Top

Contestaţie la executare in materia dreptului familiei

Prin sentinta civila nr. 3206/27.02.2009 pronuntata de catre Judecatoria Iasi in dosarul nr. 1560/245/2009 s-a dispus respingerea contestatiei la executare.

Pentru a decide in acest mod instanta a retinut urmatoarele :

Prin sentinta civila nr. 5675/19.05.2003 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul nr. 3085/2003 contestatorul a fost obligat la plata in favoarea minorului a unei pensii de intretinere in cuantum de X lei lunar. Prin cererea adresata BEJ intimata a solicitat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila mentionata anterior prin infiintarea popririi asupra veniturilor realizate de catre contestator de la locul de munca pana la concurenta sumei de X lei reprezentand contravaloarea pensiei de intretinere datorata de catre contestator pe ultimii trei ani. Prin adresa emisa la data de 20.01.2009 de catre BEJ in dosarul de executare nr. X s-a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor realizate de catre contestator de la locul de munca al paratului pana la concurenta sumei de X .

Potrivit art. 399 c. pr. civ. impotriva executarii silite precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

In cauza de fata contestatorul a formulat contestatie la executare impotriva executarii insasi sustinand ca executarea a inceput fara sa existe o creanta certa, lichida si exigibila asa cum prevede art. 379 alin.1 c. pr. civ.

Instanta apreciaza ca actiunea formulata de catre contestator este neintemeiata pentru urmatoarele motive:

Potrivit art. 379 c.pr. civ. ,,nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa, lichida si exigibila. Creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. Creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice fie emanand de debitor fie recunoscute de dansul fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta chiar daca pentru aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala”

Din analiza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 5675/19.05.2003 instanta retine ca sunt indeplinite conditiile mentionate in dispozitia legala mentionata anterior si ca executarea silita a fost inceputa pentru o creanta certa, lichida si exigibila. Astfel existenta si cuantumul creantei puse in executare rezulta din sentinta civila nr. 5675/19.05.2003 prin care s-a stabilit obligatia contestatorului la plata in favoarea minorului a unei pensii de intretinere in cuantum de x lunar. De asemenea creanta solicitata este exigibila avand in vedere caracterul lunar al obligatiei de intretinere stabilite in sarcina contestatorului.

Contestatorul a sustinut ca executarea a fost inceputa pentru o creanta care nu indeplineste conditiile prevazute de art. 379 c. pr. civ. deoarece el si-a indeplinit obligatia de intretinere.

Potrivit art. 1169 c. civ. cel care face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca. In baza acestei dispozitii legale contestatorul avea sarcina de a proba ca si-a indeplinit obligatia de intretinere pe care o are in baza sentintei civile mentionate anterior. Or, din analiza intregului probatoriu administrat instanta retine ca nu s-a facut o astfel de dovada.

Astfel contestatorul a sustinut ca a facut dovada platii pensiei de intretinere in cuantum de x lei prin declaratia martorului audiat, dar aceste sustineri nu pot fi retinute pentru urmatoarele motive:

In primul rand martorul audiat a aratat ca a fost de mai multe ori la domiciliul intimatei impreuna cu contestatorul pentru ca acesta sa plateasca pensia de intretinere si ca l-a vazut pe contestator in timp ce punea banii in plic pentru a-i da intimatei dar nu a fost niciodata de fata cand s-a efectuat efectiv plata catre intimata.

In al doilea rand plata pe care trebuia sa o efectueze contestatorul reprezinta un act juridic facut cu intentia de a executa o obligatie iar potrivit art. 1191 c. civ. ,,dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei nu se poate face decat prin act autentic sau prin act sub semnatura privata”. Din aceasta dispozitie legala instanta retine ca proba actelor juridice cu valoare mai mare de 250 de lei, cum este cazul si in speta de fata, nu se poate face decat cu inscrisuri nu si cu martori motiv pentru care chiar daca martorul ar fi fost prezent la momentul in care a avut loc efectiv efectuarea de catre contestator a platii pensiei de intretinere, declaratia lui nu facea dovada platii decat daca s-ar fi facut dovada existentei unuia dintre cazurile prevazute de art. 1198 c. civ sau daca s-ar fi dovedit existenta unei imposibilitati morale de preconstituire a unui inscris care sa dovedeasca plata efectuata or, o astfel de dovada nu a fost facuta in cauza.

Intr-adevar contestatorul a invocat imposibilitatea morala de preconstituire a unui inscris care sa dovedeasca faptul ca a platit lunar pensia de intretinere datorata, sustinand ca relatiile dintre el si intimata erau bune dar probele administrate nu au confirmat cele sustinute, martorul propus de reclamant declarand ca dupa divort relatiile dintre parti erau incordate. Faptul ca relatiile dintre parti nu au fost asa de bune incat sa justifice o imposibilitate morala de preconstituire a unui inscris care sa faca dovada platii este dovedit si de litigiile existente intre parti.

Contestatorul a mai sustinut ca si-a indeplinit obligatia de plata a pensiei de intretinere prin cumpararea de bunuri pentru minor. Acest aspect dovedit prin chitantele depuse la dosar, nu a fost negat de catre intimata care la interogatoriu a recunoscut ca au fost cumparate de catre contestator bunuri pentru copil. Dar faptul ca au fost cumparate bunuri de catre contestator pentru minor nu are efect asupra obligatiei de plata a pensie de intretinere in cuantum de x lei lunar si nu duce la considerarea ca executata a acestei obligatii deoarece dispozitivul sentintei civila nr. 5675/19.05.2003 prevede in sarcina contestatorului plata sumei de x lei cu titlu de pensie de intretinere si nu prevede ca obligatia de intretinere sa fie executata in natura. Chiar daca obligatia de intretinere poate fi prestata si in natura prin cumpararea de bunuri necesare minorului contestatorul nu putea prin vointa sa sa schimbe in mod valabil natura obligatiei de intretinere stabilite in sarcina sa si sa presteze intretinere minorului in natura fara existenta unei hotarari judecatoresti care sa inlocuiasca obligatia de intretinere in bani cu obligatia de a intretinere in natura.

Pentru aceste motive instanta tinand cont de faptul ca in cauza nu s-a facut dovada achitarii de catre contestator a pensiei de intretinere in cuantum de x lei lunar datorata minorului pe ultimiii trei ani, ca executarea silita a fost in mod legal inceputa in baza unei creante certe, lichide si exigibile si ca actele de executare au fost intocmite cu respectarea dispozitiilor legale in materie va respinge contestatia la executare ca neintemeiata.

Etichete: