Top

Plângerea petentului împotriva procesului-verbal prin care a fost sancţionat contravenţional

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe petentul a solicitat în contradictoriu cu intimata Inspectoratul Judetean de Politie Bacau, Politia orasului Comanesti,. anularea procesului verbal seria AY nr. 2989669 din data de 29.07.2008 şi exonerarea sa de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că a fost amendat de catre organele de politie, desi a comunicat acestora ca are forme legale asupra materialului lemons pe care il transporta. A mai precizat petentul ca, in aceeasi zi, fratele sau a adus avizul de insotire nr. 6635410 din 29.07.2008, cu care a ridicat materialul lemons.

În dovedire, petentul a solicitat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat mentinerea procesului verbal si a sanctiunii aplicate.

În dovedire, intimata a solicitat proba cu înscrisurile din dosarul cauzei.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, apreciind că aceasta este pertinentă, concludentă şi utilă pentru soluţionarea cauzei, putând duce la dezlegarea în fond a pricinii, în conformitate cu art. 167 C.p.c.

La dosar s-a depus procesul verbal seria AY nr. 2989669 din data de 29.07.2008 si aviz de insotire nr. 6635410 din 29.07.2008.

Analizând mijloacele de probă aflate la dosar, instanţa reţine următoarele :

Prin procesul verbal seria AY nr. 2989669 din 29.07.2008, petentul R F a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 1 lit. p din Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

În fapt, s-a reţinut că la data de 29.07.2008, în jurul orei 8.00, pe raza comunei Magiresti, organele de politie l- au surprins pe petent transportand, cu autoutilitara marca Ford cu numar de inmatriculare BC-01-RFM, cantitatea de 3mc. cherestea rasinoase.

Procesul verbal a fost semnat de către petentul R F, iar la rubrica „Alte menţiuni” s-a consemnat că acesta nu are obiectiuni la procesul verbal.

Potrivit art. 1 lit. p din Legea nr. 31/2000, constituie contravenţie silvica transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fără documente legale de provenienţă. Sancţiunea se aplică conducătorului mijlocului de transport.

Verificând legalitatea şi temeinicia procesului verbal, în conformitate cu art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Cât priveste însĺ, individualizarea sanctiunii, instanta apreciaza ca sanctiunea este disproportionata in raport cu gravitatea faptei si imprejurarile savarsirii ei.

Astfel, instanta apreciaza ca petentul a transportat o cantitate relativ redusa de material lemnos fara documente legale de provenienţă, respectiv 1 mc.

De altfel, acesta cantitate de material lemnos a fost ulterior justificata de petent prin prezentarea avizului de insotire nr. 6635410 din 29.07.2008.(fila 4)

De asemenea, petentul a recunoscut savarsirea faptei si a avut o atitudine sincera in fata instantei.

Conform art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de urmarea produsă şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

De asemenea, conform art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă, iar alin. 3 al aceluiasi articol prevede ca avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.

Fata de aceste dispozitii legale si in raport cu situatia de fapt retinuta, instanţa urmează să admită in parte plângerea contravenţională şi să dispună inlocuirea cu avertisment a amenzii contraventionale aplicate prin procesul verbal seria AY nr. 2989669 din 29.07.2008.

Instanta va mentine celelalte prevederi ale procesului verbal de contraventie.

Tags: