Top

Contestatie la executare

INSTANTA

A. Contestatia la executare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului V in cadrul dosarului X/189/2010, contestatorul A T P a solicitat retragerea ordonantei de infiintare a popririi emisa in Camera de Consiliu in sedinta publica din data de 22.09.2010.

Avand in vedere precizarile efectuate de catre contestator (fila 5) prin care acesta a calificat cererea, Tribunalul V a trimis pe cale administrativa cererea formulata de contestator, Judecatoriei B spre competenta solutionare.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei B (f. 1) sub numar de dosar 767/189/2011 repartizat aleatoriu completului C7C si redistribuit prezentului complet spre solutionare (C-8 civil).

Contestatorul A T P a formulat contestatie la executare impotriva executarii silite prin poprire, asupra veniturilor lunare datorate de tertul poprit E-ON Moldova Distributie S.A.

In fapt, contestatorul a aratat ca in mod gresit a fost emisa ordonanta de infiintare a popririi in conditiile in care pensia de intretinere stabilita prin sentinta civila nr. 2574 din data de 22.09.2010 este un capat de cerere accesoriu divortului. Contestatorul a aratat ca hotararea prin care a fost pronuntat divortul nu este definitiva si astfel nici capetele accesorii nu sunt definitive. Contestatorul a precizat ca apelul declarat impotriva sentintei civila nr. 2574 din data de 22.09.2010 vizeaza cuantumul pensiei de intretinere, sumele acordate depasind ˝ din salariul incasat.

Contestatia la executare nu a fost motivata in drept.

Contestatia la executare a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 10 lei si au fost aplicate timbre judiciare in valoare de 0,30 lei.

B. Intampinare

Intimata, desi legal citata, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei pentru a invoca exceptii, pentru a propune probe si a arata mijloacele de aparare.

Tertul poprit, desi a fost citat, nu a formulat aparari si nu s-a prezentat in fata instantei.

C. Probe

Au fost depuse la dosar copie de pe sentinta civila nr. 2574 din data de 22.09.2010 pronuntata in dosarul X/189/2010 (fila 14-15), adresa de infiintare a popririi (fila 16), practica judiciara (fila 16).

A fost depus la dosar extras de pe aplicatia ECRIS (filele 10-11).

In prezenta cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

II. Solutia instantei

In urma analizarii inscrisurilor din dosar, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin sentinta civila nr. 2574 din data de 22.09. 2010 pronuntata de Judecatoria B in dosarul nr. X/189/2010 (fila 14) s-a dispus desfacerea casatoriei incheiate intre contestatorul A T P si intimata A C G, incredintarea catre intimata din prezentul dosar, spre crestere si educare a minorului A G C, precum si obligarea contestatorului din acest dosar, la plata pentru minor cu titlu de pensie de intretinere a sumei de 500 lei lunar, incepand cu data de 22.09.2010 si pana la majoratul minorului.

Impotriva sentintei civile nr. 2574 din data de 22.09. 2010 a fost declarat apel la data de 21.10. 2010 de catre A T P, dosarul nr. X/189/2010 fiind inregistrat in aplicatia ECRIS ,,iesit”, la data de 16.11.2010.

Prin ordonanta pronuntata in camera de consiliu in sedinta din data de 22.09.2010 s-a dispus infiintarea popririi pe ˝ din veniturile lunare pe care le primeste contestatorul de la tertul poprit E-ON Moldova Distributie S.A.

Impotriva acestei executari debitorul a formulat contestatie prin care critica emiterea ordonantei de infiintare a popririi, motivat de faptul ca hotararea privind divortul nu este definitiva.

In drept, in temeiul art. 399 alin. 1 C.pr.civ., impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.

Din dispozitiile art. 372, art. 374 alin. 1 si art. 376 alin. 1 C.proc.civ, se desprinde concluzia ca de regula, pentru a fi pusa in executare, o hotarare judecatoreasca trebuie sa fie cel putin definitiva. Ca exceptie de la aceasta regula, ca numai o hotarare definitiva este susceptibila de executare, legiuitorul a reglementat executia vremelnica sau provizorie a unei hotarari nedefinitive.

Potrivit art. 278 pct. 3 C.proc.civ., hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca obiect rente sau sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii (…).

Potrivit art. 453 alin. 2 C.proc.civ., pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii, (…) cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, infiintarea poprii se dispune de instanta de fond, din oficiu, de indata ce hotararea este executorie potrivit legii.

Raportand situatia de fapt retinuta in speta la articolele mai sus mentionate, instanta constata ca executarea a inceput si se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale in materie, in baza unui titlu executoriu – hotarare judecatoreasca executorie de drept, in ceea ce priveste plata pensiei de intretinere acordata minorului.

Instanta gaseste neintemeiat motivul de contestatie la executare invocat de catre contestator cu privire la faptul ca dispozitia din sentinta civila nr. 2574/22.09.2010 privitoare la plata pensiei de intretinere nu este executorie, avand in vedere caracterul accesoriu al acesteia, fata de cererea principala de divort.

Concluzia instantei are la baza dispozitiile art. 278 pct. 3 din C.proc. civ. care instituie caracterul executoriu al hotararilor pronuntate in cereri avand ca obiect plata pensiei de intretinere, fara a se distinge in functie de modul cum sunt formulate: pe cale principala, accesorie sau incidentala.

Totodata, instanta a avut in vedere si Decizia de indrumare a Plenului Tribunalului Suprem nr. 39/1963 prin care s-a stabilit cu valoare de indrumare ca, dispozitiile hotararii prin care se pronunta divortul referitoare la pensia de intretinere a minorului, au caracter executoriu, daca in fapt minorul se afla in ingrijirea aceluia caruia i-a fost incredintat prin hotarare.

Scopul pentru care a fost instituit caracterul executoriu al hotararii privind pensia de intretinere (art. 278 pct. 3 din C.proc. civ.), cat si argumentul care a condus la pronuntarea solutiei de indrumare a Tribunalului Suprem a fost acela de a asigura minorului intretinerea necesara in mod continuu, precum si de a pune pe parinti in situatia de a-si executa una din sarcinile care decurge din lege in privinta ocrotirii minorului, aceea de a acorda intretinere.

Se da astfel eficienta, principiului interesului superior al copilului, care prevaleaza in toate demersurile si deciziile care privesc copii, luate de catre autoritati (in speta, legiuitorul si autoritatea judecatoreasca).

Practica judiciara, depusa la dosarul cauzei de catre contestator in sprijinul sustinerii sale (fila 19) nu este relevanta, intrucat se refera la o alta situatie decat cea din speta, aceea in care filiatia fata de tata nu este stabilita in mod definitiv, acordarea pensiei de intretinere nefiind decat consecinta stabilirii acesteia. In prezenta cauza, filiatia minorului A G C nu este contestata si este stabilita fata de contestator, inca de la nasterea minorului.

De asemenea, motivul invocat de contestator, referitor la faptul ca apelul declarat impotriva sentintei civile nr. X din data de 22.09. 2010 vizeaza cuantumul pensiei de intretinere, nu conduce la anularea executarii silite in acest moment, contestatorul avand posibilitatea sa solicite intoarcerea executarii silite daca obtine o decizie favorabila in caile de atac.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, la acest moment, intimata, in calitate de reprezentant legal al minorului G C, este beneficiara unui titlu executoriu – hotarare judecatoreasca executorie de drept in ceea ce priveste plata pensiei de intretinere, a carei executare este ordonata de lege, din oficiu ( art. 453 alin. 2 C.proc.civ.), fara a fi necesara contactarea unui birou de executor judecatoresc.

Pentru aceste considerente, constatand ca nu se releva niciun motiv de nelegalitate a executarii silite, instanta va respinge contestatia la executare, formulata de contestatorul A T P in contradictoriu cu intimata A C G, si tertul poprit E-ON Moldova Distributie S.A.., ca neintemeiata.

Etichete: