Top

Cerere de desfacere a casatoriei

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr 994

Din 6 aprilie 2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr…… pe rolul

Judecătoriei Moineşti , jud. Bacău reclamana B.M. a chemat in judecată pe pârâtul B.N. solicitând desfacerea căsătoriei înregistrata sub nr….. în

registrul Stării Civile al Primăriei Braşov din culpă comună , reluarea numelui avut anterior căsătoriei acela de „ C”, încredinţarea spre creştere si educare pe minorul B. A. născut la ….mamei, ,obligarea

tatălui la plata pensiei de întreţinere in favoarea minorului, să fie obligat pârâtul să-i permită minorului să călătorească în Italia iar în cazul în care acesta refuză .hotărârea să tină loc de consimţământ ,cu cheltuieli de judecată.

Acţiunea a fost timbrată cu 39 ron prin chitanţa nr.1285318/21.10.2009 ,0,3ron timbru judiciar şi în motivare arată reclamanta că relaţiile de căsătorie s- au deteriorat şi este nevoie de acordul tatălui ca minorul să poată merge cu mama în Italia.

In cauza s-au depus acte ,au fost audiaţi martori,s-a efectuat anchetă socială /probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Părţile s-au căsătorit la …. şi din căsătoria acestora a rezultat minorul B. A. născut la data de ….

Despărţirea în fapt a intervenit în urmă cu un an în urmă.

Părţile, reclamanta prin procurator , au solicitat desfacerea căsătoriei din culpă comună şi fără motivare.

Relaţiile de familie fiind vătămate şi continuarea căsătoriei imposibilă,în baza art.38C.F. coraborat cu art.617 Cod procedură civilă, va fi desfăcută din culpă comună.

In baza art.40 alin. ultim C Familiei reclamanta va relua numele purtat anterior căsătoriei acela de „ Ciurea”.

Minorul a fost îngrijit de mamă care în prezent fiind plecată în străinătate este ajutată de bunicii materni.

Conform art.42 C. Familiei vor fi încredinţat spre creştere şi educare minorul rezultat din căsătorie aşa cum s-au înţeles părţile la data despărţirii în fapt.

2

Concluziile anchetelor sociale efectuate în cauză sunt în sensul că reclamanta întruneşte condiţiile materiale şi morale pentru creşterea şi educarea minorului.

Părintele căruia nu i-au fost încredinţaţi minorii este obligat să contribuie la creşterea şi educarea acestora.

Conform art.86 şi 94C.Familiei va fi obligat pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului , începând cu data introducerii acţiunii şi până majoratul acestora.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se va ţine seama de vârsta şi necesităţile minorului dar şi de venitul minim pe economie deoarece nu s-a făcut dovada că tatăl are venituri salariale.

Cu privire la cuantumul pensiei de întreţinere stabilite se impun a fi făcute nişte precizări.

Potrivit dispoziţiilor art.94 alin.3 C.fam., „când întreţinerea este datorată de părinte(…), ea se stabileşte până la 1/4 din câştigul de muncă pentru un copil, 1/3 pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii”, instanţa având posibilitatea să mărească obligaţia de întreţinere după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui care o primeşte, în conformitate cu dispoziţiile art.94 alin.2 C. fam.

Conform dispoziţiilor art. 18 al. 2 din Legea 272/2004, ” deplasarea copiilor in străinătate se realizează cu instiintarea si acordul ambilor părinţi”.

De asemenea, art. 100 din C. fam prevede că minorul locuieşte la părinţii sai si art. 25 al. 2 din Constituţia României că ” fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau reşedinţa in orice localitate din tara, de a emigra si de a reveni in tara”.

Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate menţionează în art. 37 că „minorul îşi stabileşte domiciliul în străinătate … în condiţiile codului familei şi a altor legi spreciale care cuprind reglementări în această materie”, iar conform Normei metodologice din 26.01.2006 de aplicare a legii 248 / 2005 , art 29 al 1, „domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi sau, după caz, doar unul din părinţi, dacă există acordul expres al celuilalt părinte”

In plus, conform art. 98 al 2 din C, fam. ” daca unul dintre părinţi… se afla in neputinţa de a-si manifesta voinţa, celalalt părinte exercita singur drepturile părinteşti”.

3

Astfel că, văzând aceste dispoziţii legale, pentru ca minorul Sebastian Aurelian să părăsească teritoriul ţării , instanţa apreciază că este necesar consimţământul expres al tatălui, care însă este imposibil de a fi obţinut.

în aceste condiţii, apreciind că lipsa consimţământului tatălui prejudiciază insasi interesul superior copilului, interes care consta in faptul ca reclamanta sa-si exercite personal supravegherea , Îngrijirea si afecţiunea asupra acestuia, instanţa va admite acţiunea şi va suplini consimţământul pârâtului.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: