Top

Contraventie

Dosar nr. 1306/260/2010

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1708

Şedinţa publică de la 23 Iulie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Andreea Prichici- C 1

Grefier Crina Vasilica Nica

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 09.03.2010 sub nr. de dosar 1306/260/2010 petentul P C M a solicitat în contradictoriu cu IPJ Bacău- Poliţia

……, anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 3531419/

25.02.2010.

în motivare a arătat petentul că a fost sancţionat contravenţional la data de 25.02.2010, organul constatator reţinând în sarcina sa încălcarea prevederilor art. 17 din OUG nr. 195/ 2002, respectiv neîndeplinirea obligaţiei de radiere din circulaţie şi înregistrării pe numele său a autoturismului pe care îl conducea deşi era proprietarul acestuia.

Petentul a precizat că în mod greşit s-a reţinut această situaţie de fapt, deoarece în realitate nu a cumpărat autoturismul pe care îl conducea la momentul efectuării controlului ci doar îl împrumutase de la un prieten de al său, proprietarul autoturismului.

Pentru acest motiv nu a solicitat şi de altfel nici nu putea să solicite înmatricularea autoturismului pe numele său atât timp cât nu exista nici un contract de vânzare- cumpărare având ca obiect autoturismul în cauză.

In susţinerea cererii petentul a solicitat administrare probei testimoniale, declaraţia martorului fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Intimatul, legal citat, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată, menţinerea procesului verbal contestat deoarece acesta a fost încheiat cu respectarea tuturor prevederilor legale şi situaţia de fapt a fost corect reţinută, a fost recunoscută de către petent şi jumătate din cuantumul amenzii a fost achitată de către petent în 48 de ore.

In susţinere intimatul a depus înscrisuri, respectiv raportul din data de 06.04.2010, procesul verbal de contravenţie contestat, dovada achitării a jumătate din cuantumul amenzii de către petent.

2

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

La data de 25.02.2010 petentul se deplasa pe raza localităţii Dărmăneşti cu autoturismul cu nr. de înmatriculare BC 86 CON, a fost oprit de organele de poliţie şi deoarece autoturismul figura înscris pe numele lui C V iar petentul nu poseda act de vânzare- cumpărare sau procură notarială referitor la autoturism, i-a fost întocmit procesul- verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 102 alin. 1 pct. 4 din OUG nr. 195/ 2002.

Din procesul- verbal aflat la fila 6 dosar reiese că la momentul constatării faptei petentul a recunoscut că nu are contract de vânzare- cumpărare şi nici procură notarială asupra autoturismului.

Potrivit art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/ 2002 „radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii”.

La solicitarea petentului, în cauză a fost audiat martorul C V, persoana care figura ca fiind proprietarul autoturismului pe care îl conducea petentul la momentul constatării faptei.

Martorul a declarat că este prieten cu o soră de-a petentului şi că într-o seară a fost la domiciliul petentului unde a consumat băuturi alcoolice, drept pentru care a fost nevoit să lase maşina acolo.

A doua zi petentul a condus autoturismul martorului C V cu acordul acestuia şi între părţi nu a fost niciodată încheiat vreun contract de vânzare-cumpărare deoarece autoturismul nu a fost vândut, proprietar fiind în continuare martorul menţionat.

Astfel cum am arătat conform art. 17 din OUG nr. 195/ 2002 proprietarul autovehiculului trebuie să solicite radierea acestuia la trecerea în proprietatea altor persoane.

Este adevărat că petentul a recunoscut că nu posedă contract de vânzare-cumpărare având ca obiect vehiculul pe care îl conducea la momentul la care a fost sancţionat, dar astfel cum reiese şi din declaraţia martorului audiat în cauză, acest autoturism nu a fost vândut ci era doar împrumutat petentului, motiv pentru care în mod obiectiv nu exista posibilitatea de a respecta dispoziţiile art. 17 din OUG nr. 195/2002.

Cele consemnate în procesul verbal de contravenţie contestat prin prezenta cerere trebuie coroborate cu alte mijloace de probă, dar în prezenta cauză chiar persoana care figurează în certificatul de înmatriculare al autoturismului cu nr. de înmatriculare BC 86 CON, astfel cum reţine şi organul constatator, a declarat că nu a vândut autoturismul deci nu putea fi efectuată radierea acestuia nici de către petent şi nici de către proprietarul din acte.

Deoarece din probele administrate în cauză reiese că între părţi, respectiv între petent şi persoana care figurează în certificatul de înmatriculare ca fiind proprietar, nu a fost încheiat vreun contract de vânzare- cumpărare având ca

3

obiect autoturismul cu nr. de înmatriculare BC 86 CON, şi rezultă doar că proprietarul i-a împrumutat autovehiculul petentului, caz în care în sarcina acestuia din urmă nu există nici o obligaţie impusă de actele normative în materie de solicitare a efectuării vreunei menţiuni în actele de înmatriculare ale vehiculului, instanţa constată că situaţia de fapt a fost incorect reţinută de către organul constatator.

Pentru toate aceste considerente instanţa va admite plângerea şi va anula procesul verbal de contravenţie seria CC nr. 3531419 întocmit la data de 25.02.2010 de IPJ………….

Etichete: