judiciara cu incepere din data de 22.03.2010 pana la depunerea documentelor solicitate. Prin adresa nr. X/89/2009 din data de 16.06.2010, Tribunalul V a solicitat Administratiei Finantelor Publice a municipiului B sa fie incasata amenda potrivit titlului executoriu privind pe C D, in calitate de primar, amenda aplicata pentru perioada 22.03.2010-07.06.2010, in cuantum de 5499 lei.

Contestatia la executare nu a fost motivata in drept.

B. Apararile formulate

Intimata nu a formulat intampinare, dar s-a prezentat la termenele de judecata acordate in cauza, prin consilier juridic, solicitand respingerea contestatiei.

Intimata a aratat ca actiunea introdusa de contestatori are autoritate de lucru judecat, intrucat a mai existat pe rolul instantei cauza inregistrata sub nr. 189/2010 prin care a fost contestat acelasi titlu executoriu, nr. 373020010917513/14.07.2010, in care a fost pronuntata sentinta civila nr. 22.09.2010. Intimatul, prin consilier juridic a precizat ca somatia nr. 373020019107171/14.07.2010 si titlu executoriu nr. 373020010917513/14.07.2010 au fost intocmite cu respectarea dispozitiilor art. 136-141-145 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, care reglementeaza recuperarea pe calea executarii silite a creantelor fiscale.

C.Probe

Contestatorii au depus la dosar, in temeiul art. 112 C.proc.civ., inscrisuri pe care si-au intemeiat contestatia la executare: incheierea de sedinta din data de 07.06.2010 (fila 10-11), citatii (fila 16, ), cereri din dosarul X/89/2009(filele 12-14), certificat de grefa nr. X/89/2009 (fila 17), sentinta civila nr. 2577 (fila 18-19), adresa (fila 27), incheiere din data de 07.06.2010 (filele 36-37), adresa inregistrata sub nr. 9621 din 29.06.2010 (fila 38).

Intimata a depus la dosar, in temeiul art. 402 alin. 1C.proc.civ., copii de pe dosarul de executare –filele 45-75.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar.

D. Aspecte procesuale

Instanta a dispus atasarea dosarului X/89/2009 de pe rolul Tribunalului V si a dosarului 4084/189/2010 a Judecatoriei B, pana la solutionarea irevocabila a prezentei contestatii la executare.

La termenul din data de 21.02.2011 instanta a invocat din oficiu exceptia autoritatii de lucru judecat, cu privire a capatul de cerere privind contestatia la titlul executoriu reprezentat de incheierea de sedinta din data de 21.03.2011 a Tribunalului V.

II. Solutia instantei

Analizand inscrisurile depuse la dosar, instanta constata urmatoarele:

In fapt, prin incheierea de sedinta din data de 22.03.2010 pronuntata de Tribunalul V (fila 72) indreptata prin incheierea din data de 26.04.2010 (filele 69-70), primarul C D a fost amendat, in temeiul art. 13 alin. 4 din Legea 554/2004 cu amenda judiciara de 10% din salariul brut pe economie, incepand cu data aplicarii, respectiv 22.03.2010 si pana la indeplinirea obligatiei de a depune inscrisurile solicitate de instanta, respectiv decizia de incetare a raporturilor de serviciu sau de desfacere a contractului de munca in ceea ce il priveste e reclamatul P G, documentatia care a stat la baza emiterii deciziei de desfacere a contractului de munca sau de incetare a raporturilor de serviciu si precizari cu privire la calitatea de functionar public sau personal contractual al reclamantului P .

La data de 08.04.2010 Primarul Comunei A V C D a depus la dosarul nr. X/89/2009 aflat pe rolul Tribunalului V documentele solicitate de catre instanta prin incheierea din data de 25.01.2010.

Impotriva incheierii din data de 22.03.2010 pronuntata de Tribunalul V, contestatorul a formulat cerere de reexaminare, care a fost respinsa prin incheierea din sedinta din camera de consiliu de la data de 07.06.2010 (fila 61) pentru motivul ca primarul comunei A V – D C nu a facut dovada deplasarii avocatului Dragomir G la o alta instanta pentru termenul din data de 22.03.2010, asa cum i s-a pus in vedere la doua termene consecutive respectiv 20.04.2010 si 26.04.2010.

Prin adresa nr. X/89/2009 din data de 16.06.2010, inregistrata la intimata Administratia Finantelor Publice B sub nr. 9621 din data de 29.06.2010 (fila 65) Tribunalul V a solicitat darea in debit si incasarea cuantumului amenzii de la C Danus –primar, de 10% din salariul brut pe economie, incepand cu data aplicarii, respectiv 22.03.2010 si pana la data indeplinirii obligatiei de a depune inscrisurile solicitate de catre instanta. Se precizeaza in adresa ca s-a anexat in copie, incheierea din data de 22.03.2010, indreptare eroare materiala din data de 26.04. 2010, incheierea din data de 07.06. 2010 prin care s-a respins cererea de reexaminare si dovada comunicarii catre primarul C D a incheierii de amendare.

Intimata Administratia Finantelor Publice B, a calculat cuantumul amenzii incepand de la data de 22.03.2010 si pana la data de 07.06.2010 (78 de zile, contestatorul fiind dat in debit pentru suma de 5.499 lei (705*10%*78 zile=5.499 lei) – fila 64.

Intimata a emis titlul executoriu nr. (fila 47) si somatia nr. X din data de 14.07.2010 (fila 46).

Contestatorii primaria Comunei A V si primarul D C au introdus contestatia la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 04.08. 2010 sub nr. X/189/2010, invocand netemeinicia incheierii de sedinta din data de 22.03.2010. In acest dosar a fost respinsa contestatia la executare prin sentinta civila nr. Xdin data de 22.09.2010 a Judecatoriei B.

Contestatorii primaria Comunei A V si primarul D C au introdus o alta contestatie la executare, inregistrata pe rolul Tribunalului V la data de 01.11.2010 sub numar de dosar 89/2010 si declinata Judecatoriei B prin sentinta civila nr. 296 din data de 26.01.2011, invocand motive de netemeinicie a incheierii de sedinta din data de 22.03.2010 pronuntata de Tribunalul V.

Prin precizarile depuse la dosar la data de 04.03.2011, contestatorul si-a completat contestatia la executare, invocand faptul ca perioada pentru care a fost calculata amenda este gresita.

In drept, in temeiul art. 399 alin. 1 din Codul de procedura civila, impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.

Potrivit art. 172 (Contestatia la executare) din Codul de procedura fiscala, (1) persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii. (2) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile. (3) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege. (4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.

Raportand dispozitiile legale mai sus mentionate la situatia de fapt retinuta in speta, instanta apreciaza ca in urma completarii contestatiei la executare, contestatorii au investit instanta cu doua capete de contestatie.

Primul capat de contestatie reprezinta o contestatie la titlul executoriu, respectiv incheierea de sedinta din data de 22.03.2011, prin care contestatorii invoca motive de netemeinicie a incheierii de sedinta prin care a fost aplicata amenda judiciara.

Al doilea capat de contestatie reprezinta o contestatie impotriva actelor de executare emise in baza incheierii de sedinta din data de 22.03.2011, prin care contestatorii invoca stabilirea gresita a perioadei pentru care a fost calculata amenda judiciara.

Instanta a invocat din oficiu exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la capatul de cerere privind contestatia la titlul executoriu, respectiv incheierea de sedinta din data de 22.03.2010.

In temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ., instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, cu privire la capatul de cerere privind contestatia la titlul executoriu, respectiv incheierea de sedinta din data de 22.03.2010.

Asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat

Conform art. 166 C.proc. civ., exceptia puterii de lucru judecat se poate ridica, de parti sau judecator, chiar inaintea instantelor de recurs.

Potrivit art. 1201 C.civ. , este lucru judecat atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi obiect este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate.

Din perspectiva art. 1201 C.civ. analizand capatul de contestatie privind titlul executoriu-incheierea de sedinta din data de 22.03.2011 cu care a fost investita instanta si contestatia la executare care a fost solutionata prin sentinta civila nr.2577 din data de 22.09.2010 (fila 18) pronuntata de Judecatoria B in dosarul nr. 4084/189/2010 considera ca intre cereri deduse judecatii exista identitate de parti, acestea avand aceeasi pozitie procesuala, cauza actiunilor este aceeasi. Totodata, instanta apreciaza existenta identitatii obiectului, in ambele contestatii contestatorii invoca motive de netemeinicie a incheierii de sedinta din data de 22.03.2011.

Prin urmare, se constata ca sunt intrunite elementele autoritatii de lucru judecat, astfel incat exceptia va fi admisa, cu consecinta respingerii capatului de contestatie privind contestarea titlului executoriu – incheierea de sedinta din data de 22.03.2010, ramasa irevocabila prin respingerea cererii de reexaminare prin incheierea de sedinta din data de 07.06. 2010, ca avand autoritate de lucru judecat.

Asupra contestatiei la executare

Raportand situatia de fapt textele de lege sus citate, instanta constata ca actiunea contestatoarei este intemeiata. Solutia instantei se intemeiaza pe urmatoarele argumente:

In conformitate cu dispozitiile art. 164 alin. 4 C.proc. fiscala, republicat, se impune a se stabili ca judecatoria in circumscriptia careia se face executarea este competenta sa judece contestatia impotriva executarii silite insesi, a unui act sau masuri de executare a refuzului organelor de executare fiscala de a indeplini un act de executare in conditiile legii cat si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta.

Instanta constata ca, in speta, prin titlul executoriu, respectiv incheierea de sedinta din data de 22.03.2010 s-a stabilit cuantumul procentual al amenzii judiciare, in temeiul art. 13 alin. 4 din Legea 554/2004, de 10 % din salariul brut pe economie si o perioada determinabila, nu determinata, a calcularii acestei amenzi, respectiv incepand cu data aplicarii, respectiv 22.03.2010 si pana la indeplinirea obligatiei de a depune inscrisurile solicitate de instanta.

Intimata Administratia Finantelor Publice B, interpretand adresa Tribunalului V (fila 65), a stabilit gresit perioada de aplicare a amenzii judiciare, din data de 22.03.2010 si pana la data de 07.06.2010 (78 de zile). De altfel, prin adresa nr. X/89/2009 din data de 16.06.2010, inregistrata la intimata Administratia Finantelor Publice B sub nr. 9621 din data de 29.06.2010 (fila 65) Tribunalul V a solicitat darea in debit si incasarea cuantumului amenzii de la C D –primar, de 10% din salariul brut pe economie, incepand cu data aplicarii, respectiv 22.03.2010 si pana la data indeplinirii obligatiei de a depune inscrisurile solicitate de catre instanta, fara a se specifica care este aceasta data.

Data de 07.06.2010, cand cererea de reexaminare a amenzii a fost respinsa, reprezinta momentul in care incheierea prin care s-a aplicat amenda judiciara (incheierea din data de 22.03.2010) a ramas irevocabila, in conformitate cu art. 108 indice 5 alin. 3 C.proc. civ.

Prin incheierea din data de 22.03.2010 s-a stabilit ca amenda judiciara se calculeaza de la data cand a fost stabilita prin incheiere executorie, respectiv data de 22.03.2010 si pana la data indeplinirii obligatiei de a depune inscrisurile solicitate, respectiv 08.04.2010 – asa cum rezulta din certificatul de grefa nr. X/89/2009 din data de 10.09.2010 (fila 17) si inscrisurile de la filele 33-43 depuse la dosarul X/89/2009 – atasat la prezentul dosar pana la ramanerea irevocabila a prezentei contestatii la executare.

Avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. 2 din Legea 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in vigoare la acea data, care prevede valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 de 705 lei, cat si perioada de 16 zile (22.03.2010-08.04.2010) – calculata potrivit art. 101 alin. 1 C.proc. civ pe zile libere, instanta constata ca valoarea amenzii judiciare aplicata prin incheierea de sedinta din data de 22.03.2010 a Tribunalului V este de 1.128 lei ( 705*10%* 16 zile = 1.128 lei ).

Pentru considerentele mai sus enuntate, instanta va modifica in parte titlul executoriu nr. 373020010917513 si somatia nr. X din 14.07.2010 emise in dosarul de executare nr. X privind pe C D, in sensul reducerii cuantumului sumei datorate corespunzatoare obligatiei fiscale ,,amenzi judiciare” de la suma de 5.499 lei la suma de 1.128 lei.

Etichete: