Top

Abandon de familie

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA CIVILĂ NR. 613

Din 15.12.2010

Constată că prin rechizitoriul nr…./P/2010 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrată sub nr. …/260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul CI. pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie , prevăzută de art.305 lit.c Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul CI. , cu rea-credinţă nu a plătit mai mult de două luni pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului CA.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

Prin s.c. nr…./29.01.2009 pronunţată de Judecătoria Moineşti , inculpatul CI. a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea fiului său minor, CA. , în cuantum de 100 lei lunar , începând cu luna noiembrie 2008 şi până la vârsta majoratului.

Deşi nu a fost în imposibilitate fizică sau psihică de a presta o muncă în vederea realizării de venituri, inculpatul nu a înţeles să achite pensia de întreţinere către fiul său de aproximativ 2 ani.

Partea vătămată , reprezentantul legal al minorului, B.I. arată că pe lângă faptul că fiul său nu a beneficiat de sprijinul material al tatălui, la venirea sa în ţară , fiind în vizită a fost necesară intervenţia poliţiei deoarece s-a manifestat agresiv.

Situaţia a fost confirmată prin audierea martorei din lucrări, B.N..

Inculpatul a trimis la dosarul cauzei , prin e-mail un memoriu şi mai multe documente din care rezultă că a trimis în tară diferite sume de bani, considerând că astfel şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere.

Conţinutul memoriului constă în acuze aduse soţiei cu referire la viaţa personală , la condiţiile pentru creştere şi educare a minorului , lăsând la aprecierea instanţei faţă de actele depuse că şi-a îndeplinit sau nu obligaţia de întreţinere în favoarea minorului.

Din analiza actelor depuse la dosar rezultă că inculpatul a trimis sume în euro care depăşesc valoarea pensiei de întreţinere aşa cum a fost

2

stabilită prin hotărârea judecătorească , dar ultima dată în care a trimis bani se situează în luna septembrie 2009.

S-a pus la dispoziţia părţii vătămate să ia cunoştinţă de conţinutul celor arătate de către inculpat, aceasta a spus că banii trimişi erau pentru a achita ratele pe care le aveau restante în calitate de soţi.

Din cuprinsul textului incrirninator reiese că poziţia subiectivă a făptuitorului trebuia examinată în raport de neexecutarea obligaţiei de întreţinere stabilită prin hotărârea judecătoreasca respectivă, ceea ce presupune posibilitatea materială a celui obligat unită cu lipsa voinţei de îndeplinire a obligaţiei.

Fapta inculpatului CI., care cu rea-credinţă nu a plătit mai mult de două luni pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului CA. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie , prevăzute de art.305 lit.c Cod penal, pentru care se va dispune pedeapsa închisorii.

Inculpatul a fost citat conform art.l77 alin.4 Cod proc penală deoarece lucrează în străinătate şi nu i se cunoaşte domiciliul.

La individualizarea pedepsei conf. art.72 Cpen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este la prima încălcare a legii penale.

Pentru considerentele arătate anterior vor fi aplicate inculpatului prevederile art. 74 lit. a Cod penal şi art.76 lit. d Cod penal.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

In baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

In baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 191 alini Cod proc. penală va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Etichete: