Top

Contestatie la executare

Sentinţa civilă nr. 2685/16.11.2010 I.D.C. .

La data de 25.10.2010 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. xxx/260/2010 contestaţie la executare formulată de contestatoarea J. S. împotriva deciziei numărul 173661/2010 intimatei C. J. de P. Bacău, împotriva executării silite în cadrul dosarului de executare silită nr. 387/2010.

In motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat, că prin decizia 173661/2010 i s-a comunicat că are de achitat suma de 50.580 lei, reprezentând sumă încasată necuvenit pentru perioada 26.09.2005-01.08.2010, ca urmare a valorificării stagiului de cotizare necuvenit.

Ulterior, prin adresa numărul 32276 din data de 28.09.2010, a fost înştiinţată că figurează în evidenţele fiscale ale C. Jud. de P. Bacău cu suma de 50580 lei, motiv pentru care s-a pornit executarea silită în temeiul titlului executoriu, decizia numărul 173661/27.07.2010.

De asemenea, contestatoarea precizează că pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti există un dosar penal, aceasta având calitatea de învinuită şi intimata este constituită parte civilă cu suma menţionată în decizia numărul 173661/27.07.2010

In dovedirea cererii, legal timbrate, contestatoarea a anexat, în fotocopii, înscrisuri.

Prin întâmpinarea formulată în cauză şi depusă la dosar la data de 2.11.2010, intimata a invocat excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Moineşti, în raport de dispoziţiile prevăzute de art.155 lit. h din legea numărul 19/2000.

La termenul din data de 02.11.2010, instanţa în vederea asigurării dreptului la apărare şi de a formula concluzii pe excepţia invocată de intimată i s-a comunicat copie de pe intâmpinare.

La data de 16.11.2010 contestatoarea a depus prin Serviciul Registratură (fila 27), concluzii prin care a solicitat admiterea excepţiei de necompetenţă materială a Judecătoriei Moineşti invocate de intimată şi declinarea în vederea soluţionării prezentei contestaţii la Tribunalul Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului sub aspectul excepţiei invocate, absolute şi dilatorii, instanţa reţine următoarele :

Prin cererea introductivă pe rolul Judecătoriei Moineşti, formulată de contestatoarea J. S., are ca obiect contestarea deciziei numărul 173661/2010 emisă de C. Jud. de P. Bacău reprezentând sume încasate necuvenit pentru perioada de 26.09.2005-01.08.2010.

Potrivit dispoziţiilor articolului 155 aliniatul 1 litera h din Legea nr. 19/2000, tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind „contestaţiile împotriva masurilor de executare silita, dispuse în baza prezentei legi”.

2

în consecinţă, instanţa apreciază ca întemeiată excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moineşti, urmând a o admite ca atare, faţă de dispoziţiile art.155 aliniatul 1 lit. h din legea nr. 19/2000 , iar în temeiul art.158 aliniatul 1 şi 3 Cod procedură civilă va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Bacău – Secţia civilă.

Etichete: